Gå direkte til innhold
 

BBMRI - National infrastructure for biobanks and related activity

Ruster opp biobanker for 80 millioner kroner

De mange biobankene i Norge skal utvikles til å bli én nasjonal forskningsinfrastruktur. Det skal også investeres i enorme fryseanlegg som kan håndtere frysing ved både minus 80 grader og minus 20 grader, automatiske systemer for å lagre og gjenfinne biologiske prøver og toppmoderne analyseverktøy.

Norske biobanker skal bli én nasjonal infrastruktur og oppgraderes med moderne utstyr. Norske biobanker skal bli én nasjonal infrastruktur og oppgraderes med moderne utstyr. (Foto: HUNT Biobank) Norge har mange og gode biobanker, nasjonale helseregistrene og flere store befolkningsstudier. Millioner av blodprøver, genetiske prøver og annet biologisk materiale er samlet inn fra det norske folk gjennom en årrekke, og utgjør i dag en betydelige nasjonal forskningsressurs.

 

Nasjonal arbeidsdeling

Norges forskningsråd går inn for å bevilge 80 millioner kroner til å etablere og utvikle det som har fått navnet Biobank Norge. Alle de sentrale fagmiljøene i Norge er involvert: De fire store universitetene (UiO, UiB, UiT og NTNU), Folkehelseinstituttet og de fire regionale helseforetakene samarbeider om prosjektet. Det ligger også en klar nasjonal arbeidsdeling i planene.

Forskingsrådet håper midlene vil stimulere til mer forskning på dette feltet, der Norge allerede har et betydelig fortrinn sammenlignet med andre land, og der norske forskningsmiljøer allerede er sterke.

Harmoneres med europeisk infrastruktur

Biobanker er plassert på det europeiske veikartet over kritisk forskningsinfrastruktur, og den samlede norske biobankinfrastrukturen, Biobank Norge, skal harmoniseres med den europeiske storskala biobankinfrastrukturen Biobanking and Biomolecular Resources Research Institute (BBMRI).

Søkerinstitusjoner er NTNU, UiT, UiO, UiB, Folkehelseinstituttet, Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sørøst.

Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet.
 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
14.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016