Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nytt forskerprosjekt:

Hvor godt skriver barn?

Forskere skal undersøke elevenes skriveferdigheter. Vi trenger mer kunnskap for pålitelige vurderinger.

Foto: Dina Aspen Prosjektleder Synnøve Matre (Foto: Dina Aspen) – Hva er det rimelig å forvente av skrivekompetansen hos norske barn og unge på femte og åttende trinn? spør professor Synnøve Matre.

Hun har akkurat startet opp et forskningsprosjekt som skal undersøke barns skriveferdigheter. Målet er å utvikle et redskap for lærerne i skriveopplæringen.

– I tillegg vil forskningsresultatene danne et nødvendig grunnlag for pålitelig vurdering av de nasjonale utvalgsprøvene som blir innført i 2012, forteller Matre.

Mangler felles normer
Bakgrunnen for at prosjektet starter opp, er den sentrale rollen som skriving spiller i dagens samfunn.

– Det er en nøkkelkompetanse for aktiv deltagelse i både skole- og arbeidsliv, kan Matre fortelle.

– Vi mangler forskningsbasert kunnskap for å kunne vurdere skrivekompetansen hos barn og unge på en pålitelig måte. Ved gjennomføringen av nasjonale skriveprøver i 2005 ble det avdekket at det manglet en felles forståelse blant lærerne av hva det var rimelig å se etter og forvente når en vurderer elevenes skrivearbeid.

Matre er leder for forskningsprosjektet som er finansiert av programmet UTDANNING2020. Førsteamamnuensis Randi Solheim er prosjektdeltaker. Begge arbeider ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Foto: Shutterstock Forskere skal undersøke skriveferdigheter hos unge skoleelever. (Foto: Shutterstock) Studerer elevtekster
Hun vil også se på hva slags virkning integrering av felles forventingsnormer har både på kvaliteten av skrivingen til elevene og på lærernes vurderinger.

Med forventningsnormer mener hun normative kriterier som er utviklet på bakgrunn av omfattende arbeid med elevtekster.

Matre omtaler forskningsprosjektet som en intervensjonsstudie med ulike delstudier.

– De fleste av disse vil være kvalitative, men vi vil også gjøre kvantitative studier med sammenlikningsgrunnlag i nasjonale utvalgsprøver i skriving.

Fakta om prosjektet
UTDANNING2020 bevilget i høst til sammen rundt 70 millioner kroner til ti nye prosjekter, hvor "Developing National Standards for the Assessment of Writing: A Toll for Teaching and Learning" er ett av dem.

Prosjektet utføres av åtte forskere fra fem ulike institusjoner: HiST, NTNU, UiO, HiOA og UiA. I tillegg samarbeider de med forskere fra University of Auckland og Educational Assessment Research Unit ved University of Otago, New Zealand. 

Skrevet av:
Ingunn Haraldsen
Publisert:
13.12.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016