Gå direkte til innhold

Behov for eInfrastruktur fra 2015

Rapport om forskningens fremtidige behov for eInfrastruktur utarbeidet av arbeidsgruppe på oppdrag fra forskningsrådet.

eInfrastruktur omfatter tungregneregneressurser, datalagringsressurser og tjenester for enkel bruk av slike ressurser. En velfungerende eInfrastruktur blir i økende grad et konkurransefortrinn i all forskningsvirksomhet.


Programstyret for eVITA nedsatte I 2009 et "eInfrastructures Scientific Opportunities Panel" (eSOP) med formål å beskrive norske forskeres behov for eInfrastruktur fra 2015. Gruppens rapport er nå behandlet av programstyret og den er fremlagt for Divisjonsstyret for Vitenskap. eSOP arbeider nå videre med sikte på å utarbeide et forslag til veikart for bruk av eInfrastruktur i løpet av 2011.

Behov for eInfrastruktur fra 2015 PDF - 2,5 MB

Skrevet av:
Gudmund Høst Spesialrådgiver +47 22 03 73 77 gho@forskningsradet.no
Publisert:
23.11.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016