Gå direkte til innhold

VERDIKT-konferansen 2012

Den virtuelle virkeligheten er her

Miljøvern, utdanning, medisin, helse og trafikksikkerhet er bare noen av områdene der virtuell virkelighet vil få betydning i årene som kommer. Er du klar for å få din egen avatar?

En av verdens ledende eksperter på virtuell virkelighet og avatarer, Jeremy Bailenson, er hovedinnleder på VERDIKT-konferansen i Oslo 25. april.

Integrert i livet vårt

Ifølge Bailenson og hans medforfatter av boka Infinite Reality vil virtuell virkelighet (eller VR som det gjerne kalles etter det engelske uttrykket virtual reality) snart være sømløst integrert i livet vårt innen alt fra utdanning og medisin til sex og krigføring.

I framtida kan det til og med bli mulig å laste ned en hel personlighet slik at dine tippoldebarn kan ha en samtale med «deg» over hundre år etter din død.

– Om ti år vil det være vanskelig for oss å skille virtuelle fra virkelige sanseinntrykk. Synsinntrykk, lyd og berøring vil være subjektivt og relativt, sier Bailenson.

– Om femti år vil ikke grensesnittet for å komme inn i den virtuelle verdenen være mekanisk, men biologisk.

Vi kan gjenskapes i den virtuelle verdenen. (Foto: Shutterstock) Vi kan gjenskapes i den virtuelle verdenen. (Foto: Shutterstock)

Utdanning, krig og medisin

Undervisning er ett av feltene der VR vil få betydning.

– Den virtuelle utgaven av meg, gjerne kalt en avatar, kan utkonkurrere meg som lærer når som helst, forteller Bailenson.

– Den kan gi oppmerksomhet til hver enkelt student kontinuerlig i en klasse på hundre eller flere, vise fram min mest imponerende opptreden og skjule svakheter, som at jeg mister hodet. Den kan registrere den minste bevegelse og hint om forvirring hos studentene og bedre prestasjonene for hver enkelt student samtidig, forklarer han.

Ifølge Bailenson har VR gjort sine største framskritt innen krigføring og medisin.

– Tradisjonelt sett har krigsspill og andre former for simuleringer vært kjernen i militær trening. Med virtuell kontroll av ubemanna luftfartøy og soldater, er dette løftet til et nytt nivå, sier han.

– Ett av de mest vellykkede områdene VR brukes på innen medisin, er i opplæringen av kirurger. Der kan man bruke virtuelle avatarer som i motsetninger til døde kropper, gjør det mulig å gi tilbakemelding som påvirker sansene våre. Dette gir en enestående opptrening av kirurger.

En av hans favorittanvendelser innen medisinen, er bruk av VR for å distrahere personer med smerter. For eksempel opplever brannskadde mindre smerte når de skal gjennomgå smertefulle bandasjeskifter dersom de plasseres i en virtuell «snøverden».

Gjør oss mer miljøvennlige

Sammen med kollegene ved Virtual Human Interaction Lab (VHIL) ved universitetet i Stanford, kartlegger Bailenson hvordan hjernen oppfører seg i den digitale verdenen. Der bygger de virtuelle virkeligheter, putter folk i avatarer og måler holdningsendring, oppførsel, fysiologi og kognitive evner.

Jeremy Bailenson Jeremy Bailenson Det heteste innen VR-forskning akkurat nå er ifølge Bailenson miljøvern og hvordan VR kan gjøre oss mer miljøbevisste og bidra til å redusere utslippet av karbondioksid.

Ved VHIL har de vist at bruk av avatarer og VR-stimuli, kan få folk til å endre sin personlige energiatferd. VR gjør forholdet mellom energibruk og miljøkonsekvenser mindre abstrakt.

Testpersonene som ble tvunget til å sage ned virtuelle trær, brukte mindre papir i den fysiske verdenen når de tørket opp vannsøl. Se video fra forsøket.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi har studert VRs påvirkning på menneskets hjerne. Arbeidet er finansiert av US Department of Energy som har planer om å distribuere opplegget til husholdninger i California, forteller Bailenson.

Etteraper det virtuelle jeget

Ved hjelp av digitale bilder, kan forskerne skape avatarer som har slående likheter med hver og en av oss – vårt virtuelle jeg.

