Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Gjør nettsiden mer tilgjengelig

En ny veileder for utforming av nettsteder viser hvordan innholdet kan gjøres lettere tilgjengelig. Det er særlig viktig for personer med kognitive utfordringer.

Foto: Shutterstock Mentale prosesser spiller en stor rolle for forståelsen av nettsider. Veilederen er først og fremst ment for profesjonelle nettredaktører og -utviklere, men kan også være nyttig for den selvlærte eller hobbybaserte webdesigneren.

Se veilederen her

Veilederen, som er utarbeidet av Norsk Regnesentral og Karde AS, omhandler alt fra planleggingsfasen til utvikling og testing.

Den gir en rekke konkrete anbefalinger med mulige løsninger og kodingseksempler som er spesielt relevante for utvikling av kognitivt tilgjengelige nettsider. Veilederen kan også brukes som oppslagsverk for ulike emner rundt universell utforming.

Enklere for alle

Veilederen er et resultat av VERDIKT-prosjektet UNIMOD som har sett på løsninger for brukergrensesnitt som kan gjøre elektroniske tjenester enklere å bruke for alle, men særlig for de med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Kognitive funksjonsnedsettelser omfatter problemer med alt fra oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse, til tolking av sanseinntrykk, språkforståelse, kommunikasjon, planlegging av handlinger og praktiske gjøremål.

En målsetning for prosjektet er å utvikle en enhetlig modell eller metode for design av IKT som imøtekommer alle de ulike funksjonsnedsettelsene. I arbeidet har forskerne blant annet funnet at mange designelementer har felles betydning for ulike funksjons-utfordringer, for eksempel for en pensjonist med hukommelsesproblemer og for en elev med konsentrasjonsvansker.

Tester ut på mobil

UNIMOD-prosjektet har også utviklet tre prototyper for å teste hvordan grensesnittet fungerer i praksis, blant annet en logistikkløsning som viser distribusjonslister og beregner kjøreruter på mobiltelefonen for bruk av sjåfører på distribusjonsoppdrag.

Tilbakemeldinger fra ekspertgrupper og brukeranalyser har vært positive og flere av prototypene videreutvikles av ulike samarbeidspartnere.

Skrevet av:
Nora Clausen
Publisert:
21.09.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016