Gå direkte til innhold

Nytt SFI

Viktig senter på riktig tidspunkt

Avtaledokumentet for Senter for boring og brønn for økt utvinning (SBBU) ble signert under et arrangement ved vertsinstitusjonen IRIS 15.september 2011. Dermed er enda et av de sju nye SFI-ene formelt startet opp.

Senterets hovedmål er å forbedre borings- og brønnteknologi, samt å øke kompetansen som kreves for mer kosteffektiv og sikker boring. Et SFI innenfor dette området kommer på et veldig viktig tidspunkt.

Norges velstand er bygget på en miljøvennlig, effektiv og langsiktig forvaltning av petroleumsressursene på norsk sokkel. Det nye senteret vil bidra på avgjørende områder. Blant annet ved å ta tak utfordringer som har blitt påpekt og drøftet i sentrale strategier og meldinger de siste årene, som OG21, Petroleumsmeldingen og Åm-utvalget.

Gratulasjoner

Ved signeringsarrangementet overbrakte Eirik Normann gratulasjoner fra Forskningsrådet og understreket også hvilke forventninger Forskningsrådet har til et slikt senter. Eirik H. Normann fra forskningsrådet ovverrakte SFI Plaketten til Aina M. Berg fra IRIS. Foto: Torunn Ludvigsen, IRIS Eirik H. Normann fra forskningsrådet ovverrakte SFI Plaketten til Aina M. Berg fra IRIS (Foto: Torunn Ludvigsen, IRIS)  

– SFI-ene skal være synlige flaggskip for langsiktig industriell forskning med internasjonalt anerkjent kvalitet, sa Normann.

Styreleder for senteret, Brage Sandstad, ConocoPhillips, framhevet hvilke forventninger industrien har til senteret. Senterleder Sigmund Stokka takket for tilliten, og sa at nå legger både de samarbeidende forskningsmiljøene og bedriftene stor vekt på å komme i gang med det viktige arbeidet.

Les mer om åpningen på Aftenbladet.no

Skrevet av:
Liv Jorunn Jenssen Spesialrådgiver 22 03 71 13 ljj@forskningsradet.no
Publisert:
20.09.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016