Forskerne ved VHIL undersøker hvordan bruk av det virtuelle jeget og manipulering av utseendet og atferden til dette jeget kan brukes til å påvirke personer, spesielt med hensyn til helse- og forbrukeratferd.

De har undersøkt om det å se det virtuelle jeget drive med helsebringende aktiviteter er mer eller mindre virkningsfullt enn å bruke avatarer som ikke likner.

Går forbrukeren ut og kjøper produktet dersom avataren drar fordeler av å bruke det? Kan man stimulere til atferd ved å se det virtuelle jegets helserelaterte atferd belønnes med vekttap eller straffes med vektøkning?

– Vi har vist at folk som så årsaken til og effekten av vekttap på avataren, trente nesten én time mer daglig i den fysiske verdenen enn de som ikke hadde noen avatar eller en avatar som ikke liknet dem selv, forteller Bailenson.


VR kan brukes til å øke vår miljøbevissthet (Video: VHL, Stanford) 

Avslørende spillsystemer

Bailenson mener bekymringene vi har med hensyn til personvern ved bruk av Facebook og Google, er helt legitime, men påpeker at folk flest ikke forstår at dette er ubetydelig sammenliknet med potensialet tilsynelatende ufarlige videospill har for å invadere vårt privatliv.

Dataspill som observerer spilleren og etterlikner spillerens bevegelser, registrerer vår ikke-verbale atferd kontinuerlig.

– Bevegelser og fakter kan synes harmløst å dele, men tiår med psykologisk forskning viser at måten du beveger deg på er mer avslørende enn hva du sier, og mens vi kan passe på hva vi sier, har veldig få av oss kontroll over ubevisste bevegelser og fakter, påpeker Bailenson.

Ved VHIL har de begynt å undersøke hva spillsystemer kan avsløre om deg. De har vist at ikke-verbal atferd kan brukes til å forutsi personlighet, uheldig kjøreatferd og om du har intensjoner om å kjøpe et produkt.

Teknologien kan brukes til å forutse trafikkulykker to sekunder før de skjer. Dersom dette bygges inn i kjøreadvarselssystem, kan det gi bedre trafikksikkerhet. Kommersielle aktører på sin side kan bruke informasjonen de får om deg, til å selge deg produkter.

Alle dataene datamaskinene samler inn automatisk, slik som tale, ikke-verbal atferd og plassering, kan brukes av det militære, industrien, lærere og andre organisasjoner for å finne ut hvem du er, hva du gjør og til og med hva du kommer til å gjøre.

Bailenson mener at det absolutt bør være restriksjoner på bruk av teknologien, men sier at ingen har noen idé om hvordan de skal angripe dette kompliserte spørsmålet.

Han er derimot sikker på at det ikke er langt unna at det er vanlig at alle har sin egen avatar.

– I USA er det allerede vanlig for barn mellom 8 og 18, sier han.

Les mer i Bailensons artikkel om hva spillsystemer kan avsløre om deg.

Jeremy Bailenson

Bailenson er medforfatter av boka Infinite Reality som kom ut i 2011. Den handler om menneskets psykologi i den virtuelle verdenen. Se YouTube-presentasjon av boka.

Bailenson er ekspert på menneskelig samspill i virtuelle miljøer og en av pionerene innen virtuell virkelighet. Her er grunnlegger av og direktør ved Virtual Human Interaction Lab ved universitetet i Standford. Han er også førsteamanuensis ved Department of Communication ved Stanford.

Han blir jevnlig brukt som rådgiver av offentlige etater i USA i spørsmål som omhandler virtuell virkelighet.

 

VERDIKT-konferansen 2012

Bailenson er hovedinnleder på VERDIKT-konferansen 2012.

Han vil snakke om hva virtuell virkelighet er og hvordan teknologien virker. Han vil presentere forskning som viser hvordan avatarer gjør oss «mer menneskelige enn mennesker», for eksempel mer medfølende og mer overtalende og til bedre lærere enn vi noen kan bli ansikt til ansikt. I tillegg vil han peke på hvordan virtuell virkelighet brukes for å endre stat, industri og akademisk forskning.

Les mer og meld deg på VERDIKT-konferansen 25. - 26. april på Gardermoen.

  

Skrevet av:
Norunn K. Torheim
Publisert:
20.04.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016