Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ser etter muligheter og motiverer potensielle søkere

Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen har sikret seg tre ERC-stipender det siste halvannet året. Et godt støtteapparat og rekruttering av de rette personene har gitt storgevinst. Suksessraten er over 50 prosent.

Bjerknessenteret har sikret seg tre ERC-stipend innenfor klimaforskning. Her fra feltarbeid i fjordene på Vest-Grønland, august 2014. (Foto: Kerim Nisancioglu)

Det europeiske forskningsrådet ERC har fem ulike typer stipender. Alle er svært ettertraktede og bare noen få prosent av søknadene blir innvilget.

– Vi forsøker å jobbe systematisk med ERC-søknader ved Bjerknessenteret. Vi har en egen forskningskoordinator som følger med på hvilke muligheter som finnes og som tipser om aktuelle utlysninger. Og særlig når det gjelder ERC Starting Grants forsøker vi å identifiserer unge lovende forskere som er potensielle kandidater, og oppfordrer dem til å søke. Mange er beskjedne, kanskje særlig de norske, så de ser ikke alltid muligheten selv, sier direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret. Senteret oppfordrer bare dem de tror har en god sjanse til å søke.

Mange av de sentrale forskerne har i tillegg sine egne nettverk og følger aktivt med på hvilke typer ERC-stipend som kan være aktuelle. De trenger ikke oppfordring for å søke, men vil ofte ha nytte av faglig og økonomisk støtte under utarbeidelse av søknad.       

Støtte og trening

Bjerknessenteret stiller ressurser tilgjengelig for våre søkere, sier direktør Tore Furevik. (Foto: Gudrun Sylte) – Vi ønsker økt fokus på EU-søknader, og stiller ressurser tilgjengelig for søkere til reiser og andre utgifter i forbindelse med søknadsskriving. I tillegg har mange av forskerne våre hatt nytte av Forskningsrådets ordning med prosjektetableringstøtte, sier han. Bjerknessenteret bruker også Forskningsrådets stimuleringsmidler til nettverksbygging i EU.

I søkeprosessen bistår erfarne forskere med gjennomlesing av søknadene. Og søkere som kommer til annen runde og skal intervjues av ERC, har ofte en "prøveforelesning" hjemme først. Da stiller kollegaer og folk fra universitetet sentralt opp i en realistisk presentasjons- og intervjusituasjon. De gir tilbakemelding på om foredraget er godt, hva søkeren bør tenke på og hva slags signaler kroppsspråket hans eller hennes sender ut.

Øker oppmerksomheten

Nele Meckler som fikk ERC Starting Grant i 2014, har akkurat flyttet til Bergen. Hun kommer fra en postdok ved det tekniske universitetet ETH i Sveits, men søkte om støtte for å få jobbe ved Bjerknessenteret som har et godt renommé internasjonalt på klimaforskning. I søknadsprosessen fikk hun hjelp fra fagpersoner i senteret.

– I Bjerknessenteret har vi vært heldige og kanskje også dyktige til å rekruttere forskere på internasjonalt toppnivå, slike som professor Noel Keenlyside som nettopp har fått ERC consolidator grant. De løfter hele flokken. Andre forskere ser at det ikke er umulig å få penger fra EU, og at det ikke er for komplisert å søke, sier Furevik.

Bjerknessenteret er også med i flere FP7-prosjekter og koordinerer noen av dem.

 

Råd til andre

  • Bygg opp et støtteapparat rundt søkerne.
  • Oppfordre de beste kandidatene til å søke.
  • Etabler et treningsapparat for intervjurunden.

 

FAKTA OM PROSJEKTENE

ERC Consolidator Grant:

Professor Noel Keenlyside får støtte til prosjektet "Synchronisation to enhance reliability of climate prediction (STERCP)", hvor han skal utvikle en supermodell for klimavarsling. (2015)

ERC Starting Grant:

Den unge, lovende forskeren Nele Meckler får støtte til sin forskning på rekonstruksjon av fortidsklima. (2014)

ERC Synergy Grant:

Professor Eystein Jansen og førsteamanuensis Kerim Nisancioglu får støtte til prosjektet Ice2Ice som skal utforske sammenhengen mellom smeltende sjøis i Arktis og iskappen på Grønland. (2013)

 

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
07.05.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016