Gå direkte til innhold
 

Evaluering av geofagene

Norge internasjonalt ledende i forskning om Jorda

Kvaliteten på den norske geofaglige forskningen er generelt god, og innenfor flere felt er norske miljøer internasjonalt ledende. Miljøene som nå er evaluert er blant annet helt sentrale for å videreutvikle oljeindustrien og møte utfordringene innenfor klima og fornybar energi. Det er derfor av stor nasjonal betydning å opprettholde denne styrken.

Slik konkluderer en internasjonal ekspertkomité som har evaluert norsk geofaglig forskning på oppdrag av Forskningsrådet.

Geofag dekker et stort spekter av fag som dreier seg om planeten Jorda – inkludert atmosfæren. Norske geofaglige fagmiljøer er i følge komiteen internasjonalt ledende innenfor felt som klimaforskning, meteorologi og atmosfæreforskning, marin geologi og -geofysikk og petroleumsforskning.

Foto: Tom Andersen (Foto: Tom Andersen)

– Komiteen sier at Norge kan være stolt av sin styrke på disse feltene, som har et solid naturvitenskapelig fundament. Den peker på at det er av stor nasjonal betydning for Norge å opprettholde disse kvalitetene i fremtiden. Dette er gode skussmål til mange miljøer, sier Anders Hanneborg, direktør for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet, som har hatt ansvaret for evalueringen. Han utdyper:

– Rapporten identifiserer også utfordringer, blant annet knyttet til ledelse og strategi, som Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene nå må se på nærmere på.

Basis for nasjonalt viktige felt

Klimaforskning er ett høyt prioritert felt der den geofaglige forskningen spiller en svært viktig rolle.

– Geofagene utvikler vår forståelse av klimasystemet og klimaendringene, og bidrar med kunnskap om konsekvenser endringene får for naturen i form av for eksempel skred og ras. Høy kvalitet her er helt avgjørende for resten av klimaforskningen. Innsats i geofag er med andre ord essensielt for at både Norge og det internasjonal samfunn skal kunne tilpasse seg klimaendringene på en god måte, sier avdelingsdirektør for klima- og polarforskningen, Camilla Schreiner.

Også virksomheten i petroleumssektoren avhenger av den høye kvaliteten i geofag-forskningen.

– Høy kvalitet i den geofaglige grunnforskningen er helt avgjørende for utnyttelse av olje og gassressursene på norsk sokkel og for utdanning av fagpersoner til petroleumssektoren fremover, sier avdelingsdirektør for petroleumsforskning, Siri Helle Friedemann. Hun poengterer at man også i det store programmet PETROMAKS ser at en stor del av grunnforskningen på petroleumsfeltet skjer innenfor geofagene.

Høy siteringsscore

Geofagene har en svært høy publiseringsrate både i norsk og internasjonal sammenheng. Fagområdet ligger på fjerde plass blant alle fagområder i Norge i totalt antall siteringer i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Komiteen peker likevel på at det er store variasjoner mellom forskningsmiljøene, der universitetene står for en betydelig større del av den internasjonale publiseringen enn forskningsinstituttene.

Foto: Tom Andersen (Foto: Tom Andersen) I følge komiteen mangler flere av forskningsmiljøene en sterk ledelse og tydelige forskningsstrategier.

Dette fører blant annet til at forskningsaktiviteten er spredt på for mange temaer, og at det mangler planer for publisering og rekruttering.

Forskningsmiljøene anbefales sterkt å prioritere arbeidet med å utvikle strategiske planer, med vekt på å konsentrere forskningsaktiviteten der det er nødvendig for å styrke og videreutvikle fagmiljøet.

Oppfølging

Forskningsrådet vil invitere institusjonene og fagmiljøene til å komme med innspill til hvordan utfordringer på nasjonalt og lokalt nivå kan løses.

Innspillene vil bli vurdert av et utvalg, nedsatt av Forskningsrådet, med representanter fra fagmiljøene og evalueringskomiteen. Utvalget skal så komme med forslag til oppfølging fra Forskningsrådets side. 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
16.11.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016