Gå direkte til innhold
 

NMNF – Norwegian Micro- and Nano-Fabrication Facility

Oppgraderer nanoteknologisk utstyr

Fagfeltet mikroteknologi og nanoteknologi, med NTNU i spissen, får 65 millioner kroner fra Forskningsrådet til å modernisere det vitenskaplige utstyret og til etablere en nasjonal infrastruktur innenfor dette strategisk viktige feltet.

Moderne utstyr løfter norsk forskning innenfor nanoteknologi og mikroteknologi. Moderne utstyr løfter norsk forskning innenfor nanoteknologi og mikroteknologi. (Foto: Ingvil Bjørnæs) Med dette forsterkes de tre laboratoriene MiNaLab i Oslo, NanoLab i Trondheim og MSTLab i Horten som en samlet nasjonal infrastruktur, som alle sentrale forskingsmiljøer får tilgang til å bruke.

Søknaden er svært godt forankret i de sentrale vitenskaplige miljøene, og støttes av både etablerte industribedrifter og små og mellomstore bedrifter med forskningsbehov innenfor nano- og mikroteknologi.
 

Bred anvendelse

Satsingen kan bringe ny grunnleggende kunnskap til områder som f. eks. materialteknologi, både fossil og fornybar energi, IKT og helse. Den kan bidra til videreutvikling og forbedring av viktige norske industriprodukter som solceller, lettmetaller, medisiner og utstyr for diagnose, sensorer (eks. trykk/kollisjons-) og i utvinning av olje og gass.

Rask utvikling

Nanoteknologi og nye materialer er et politisk prioritert satsingsområde i Norge. Teknologiområdet karakteriseres av rask teknologisk utvikling, kostnadskrevende og komplekst utstyr og mange fremgangsrike, internasjonale aktører. Det kreves betydelige investeringer for at de norske miljøene skal klare å følge den raske utviklingen. Det innstilte beløpet vil bidra til å realisere installasjoner av stor nasjonal betydning og løfte norsk forsking innenfor nanoteknologi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo, SINTEF og Høgskolen i Vestfold samarbeider om investeringen. 

Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet.
 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
14.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016