Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Prisliste 2011

Prisvinnere i Konkurransen Unge Forskere, Ungdomskonkurransen Fritt Ord og forskningskonkurransen Blå Energi 2011.

KLASSEN FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Førstepris

bernton Navn: Espen Bernton

Skole: Lillestrøm videregående skole

Alder: 19 år

Tittel: Small angle neutron scattering investigations into temperature induced transformations of an amphiphilic polymer. PDF - 6,2 MB

In a world seemingly becoming sicker by the moment, the demand for effective medicals is increasing at a rapid rate. Problematic for many patients, however, are drug side effects almost as harmful and uncomfortable as the diseases themselves. The apparent vacuum of drug delivery systems with the ability to treat in designated locations or under specific chemical and physical circumstances has spawned research into the potential uses of a class of newly constructed amphiphilic polymers, including the polymer Z-92 (preliminary name). Containing hydrophilic, hydrophobic and charged segments, solutions of Z-92 exhibit transformations in structure visual to the naked eye through turbidity changes when heated from room temperature. My essay and its investigation into polymer physics applies small angle neutron scattering (SANS) to determine the nature and mechanism of these transformation, asking how the shape and structure of the molecule changes with temperature. In addition, a comment on areas of potential usage of the substance and its temperature-induced transformations is made.

Due to Z-92’s apparent size, SANS serves as one of few effective existing experimental techniques in investigating its structure, as the use of moderated, low velocity, and thus long wavelength, neutrons allows for the probing of large molecules, such as proteins, viruses and ribosome. In the experiment, neutrons, moderated by liquid D2 (ca. 25K), from the JEEP II reactor at Institute for Energy Technology irradiated Z-92 dispersed in the uniform matrix of D2O, whereupon the resulting scattering patterns were subject to analysis. This mathematical interpretation of the experimental data provides the foundation of the investigation.

Furthermore, the essay concludes that the polymer transitions from having structural characteristics of a linear chain modelled in terms of a Gaussian chain at 25C to becoming spherical clusters consisting of several chains, with surface charges and distinctive shells around the core at 55C, using the analytical properties of SANS. A mechanism explained by the amphiphilic and charged properties of the segments in the polymer is suggested; stating that the hydrophobic segments of the polymer become more significant than the charged and hydrophilic ones, when temperature is increased.

Consequently, it is this effect that is interesting considering its potential use in medical sciences, and the class of polymers may be seen as the initial stages in developing gentle, effective drug delivery systems. It is currently being conducted further research into the possibility of using the components found in Z-92 to construct molecules that deform in the reverse manner (open, rather than collapse). The basic idea of the system is based on the possibility of the polymer being a carrier of a smaller molecule, the drug, inside its structure, which it releases when the temperature is above the polymer’s transition temperature, e.g. due to fever or external stimuli. When the active medical has played its role and the temperature decreases, the active material can again be captured by the collapsing polymer, preventing unwanted side effects of the medical.

Temperature plays a limited role in the complex picture of a disease, and extending the list of stimuli the polymer reacts to, especially changes in the chemical environment such as pH, will be necessary to reflect the real register of an illness. This therefore serves as a likely extension to my experiment. Lastly, however, it should be emphasised that the essay describes only the physical aspects of a very early stage molecule, and that a large, interdisciplinary scientific effort will be necessary to consider the possibility of utilising the polymer class in commercial medicine in the future.

Spesialpris: deltagelse ved European Union Contest for Young Scientists, Intel/International Science and Engineering Fair og Stockholm International Youth Science Seminar

Annenpris:

feiring Navn: Mira Thoen Feiring

Skole: Oslo By Steinerskole

Alder: 20 år

Tittel: Solstenen: Er det mulig at vikingene benyttet dobbeltbrytende krystaller som PDF - 16,0 MB

Vikingene var klart overlegne på sjøen i sin tid. Bl.a. deres evne til å navigere bidro til at de var de første som koloniserte de nordatlantiske øyer. På den tiden foregikk navigasjon hovedsakelig på bakgrunn av himmellegemenes posisjon. Men hva gjorde vikingene ved værforhold der solretningen ikke kunne bestemmes ved hjelp av det blotte øyet?

I 1967 fremla den danske arkeologen og forfatteren Thorkild Ramskou en hypotese, der han presenterte muligheten for at vikingene benyttet seg av såkalte «solstener» for å finne solen under overskyede værforhold. I teorien kan disse stenene brukes til å analysere polarisasjonsmønsteret på himmelen og således bestemme solretningen indirekte.

