Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

VERDIKT mellom to permer

Med en rekordstor investering i forskning på fremtidens internett økte VERDIKT innsatsen mot sentrale samfunnsutfordringer både i privat og offentlig sektor, viser årsrapporten for 2010.

Foto: Colourbox Kvinner har sentrale roller i halv-parten av nye prosjekter i 2010. I løpet av året ble hele 21 nye prosjekter startet opp innen temaene sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett, med en samlet bevilgning på 200 millioner kroner.

- Fremtidens internett representerer en av de største utfordringene som IKT-forskning og
-innovasjon har stått overfor de siste tiårene. Dette er en strategisk viktig satsing for næringslivet og også for norske forsknings-miljøer som ligger helt i front internasjonalt, sier programkoordinator Olaug Råd.

De nye prosjektene adresserer en rekke samfunnsrelevante og næringsmessige aspekter knyttet til teknologiutviklingen. Hvilke utfordringer og muligheter ligger i økt bruk av RFID-brikker, hva betyr sosiale medier for demokratiutviklingen og hvordan kan sensorteknologi i møbler bedre familiehelsen, er blant spørsmålene som utforskes.

Næringslivet bidrar vesentlig til IKT-forskningen i VERDIKT og egenfinansieringen beløp seg til 140 millioner kroner i 2010. IKT er også det området hvor norsk næringsliv investerer mest i FoU.

Skaper verdier

VERDIKT er nå over halvveis i tiårsperioden og har så langt bevilget over en milliard kroner og resultatene av de første prosjektene begynner nå å konkretisere seg.

Totalt 19 prosjekter ble avsluttet i løpet av året. De har blant annet utviklet nye løsninger for bedre helsetjenester, miljøovervåking og nødnett, basert på mer grunnleggende teknologiutvikling innenfor trådløse nettverk, antenneteknologi, sikkerhet, datalagring og informasjonssøk.

Innovasjon i offentlig sektor

Også offentlig sektor er avhengig av nye IKT-løsninger og -tjenester og VERDIKT bevilget over 30 millioner kroner til forskning og innovasjon rettet mot sektoren i 2010.

Blant problemstillingene som adresseres i prosjektene er effektivisering av tjenester i helsesektoren, eForvaltning på tvers av etater, samt utfordringer knyttet til personvern og sikkerhet på området.

VERDIKT satte også i gang en ny storutlysning både til offentlige og private virksomheter som bevilges i løpet av 2011.

Nettverk spiller en rolle

Kommunikasjon, nettverksbygging og internasjonalisering er sentrale elementer for å fremme verdiøkning og synliggjøring av prosjektene i VERDIKT. Ti ressursnettverk har i flere år vært viktige møteplasser for formidling av resultater og nye prosjektideer.

Foto; Einar Ravndal Olaug Råd i VERDIKT Eksempelvis var ressursnettverket innen spill-forskning sentralt for PlayFish’s utvikling av Facebook-spillet Bowling Buddies - senere solgt for 2,4 milliarder kroner og den største kommersielle suksessen et norsk spillselskap har hatt noensinne.

Ressursnettverkene ble avsluttet i 2010, men fem nye Verdinettverk igangsettes i 2011.

Solide nøkkeltall

VERDIKT hadde et budsjett på 187 millioner kroner og totalt 123 prosjekter gående i fjor. Blant resultat-indikatorene for 2010 kan nevnes 160 stipendiat-stillinger, 8 avlagte doktorgrader, 197 vitenskapelige artikler med referee og flere titalls nye prosesser, produkter og tjenester.

- Vi ser også en klar økning i antallet nye metoder, modeller og prototyper, med 60 mot 47 året før. Sammen med seks nye forretningsområder og fire nye lisenser vil dette gi vesentlige bidrag til økt verdiskaping, sier Råd.

Les mer i VERDIKTs årsrapport 2010
 

Skrevet av:
Nora Clausen
Publisert:
04.05.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016