Gå direkte til innhold

Over 200 millioner til 21 nye prosjekter

Sosiale medier blir et viktig satsingsområde når 21 miljøer nå får støtte til forskning på fremtidens internett.

VERDIKT har tildelt 204 millioner kroner i støtte til prosjekter innenfor sosiale nettverk, tingenes internett og mobilt internett. Prosjektene retter seg mot et bredt spekter av utfordringer og løsninger knyttet til informasjonssamfunnet og digitalisering av omgivelsene.

69 av i alt 181 søknader gikk videre til siste runde i programstyrets vurdering. I møtet den 28. april ble det vedtatt å støtte 21 av disse, herav 9 brukerstyrte innovasjonsprosjekter, 11 forskerprosjekter og 1 kompetanseprosjekt.

Sterkt fokus på sosiale nettverk

Et flertall av søknadene rettet seg mot sosiale nettverk, og 60 prosent av totalbeviglningen går til dette temaområdet. 25 prosent går til tingenes internett og 15 prosent til mobilt internett.

Prosjektene vil ha samfunnsmessig betydning på flere områder, blant annet bedre helsesystemer, eLæring, demokratisering og inkludering i informasjonssamfunnet, sikkerhet og risikohåndtering.

Liste over søknader som har fått innvilget støtte, er gjengitt nedenfor.

Prosjekttittel Institusjon/bedrift Prosjekttype
Real-time wireless communication for process control ABB AS, Divisjon Prosessautomasjon, Olje & Gass Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
Sustainable and green solutions for online media in enhanced networks Bach Technology AS Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
EFR - en teknologiplattform for verdens mest energivennlige radiokommunikasjonsløsninger Energy Micro AS Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
DreamWorld - sømløs integrering av nettbaserte 3D-spill og sosiale nettverk Funcom Oslo AS Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
Information Security Incident Management and Emergency Preparedness IntraPoint AS Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
Samhandling i offentlig sektor Karde AS Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing Norges Bank Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
Distribuert opplæring ved hjelp av delte ressurser og tynne klienter SimSurgery AS Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
NFC city Telenor R&I Brukerstyrt innovasjons-prosjekt
RHYME - Co-creation through tangible interaction and music AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Forskerprosjekt
YOUrban: SOCIAL MEDIA & PERFORMATIVITY IN URBAN ENVIRONMENTS AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Forskerprosjekt
Social media and the new public sphere: consequences for citizenship and democracy ISF, Institutt for samfunnsforskning Forskerprosjekt
Inclusive identity management in new social media NR, Norsk Regnesentral Forskerprosjekt
Flexible Collaborative Networks and Patient-Provider Partnerships in Health Care: Critical Factors RH, Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Forskerprosjekt
RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation SIFO, Statens institutt for forbruksforskning Forskerprosjekt
MobiHealth: Developing Health Service Networks through Mobile Solutions in Low Resource Settings UiO, Institutt for informatikk Forskerprosjekt
Tidal News: a Middleware Platform for Adaptive and Dependable Data Dissemination in the Internet of Systems UiO, Institutt for informatikk Forskerprosjekt
WeSearch: Language Technology for the Web UiO, Institutt for informatikk Forskerprosjekt
Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning UiO, InterMedia Forskerprosjekt
Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges UiO, Institutt for privatrett Forskerprosjekt
Direct Visualization in the Cloud SINTEF - Oslo Kompetanse-prosjekt med bruker-medvirkning

 

 

Skrevet av:
Agnes Aune Rådgiver 22 03 71 65 aau@forskningsradet.no
Publisert:
30.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016