Lys og elektromagnetiske bølger generelt består av et elektrisk og et magnetisk felt. Disse står normalt på hverandre. Bølgebevegelsen skyldes at styrken på feltene svinger. Upolarisert lys har elektromagnetiske vibrasjoner orientert tilfeldig i alle retninger i planet som står normalt på lysbølgens bevegelsesretning. Planpolarisert lys er lysbølger der det elektriske og det magnetiske feltets svingninger kun ligger i ett plan hver.

Himmelens polarisasjonsmønster oppstår som en følge spredning av lys i atmosfæren. Når atmosfæriske partikler treffes av elektromagnetiske bølger vil de elektriske ladningene i partiklene orientere seg etter det bølgens elektriske felt. Fordi lysbølgens elektriske felt svinger vil partikkelens positive og negative ladningene hele tiden omplasseres. En slik periodisk endring av dipolens orientering gjør at partikkelen vil svinge med samme frekvens og i samme plan som den innfalne strålens elektriske felt. Partikkelen sender så ut igjen elektromagnetiske bølger.

Polarisasjonsgraden av dette spredte lyset avhenger av vinkelen med den innfalne strålen. I optisk anisotropiske stoffer, slik som kalsitt, varierer lyshastigheten med bevegelsesretning gjennom krystallen. Når lys passerer gjennom en kalsittkrystall vil det derfor deles i to stråler som beveger seg med ulik hastighet – en ordinær og en ekstraordinær stråle. Dette fenomenet kalles dobbeltbrytning. Når planpolarisert lys som passerer gjennom en kalsittkrystall vil de to strålene være planpolarisert i to ortagonale plan.

Fordi optisk kalsitt har polariserende effekt på lys kan slike krystaller benyttes for å analysere himmelens polarisasjonsmønster. Det er mulig å gjøre en slik analyse på ulike måter. Den praktiske delen av denne oppgaven benytter en metode beskrevet av Leif Karlsen i Secrets of the Viking Navigators (2003).

Et merke plasseres midt på krystallens største overflate. Dette merket gir et dobbeltbilde dersom det betraktes gjennom krystallen. De to bildene dannes av den ordinære og den ekstraordinære strålen. Under åpen himmel holdes krystallen over hodet med den markerte overflaten vanntett. Ved å rotere krystallen i horisontalplanet vil den relative intensitetsforskjellen mellom de to bildene endres.

Når de to bildene synes å være like tydelige skal krystallens langside peke mot solen. Ved å benytte denne metoden ble muligheten for å finne solen med et stykke optisk kalsitt testet kvalitativt. Forsøkene ble utført i perioden 9. mars–21. mars 2010, ved 59,95° N og 10,74° Ø, hovedsaklig ved soloppgang og solnedgang. Bygninger skjulte for utsikten til solen spesielt i øst og syd, men generelt i alle retninger ved lave solhøyder. Solen var altså ikke synlig under forsøkene.

Resultatene fra forsøket viser at solens posisjon lar seg bestemme ved å bruke en dobbeltbrytende krystall til å analysere himmelens polarisasjon. Dette lot seg imidlertid gjøre hovedsaklig under klare værforhold, og generelt var ikke effektene av polarisasjonen på dobbeltbildets relative intensitetsforskjell lett å observere. En brukbar analyse av solens posisjon på bakgrunn av polarisasjonsmønsteret krever at himmelen ikke er fullstendig overskyet. I tillegg må solens posisjon kunne bestemmes til et område på 180° langs horisonten. Da mye tyder på at vikingene hadde andre metoder for å navigere under slike forhold svekker dette teorien om solstener.

Forsøkene i denne oppgaven er ikke tilstrekkelige til å motbevise teorien, men på grunnlag av resultatene og studier av andre undersøkelser virker denne teorien lite sannsynlig sett fra et praktisk synspunkt.

Spesialpris: Deltagelse ved den Danske Unge Forskere konkurransen våren 2012.

Paulsen Navn: Ingrid Marie Garfelt Paulsen

Skole: Gjøvik videregående skole

Alder: 19 år

Tittel: Growth Inhibition Of Micro Freshwater Algae Exposed to Chemical Oil Dispersants. PDF - 755 KB

How does the concentration of the oil dispersing agent “Corexit 9500” affect the growth rate of Scenedesmus obliquus, measured by the number of cells left per cm3 per day?

The effects of oil dispersing agents on micro life in freshwater lakes are a small investigated area of limnology . This is due to the fact that oil catastrophes mainly happen in the ocean, and researchers put their resources into this area. Still, small oil leakages occur in freshwater systems. Corexit 9500 is a chemical dispersant used to minimize the impact of an oil spill. The dispersant was used in the oil catastrophe in the Mexico Gulf in spring 2010, amongst others. What if Norwegian firemen followed the example from the Mexico Gulf and applied Corexit 9500 to smaller oil leakages in freshwater?

