Gå direkte til innhold

Rekordstor BIA-tildeling:

Innovasjon på tvers av bransjer

623 millioner kroner blir fordelt på 75 lovende, næringsrettede forskningsprosjekter i ny tildeling fra programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Hva kan møbelindustrien lære av bilindustrien? Hvordan kan kull bli grønt? Og hvordan kan dataspill brukes i produksjonen av aluminium?

Disse og over 60 andre viktige spørsmål skal næringslivet forske fram verdifulle svar på over de neste 3-4 årene, i samarbeid med forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører fra inn- og utland.

Det ble klart da programstyret torsdag 29. januar fattet vedtak om den rekordstore tildelingen til søkere til det næringsrettede programmet BIA.

Rammen for utlysningen var 500 millioner kroner, men med mulighet for programstyret til å utvide beløpet dersom et tilstrekkelig antall søknader holdt det høye nivået som er påkrevd for å motta støtte – noe Forskningsrådet denne gangen valgte å gjøre. 

 

Innovasjon på tvers av bransjer

Erfaringsoverføring og flyt av kunnskap og teknologi fra en sektor til i en annen er viktig for innovasjon. Hydro som bruker spillteknologi, kullprodusenter som bruker biomasse til å utvikle grønt kull, og Ekornes som ser til bilprodusenter for å lære robotisert produksjon av seter, er eksempler på denne nyttige nysgjerrigheten på tvers av bransjer.

Arvid Hallen, administrerende direktør i Forskningsrådet. Dette vitner om et næringsliv med stor innovasjonskraft, sier Arvid Hallen, direktør i Forskningsrådet. – Det er den sektoroverskridende forskningen og næringsutviklingen som vil gjøre norsk næringsliv i stand til å møte nye tider. Vi i Forskningsrådet oppfordrer FoU-aktører til å åpne opp for samarbeid og bryte grenser, det være seg landegrenser eller etablerte gjerder bransjer i mellom.

Nye FoU-aktører

Flere bedrifter som ikke tidligere har søkt BIA om midler, har mottatt støtte i denne tildelingen. Moods of Norway er blant de nye forskningsnysgjerrige bedriftene som søker, og som får støtte fra BIA. Selskapet har opplevd økonomisk motvind den siste tiden og bruker forskning som verktøy for omstilling. Prosjektet "Reflect your moods" handler om integrasjon av refleks i moteklær.

 

Næringsminister Monica Mæland. (Foto: Hans Jørgen Brun)

Jeg synes det er utrolig bra at flere små selskaper med innovative løsninger har nådd opp i den harde konkurransen. Det viser at BIA møter behovene til små og store norske bedrifter som bruker forskning og innovasjon til verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland.

Vi ønsker alle søkere velkommen og er entusiastiske over det høye nivået på prosjektsøknadene. Vi ønsker forskning i bredden av næringslivet, fra byggebransjen til moteindustrien, og det er nøyaktig det vi får gjennom denne tildelingen, sier Arvid Hallén.

En rekke små- og mellomstore bedrifter mottar støtte gjennom BIA-tildelingen. (Illustrasjon: Melkeveien)

Stor satsning

Da Forskningsrådet avsluttet søknadsbehandlingen av til sammen 136 innovasjonsprosjekter torsdag 23. januar, var det 623 millioner kroner som ble tildelt fra BIA-programmet. 65 innovasjonsprosjekter får tilslag på sine søknader og støtte på totalt 613 millioner kroner. I tillegg får 10 bedrifter 1 million kroner hver til å gjennomføre et forprosjekt for å komme i gang med sine ideer. Det tas forbehold om endringer av støttebeløpene gjennom kontraktsforhandlinger med prosjektpartnerne. Støtten fra Forskningsrådet utgjør ca. 40% av de totale prosjektkostnadene, og dermed blir næringsrettet forskning for over 1,5 milliarder kroner utløst gjennom denne tildelingen.

Over 20% av midlene går til helserelaterte prosjekter, blant annet til utvikling av nye legemidler og medisinsk utstyr, og til integrering av IKT i behandlingstilbud. Flere av prosjektene følger opp strategien HelseOmsorg21.

Helseprosjektene faller inn under flere ulike kategorier, blant dem tjenesteutvikling, bioteknologi og IKT. (Illustrasjon: Melkeveien)

Grønt skifte

Felles for flere av prosjektene var fokuset på bærekraftig og mer skånsom forvaltning av ressurser.

Dette vil bidra til et grønt skifte i næringslivet og styrke konkurransekraften for norske bedrifter. Målet er at flere bruker forskning og utvikling for mer effektive prosesser, og avansert teknologi som reduserer miljøavtrykket. Tildelingen gir grunn til å være optimistisk på vegne av næringslivet, avslutter Monica Mæland.

Se liste over tildelinger. PDF - 37 KB I tillegg får 10 prosjekter tilbud om forprosjektstøtte på 1 million kroner hver.

Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her.

De nye innovasjonsprosjektene vil pågå over hele landet (Illustrasjon: Melkeveien)

Fakta Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Det frie programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning.

Midlene skal bidra til:

  • økt satsing på forskningsbasert innovasjon i næringslivet
  • hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
  • høyere kvalitet i nasjonale FoU-miljøer som benyttes til innovasjon i næringslivet

Resultatene fra BIA-prosjektene kan være:

  • nye eller sterkt forbedrede prosesser, produkter, tjenester og forretningsmodeller
  • økt samarbeid om innovasjon mellom bedrifter og FoU-institusjoner, og mellom bedrifter
  • nye internasjonale partnerskap og mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
  • utløst privat kapital for å realisere innovasjon i bedrifter

 

Skrevet av:
Andreas Kjensli Knudsen
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
29.01.2015
Sist oppdatert:
04.07.2017