Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Revidert nordområdestrategi:

Nye muligheter i nord

Forskningsrådet ber om høringsinnspill til sin reviderte strategi for nordområdeforskning.

− Etter fem år med den nåværende strategien for forskning på nordområdene, er det på tide med en revisjon. Resultatene har vært gode så langt, så det er all grunn til å arbeide videre med ny strategi. Nå ber vi relevante aktører komme med sine høringsinnspill til oss, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Endrede rammevilkår

Rammevilkårene for samarbeid i nord har endret seg siden forrige nordområdestrategi ble lagt.
− Den politiske situasjonen har endret seg. Russland er i dag et enda åpnere land enn for fem år siden. Det gjør det lettere å samarbeide. Nedsmeltingen av isen i Arktis gjør det enda mer aktuelt å opprette skipsfart over til Stillehavet via nordområdene, sier Hallén.

Verdens oppmerksomhet retter seg nå i høyrere grad enn før mot nord og det arktiske.
− Vi ser at asiatiske land som Kina og India interesserer seg for nordområdene. De har nå etablert forskningsstasjoner på Svalbard. Muligheten for store oljeforekomster i nord trekker til seg interesserte aktører fra andre deler av verden, forteller Hallén.

 
Foto: Norsk Polarinstitutt Nedsmeltingen av isen i Arktis åpner nye muligheter for skipsfart via nordområdene. (Foto: Norsk Polarinstitutt)

M

er kunnskap nødvendig

Forskningsrådets utkast til revidert strategi for nordområdeforskning tar høyde for de nye rammevilkårene. Mye kunnskap skal til for å kunne utnytte de nye mulighetene og for å lage regler for virksomheten i nordområdene.

− Forskning vil spille en avgjørende rolle for den videre utviklingen i nordområdene. Som et lite land med store havområder og rike naturressurser, er det avgjørende for Norge å ha et kunnskapsgrunnlag som gjør at vi kan forvalte området og utnytte ressursene i nord på en fornuftig måte, sier Hallén.

Innspillene

Etter planen skal den reviderte strategien for forskning i nordomådene være ferdigstilt i løpet av juni 2011. Innen høringsfristen den 15 april ber Forskningsrådet om poengterte og kortfattede innspill på sentrale spørsmål knyttet til den:

• Dekker de prioriterte saksområdene utfordringene og mulighetene i nordområdene?
• Er det noen sentrale forskningsutfordringer som ikke er adressert i utkastet?
• Er de foreslåtte tiltakene hensiktsmessige for å møte utfordringene?

Skrevet av:
Mari Susanne Solerød Spesialrådgiver 22 03 72 60 mso@forskningsradet.no
Publisert:
23.03.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016