Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Klimautlysning også neste år

Styret i Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø har gitt grønt lys for utlysning av midler til klimaforskning også neste år.

Bakgrunnen for vedtaket er ønsket om å unngå en kraftig nedgang i klimaforskningen.

NORKLIMA avsluttes i 2013 og når programmer avsluttes går også utlysningssummene ned. Resten av midlene i NORKLIMA er bundet opp og det ville derfor ikke være mulig med en ny utlysning i 2012. Utlysningsstopp fører til uheldige opphold i klimaforskningen og gir liten forutsigbarhet for forskningsmiljøene. Forskningsrådet har vært bekymret for et slikt opphold har bedt om budsjettvekst til klimaforskning, men så langt ikke fått det.
- Forskningsrådet har ikke fått vekst til klimaforskningen over statsbudsjettet, på tross av klar prioriteringer fra vår side. Finansieringssituasjonen er blitt uforutsigbar for klimaforskningsmiljøene, noe som går utover forskningsaktiviteten, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Uten vekst over statsbudsjettet kan ikke Forskningsrådet lyse ut midler til klimaforskning før i 2013, med oppstart av nye prosjekter i 2014. For å unngå et uheldig opphold i finansieringen besluttet divisjonsstyret å gi NORKLIMAs programstyre fullmakt til å lyse ut midler utover programmets budsjett.

Forskningsrådets store programmer PETROMAKS og RENERGI har også fått fullmakter til å lyse ut midler på vegne av framtidige programmer for å hindre uheldig nedgang i perioden da et program avsluttes og en ny satsing skal starte.

Utlysningene vil bli gjort i 2012 med prosjektstart i 2013.

Selv om vi er sikret en utlysning også neste år jobber Forskningsrådet fortsatt intenst for å få til en langsiktig og god forskningsfinansiering for klimaforskning. Midlene som blir lyst ut neste år er langt fra nok til å dekke det store forskningsbehovet på området. «Klimaendringer og sektorutfordringer» er et av Forskningsrådets hovedprioriteringer i budsjettforslag 2013.

Budsjettforslaget et Forskningsrådets anbefalinger til hva regjeringen bør satse på av forskning.
- Klimaet endrer seg og vi må tilpasse oss. Klimaendringene angår alle sektorer i samfunnet og i budsjettforslaget henvender vi oss til hele seks departementer. Vi håper departementene denne gangen ser at det er avgjørende å satse på klimaforskning, avslutter Arvid Hallén.

I budsjettforslag for 2013 foreslår Forskningsrådet en vekst på 90 millioner kroner til satsingsområdet Klimaendringer og sektorutfordringer.
 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
15.12.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016