Gå direkte til innhold

Skissebehandling og utlysning i BIOTEK2021

Det ble mottatt i alt 67 skisser til fristen 15. mars. Forskningsrådet har vurdert skissene og denne behandlingen er nå avsluttet. Samtlige søkere har de siste dagene mottatt tilbakemeldinger på sine skisser.

• 12 skisser (18 %) fikk tilbakemelding om at skissene tilfredsstilte krav og føringer og hadde høy relevans for utlysningen. Disse ble anbefalt å søke.
• 26 skisser (38 %) fikk tilbakemelding om at søknaden hadde relevans, men ikke tilfredsstilte krav og føringer på en tilstrekkelig måte. Disse ble oppfordret til å gjøre betydelig forbedringer på flere listede punkter dersom de ønsker å søke.
• 29 skisser (43 %) fikk tilbakemelding med anbefaling om å ikke skrive full søknad. Dette fordi skissen ikke tilfredsstilte krav og føringer på en tilstrekkelig måte eller var av tilstrekkelig relevans, og derfor neppe vil være i stand til å konkurrere om midlene i utlysningen.

Administrasjonen håper anbefalingene i skissetilbakemeldingene tas til følge. Det er ca 160 mill kr til store næringsrelevante forskerprosjekter og prioriterte områder for utlysningen er helse, marin bioteknolgi, landbruk og industriell bioteknologi. Det vil bli sterk konkurranse om midlene, da kun 4 prosjekter vil kunne innvilges i denne utlysningen. Søkere oppfordres til å ta kontakt med administrasjonen ved tildelte saksbehandler dersom de trenger ytterligere råd og veiledning.

Søknadsfristen for den fullstendige søknaden er 30. mai 2012.
 

Skrevet av:
Monica Bergem
Publisert:
17.04.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016