Gå direkte til innhold
 

NOWERI – Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure

Nytt utstyr styrker norsk posisjon i vindmølle-industrien

Med 45 millioner fra Forskningsrådet kan Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen nå investere i en flytende testturbin for måling og testing av enkeltkomponenter i offshore vindmøller. Utstyret vil legge grunnlaget for norsk teknologiutvikling og industrielle muligheter knyttet til eksport.

Alle de sentrale norske aktørene innenfor fagfeltet har samarbeidet om søknaden.

Offshore vindmøller. Offshore vindmøller.
Forskningsinnsatsen innenfor vindenergi er mangedoblet siste året, med hovedvekt på offshore vind. Dette feltet har blitt ett av de største satsningsområdene innenfor fornybar energi i Norge.

Nå gis infrastrukturen denne forskningen trenger, et løft.

FMEer bak søknaden

Det er etablert to Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) innenfor offshore vind og ytterligere ett senter som grenser opp mot samme tema. Deltagerne i søknaden er disse tre forskningssentrene. Dette utgjør størstedelen av det norske miljøet innenfor fagfeltet. Det lover for god utnyttelse av utstyret og et godt nasjonalt forskningssamarbeid og arbeidsdeling.

Viktig for teknologiutvikling

Alle sentrale forskningsmiljøer skal ha tilgang til å bruke infrastrukturen. Data fra vindmålingene vil være åpne for videre forskning. Mange små offshore miljøer vil ha stort utbytte av infrastrukturen for sin videre teknologiutvikling. Den skal være åpen for forskning og teknologiutvikling, et levende laboratorium som skal følge med i tiden.

Christian Michelsen Research AS (CMR), UiB, SINTEF, NTNU og IFE samarbeider om søknaden.

Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet.
 

Skrevet av:
Ingvil Bjørnæs Avdelingsdirektør +47 22 03 73 76 ib@forskningsradet.no
Publisert:
14.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016