Gå direkte til innhold

EU-utlysning for nevrodegenerative sykdommer

Den første felles-europeiske utlysningen for forskning på nevrodegenerative sykdommer er nå ute.

Utlysning for Joint Programme in Neurodegenerative Diseases (JPND) har gått til 20 land, innenfor feltet optimalisering av biomarkører og harmonisering av bruken.

Dette er den første Joint Programming initiatives (JPI)-utlysningen innenfor forskning på nevrodegenerative sykdommer.

Samarbeidende forskningsmiljøer fra de 20 deltakerlandene inviteres til å søke.

Søknadsfrist 5. september
Søknadsfristen JPND-utlysningen er 5. september 2011.

JPND er en av flere felleseuropeiske forskningsinnsatser (JPI), som EU setter ut i livet for å møte de store samfunnsutfordringene Europa vil stå overfor de neste årene. Utfordringene er så store at landene hver for seg ikke har mulighet til å håndtere dem.

Foto: Shutterstock

Viktige samfunnsutfordringer
Det er ikke tilfeldig at det er nevrodegenerative sykdommer, spesielt Alzheimers, som står på EUs liste over viktige samfunnsutfordringer. Europas befolkning blir stadig eldre, og med alderen øker forekomsten av slike sykdommer. I dag er 16 prosent av Europas befolkning over 65 år. I 2030 regner man med at 25 prosent av befolkningen – dvs. hver fjerde innbygger – vil være over 65 år.

 

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
18.05.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016