Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Det europeiske innovasjons- og teknologiinstituttet (EIT)

Det europeiske innovasjons- og teknologiinstituttet (EIT)

EIT skal øke innovasjonskapasiteten i Europa ved å binde sammen de tre delene av kunnskapstriangelet i Kunnskaps- og innovasjonsfellesskap (KIC)

EIT ble dannet i 2008 på initiativ fra kommisjonspresident Jose Manuel Barroso, og har hovedkvarter i Budapest. Fra og med oppstarten av Horisont 2020 inngår EIT som en del av rammeprogrammet, og har et budsjett på 2,7 mrd. euro. EIT utlyser midler til Kunnskaps- og innovasjonsfellesskap (KIC), som bl.a. har følgende mål:

• å utdanne fremtidens entreprenører

• koble fremragende miljøer innen innovasjon, forskning og utdanning for mer effektivt å møte de store samfunnsutfordringene

• bygge et attraktivt rammeverk for næringslivet

• styrke kunnskapsflyt gjennom samlokaliseringsentre

EIT er ikke et klassisk forskningsfinansierende EU-program. Støttegraden fra EU er på maksimalt 25%, og attraktiviteten ligger vel så mye i selve deltakelsen i KIC-nettverkene, som er store og dynamiske i sin form og drevet som selvstendige innovasjons-økosystemer med fem-seks-syv samlokaliseringsnoder i sentrum. Næringslivet får satt agendaen for fremtidige utdannings- og forskningsbehov, oppstartsbedrifter finner relevante investorer, forskningsinstitusjoner attraherer privat finansiering, og utdanningssektoren kan avstemme sine programmer mot samfunnets behov. Til sammen vil dette være et viktig bidrag for å bygge bro over innovasjonsgapet i Europa i dag.
 

KICs utlyses på temaer som overenstemmer med noen av de sentrale fokusområdene i Horisont 2020. Det eksisterer allerede tre KICs:

KIC InnoEnergy

Climate-KIC

EIT ICT labs
 

Videre i Horisont 2020 er følgende temaer valgt ut til suksessive utlysninger:

• Call 2014: "Healthy Living and Active Ageing" og "Raw Materials"

• Call 2016: " Foof4Future" og "Added Value Manufacturing"

• Call 2018: "Urban Mobility"

KICs er på grunn av sin rolle i innovasjonssystemet og sin størrelse viktige arenaer i seg selv, men også i sin influens for utviklingen av rammeprogrammet. Forskningsrådet tilbyr derfor posisjonseringsstøtte (POS) til bedrifter og FoU-institusjoner som vil inn i KIC-konsortier, nye som eksisterende.

Les mer om EIT på EUs hjemmesider.
Les mer om posisjoneringsstøtte for KICs


 

Skrevet av:
Per Magnus Kommandantvold Spesialrådgiver +47 22 03 74 59 pmk@forskningsradet.no
Publisert:
06.02.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016