Gå direkte til innhold

FRAMPÅ2010

Ny vår med Forvaltningsreformen

Virkemidler for regional innovasjon (VRI), Arena og Norwegian Centres of Expertise (NCE) har bidratt til å sette samhandlingen mellom privat og offentlig sektor mer i system enn det var tidligere. Det mener Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylke.

Foto: Atle Christiansen, Mediepartner VRI har gjort våre forskningsmiljøene mer næringslivsvennlige samtidig som flere næringsmiljøer ser nytten av forskningen, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner)   Da den omkring åtte måneder gamle Forvaltningsreformen ble diskutert på Frampå-konferansen i Kristiansand 21. september, sa paneldeltaker Tine Sundtoft at fylkeskommunene har gjort det beste ut av mandatet som er gitt i Stortingsmelding 25 om å ta det regionale lederansvaret. Til oss sier hun at reformen også har gjort noe med fylkeskommunene.

– Vi er blitt mer utadvendte i vår arbeidsmåte og bruker flere virkemidler i konstruktiv samhandling med andre aktører som ønsker regional utvikling. Fylkeskommunen arbeider nå mer langsiktig mot kommunene, forholdet til kommunene er styrket via Forvaltningsreformen, sier Sundtoft.


Skjerpet næringsliv

Sundtoft sier til oss at VRI, Arena og NCE har vært med å vekke næringslivet og påvirke politikerne til å skjerpe seg og samarbeide mer.

– VRI har bidratt til at vi systematisk treffer andre viktige aktører som tenker regional utvikling. Gjennom VRI har det også vært kjørt prosesser som har klargjort hvilke bransjer som vårt fylke skal satse på. De samme bransjene har organisert seg selv. Når næringslivet selv samler seg og samtidig inviterer til konstruktiv samhandling med det offentlige, så mener jeg at man kan nå lenger. Med relativt små midler får vi smurt mange prosesser. VRI har gjort våre forskningsmiljøene mer næringslivsvennlige samtidig som flere næringsmiljøer ser nytten av forskningen, sier hun.

Vest-Agder fylkeskommune er finansiell bidragsyter til de flere regionale Arena-prosjekter og til NCE NODE, et samarbeidsprosjekt mellom flere firmaer innen olje- og borerelatert industri på Sørlandet.

– Fylkeskommunen er aktivt med i arbeidet. Når det private næringslivet og offentlig sektor anerkjenner hverandres kompetanse, og i tillegg finner felter der kompetansen overlapper, da kan vi få til mer utvikling. Regional vekst er avhengig av samarbeid og virkemidler som VRI, Arena og NCE har bidratt til å systematisere dette, sier Sundtoft.

Tine Sundtoft og 17 andre foredragsholdere var invitert til Frampå-konferansen for å snakke om hvordan vi kan øke innovasjonsevnen og innovasjonstakten i norske regioner. Frampå 2010 er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I år var også Kommunenes sentralforbund med som arrangør.  

Skrevet av:
Atle Christiansen, Mediepartner
Publisert:
04.10.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016