Skip to content

Antimikrobiell resistens – JPIAMR's tredje utlysning er nå åpen

Utlysningen har tittelen: "To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance."

Dette er en totrinns utlysning og søknadsfristen for første trinn er 21. mars 2016 kl. 17.00 CET.

Mer informasjon om utlysningen (JPI-EC-AMR ERAnet Cofund call – Transmission Dynamics) og søknadsskjema finner du her: http://www.forskningsradet.no/prognett-JPIAMR/Nyheter/JPIAMR_sin_tredje_utlysning_er_na_apen/1254015580373/p1254010892717

Alt om JPIAMR på egne nettsider: http://www.jpiamr.eu/

Written by:
Published:
25.01.2016
Last updated:
13.09.2016