Gå direkte til innhold

Samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning:

Åtte vil bli FME-samfunn

Åtte forskningsmiljøer har levert inn prosjektskisser i konkurransen om å bli forskningssenter for samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning, FME-samfunn.

Anne Kjersti Fahlvik Anne Kjersti Fahlvik (Foto: Sverre Jarild) Skisserunden er et obligatorisk første trinn i utlysningen av FME Samfunn, som har frist 1. desember.

- Etter en rask, første gjennomgang etter skissefristen 15. september, er vi godt fornøyd med resultatet, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

De fleste av de sentrale miljøene er med blant søkerne, og en rekke viktige aktører er involvert som brukere og forskere i prosjektskissene.

- Det ligger mye spennende i skissene som gjør oss optimistiske med tanke på den videre prosessen fram mot endelige søknader 1. desember, forteller Anne Kjersti Fahlvik.

Etter planen skal det etableres inntil tre sentre som støttes med 5-10 millioner kroner årlig i inntil åtte år (5+3). Ordningen finansieres av Olje- og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Avgjørelse om hvilke forskningssentre som skal etableres, vil bli offentliggjort i februar 2011.

Prosjektskissene

De åtte skissene som er kommet inn, vil nå vurderes administrativt i Forskningsrådet.

Innen 5. oktober vil søkerne få skriftlig tilbakemelding på skissen, og vil så på selvstendig grunnlag vurdere om det bør utarbeides søknad eller ikke til den endelige søknadsrunden.

Ingen søkere utelukkes fra å sende inn fullstendig søknad etter den første administrative vurderingen av skissene.

 

Navn Institusjon
CICEP – Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy CICERO
 
FME InnoEnergy: From Invention to Innovation: Research Centre on Innovation within renewable energy Høgskolen i Bodø
CREE – Oslo Center for Research on Environmental friendly Energy Frischsenteret
Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) Norges teknisk-naturviten-skapelige universitet
FME – Lokalt utviklete og integrerte energiløsninger Universitetet i Tromsø
FME – Energy markets, efficiency and conflicts Universitetet for miljø- og biovitenskap
FME Low Energy Society. Conditions, Strategies, Measures Høgskolen i Oslo
GOINGREEN – Governance Innovation for a Green Economy Norsk utenrikspolitisk instituttSamfunnsaktører 

Formålet med FME-samfunn er at de skal være sterke bidragsytere i utforming av et faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv.

Sentrene skal være synlige på nasjonale og internasjonale arenaer hvor samfunnsvitenskapelige energi- og klimaspørsmål blir drøftet. De skal bidra til undervisning og forskerutdanning innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning, og de vil ha et ansvar for å formidle forskningsresultatene til fagmiljøer og allmennheten. 

 

Illustrasjon energi - samfunn

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
16.09.2010
Sist oppdatert:
17.09.2010