Gå direkte til innhold

Norske bedrifter må henge med

I hvor stor grad drar norske bedrifter nytte av kompetanseutviklingen fra andre land? Et nytt forskningsprosjekt fra Senter for innovasjonsforskning skal finne svar.

Bilde av Martin Gjelsvik smilende Forskningsleder Martin Gjelsvik ved IRIS (International Research Institute in Stavanger) (Foto: UiS) Forsker Martin Gjelsvik skal undersøke innovasjonsevnen blant norske, regionale bedrifter.

- I en globalisert verden blir det vanskeligere å oppnå varige konkurransefordeler, derfor må bedriftenes kunnskap stadig omstilles og fornyes, forteller Gjelsvik.

Perifert land

Han leder det nystartede prosjektet Regional innovasjonsevne i en globalisert verden som er finansiert av DEMOSREG-programmet.

Gjelsvik skal undersøke hvor norske bedrifter henter sine ideer og kunnskaper fra. Er det først og fremst gjennom regionale nettverk, eller har de utstrakt kontakt med internasjonale kilder?

- Norge er et lite og til dels et perifert land med et lite hjemmemarked. Avstanden til de større markedene er dessuten stor. Det er derfor naturlig å tenke seg at internasjonal kunnskap blir viktigere, fortsetter Gjelsvik.

Setter ut tjenester

Det er en klar trend at etablerte verdikjeder splittes opp, og at deler av produksjonen settes ut til andre land med langt billigere arbeidskraft.

Bilde av kinesiske arbeidere på fabrikk Kina, en av verdens største økonomier, satser kraftig på utdanning og kunnskapstunge oppgaver. Hvordan påvirker det Norge, spør forskere (Foto: BartlomiejMagierowski / Shutterstock.com)

- Ut fra forestillingen om at det er enkle arbeidskrefter som settes ut, har nordmenn et avslappet forhold til denne utviklingen. Men de fremvoksende økonomiene ute i verden satser nå kraftig på utdanning, og vil også lære seg de mer kunnskapstunge oppgavene.

En slik utvikling kan ifølge Gjelsvik utarme norske bedrifter og regioners innovasjonsevne på sikt.

- På den annen side er det fullt mulig for norske bedrifter og regioner å dra nytte av kompetanseutviklingen som skjer i andre land.

Gjelsvik skal derfor studere hvordan denne kunnskapsflyten påvirker bedriftenes og regionenes verdiskapning og inntjening.

Fakta om prosjektet

Prosjektet har tittelen Capabilities for regional innovation in a globalizing world. Prosjektet trekker både på økonometriske og andre kvantitative metoder, samt intervjuer med bedrifter og andre aktører.

Forskingsteamet består av Martin Gjelsvik (prosjektleder), Rune Dahl Fitjar (begge fra IRIS), Ragnar Tveterås, Tatiana Lakovleva (begge fra Universitetet i Stavanger) og Odd Jarl Borch (Universitetet i Nordland).

Alle fem er tilknyttet Senter for Innovasjonsforskning. I tillegg deltar et bredt nettverk av internasjonale forskere, fra blant annet fra USA og Storbritannia.

Skrevet av:
Ingunn Haraldsen
Publisert:
09.12.2011
Sist oppdatert:
09.02.2012