Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nordområdekonferansen 2011

Urfolk krever likeverdig deltakelse

– Det eksisterer en forventning om at Norge tar et spesielt ansvar for urfolk i nordområdene. Da er det også viktig å forske på rettigheter og etikk i sammenheng med utvinning av ressursene i nord. Det sier Jelena Porsanger, rektor ved Samisk høgskole.

Porsanger ga stemme til urbefolkningen i nord under Forskningsrådets Nordområdekonferanse 2011. Hun krevde aktiv og likeverdig deltakelse fra urfolk i nordområderelatert forskning og utvikling.

Forventer lokale effekter

Jelena Porsaner på Nordområdekonferansen 2011 – Vi trenger mer forskning på hvordan urfolk berøres av og kan ta del i utviklingen i nordområdene, sier Jelena Porsanger. (Foto: Torkil Marsdal Hanssen) Høgskolerektoren frykter at urfolk kan blir redusert til forskningsobjekter og havne i skyggen av kampen om ressursene.

– Den industrielle utviklingen i nord vil foregå i urfolkenes sentrale områder. Urfolk må derfor vies stor oppmerksomhet og møtes med en tverrfaglig og tverrsektoriell innfallsvinkel. Det er stor forventing blant urfolk til at utvinning av ressurser i nord skal gi lokal verdiskaping, sysselsetting og kunnskapsoppbygging, sa Porsanger.

– Vi trenger mer forskning på hvordan urfolk berøres av den framtidige utviklingen og hvordan urfolk kan ta del i denne utviklingen, sa hun.

Økt kunnskapsbehov

Porsanger mener urfolkenes behov for kunnskap øker i takt med samfunnsutviklingen for øvrig.

– Til det trenger vi robuste urfolksinstitusjoner lokalisert i områder der urfolk er. Arktis rommer flere ulike urfolk. Dette mangfoldet må vektlegges i forskningen, som på samme tid bør ta utgangspunkt i urfolkenes tradisjonskunnskaper for å sikre en bærekraftig utvikling, mente Porsanger. 

Hun pekte blant annet på at det er behov for å bygge kapasitet på kunnskapsområder som berører urfolk, blant annet språkforskning, tradisjonell næringsutøvelse og utvikling av urfolks lokalsamfunn.

– Miljø er svært viktig for urfolk i nordområdene. Ikke minst påvirker klimaendringene urfolk i nordområdene, og framover vil det være viktig å fokusere på tilpasningsstrategier.

Norsk særansvar

Det norske engasjementet knyttet til menneskerettigheter har ifølge Porsanger skapt forventinger til Norges rolle også i nordområdene.

– Det eksisterer en forventing til at Norge tar et spesielt ansvar for urfolk i nordområdene. Her har vi behov for mer forskning på rettigheter og etikk knyttet til ressursutnyttelsene i disse områdene, sa Porsanger. 

Skrevet av:
Torkil Marsdal Hanssen og Anne Diltefsen
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
25.11.2011
Sist oppdatert:
27.09.2012