The aim of this experiment was to investigate if different concentrations of Corexit 9500 affect the growth of the fresh water algae Scenedesmus obliquus. There is a significant reason for examining the effect of dispersants on algae. Fresh water algae are a primary source of nourishment in limnic food webs. Consequently, the toxicity of the dispersing agent could affect the growth and hence the population size of fresh water algae as well as other parts of the food web. Constituents of the dispersing agent or degradation products from them could also be transferred to other organisms in a food web.

In this investigation, samples of the algae were statically exposed to different concentrations of the oil dispersing agent Corexit 9500. The concentration varied from 0.04 μl l-1 to 100,000 μl l-1 and the extracting of data was carried out over a 7 day period were the acute and chronic effects of the dispersant were to be measured. The algae cultures were placed in two North turned windows with natural light in my house. If not cloudy the exposure to direct sunlight was 3-4 hours a day. The number of algae in samples from start, 24 hours, day 4 and day 7 were counted in a converted light microscope and calculated into cells/cm3 using a calculation method.

The results for day 4 and day 7 showed a clear trend of higher accelerated growth between concentrations of dispersant of 0.04-0.75 μl l-1 compared to the controls without dispersant. This could indicate that there are substances in the dispersant which works as nutrition for the algae. Exposed to concentrations around 5.00 μl l-1 showed to have little effect on the algae as the acceleration growth was the same as in the controls. For concentrations of dispersant higher than 50 μl l-1 on day 4, and 5.0 μl l-1 7 days after exposed to Corexit 9500, the growth was inhibited.

Spesialpris: Deltagelse ved China Adolescents Science & Technology Innovation Contest

Zakharov Navn: Alexander Zakharov

Skole: International School of Stavanger

Alder: 18 år

Tittel: An Investigation into Volumetric Behaviour of Salts and Saccharides in Aqueous Solution PDF - 1,2 MB

The study was aimed at investigating the magnitude of deviation of salts and saccharides from volume additivity by looking at the volume shrinkages of compounds that were dissolved in water. Three processes were considered, which could potentially contribute to the observed volume shrinkages. The research question of this study was the following:

How and why do the apparent molar volumes of salts and saccharides in aqueous solutions differ from their molar volumes in a crystalline state?

Experimental work was the first stage of the investigation. The laboratory data was collected for two salts (sodium and potassium chlorides) and two saccharides (glucose and sucrose). Measurements of mass and volume of aqueous solutions at different concentrations led to calculating densities and hence, apparent molar volumes of the chosen compounds. Analysis of the apparent molar volumes helped quantify the volume shrinkages.

The experimental results showed that the sugars underwent a very slight deviation from volume additivity. This is due to homogenous intermolecular interactions between sugars and water molecules.

The picture was quite different for the salts, which showed a significant shrinkage in comparison with the two saccharides. Sodium chloride showed a more pronounced tendency to shrink in volume than potassium chloride.

The volume shrinkages for the salts can be explained by an increase in packing density of ions after dissolution in water and distraction of liquid water structure due to solvation. The decrease of ionic radii (if any) was considered as one of the potential processes. However, its significance was shown to be minute and insufficient.

To explain the volume shrinkage of potassium chloride, it was enough to assume that upon dissolution, the ions are rearranged into a more efficient packing. However, such rearrangement was not sufficient to explain the volume shrinkage of sodium chloride. In addition to the increased packing efficiency, sodium ions orientate the nearest water molecules towards themselves, causing local distraction of water structure.

This investigation allowed to quantify the degree of such water structure distraction. Calculations suggested that only 0,4 water molecules had to be orientated around a single sodium ion, which was counter-intuitive and contradicted the accepted solvation theory. Meanwhile, the calculation was consistent with the recently published experimental data, obtained from neutron and X-ray diffraction methods.

This investigation, which employed macroscopic experimental measurements, provided an insight into the processes occurring at a microscopic level.

Spesialpris: deltagelse ved Intel/International Science and Engineering Fair

Tredjepris:

Gunnarsdottir Navn: Kristin Bjargey Lund Gunnarsdottir

Skole: Gjøvik videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: Studies of an experimental geyser model PDF - 524 KB

The objective of this investigation is to examine how changing the pressure, amount of water and power supply affects the boiling points and eruptions of an experimental geyser-model. The model is made by heating water in a flask. The water will erupt by creating water vapor which travels up a tube and into a container of cold water. After the eruption water from the container travels down the tube, cooling the water in the flask and the cycle starts over. This is an example of a self-oscillatory system.

The system was examined by changing each variable separately and recording both quantitative and qualitative data. Probes placed in the flask and container recorded the temperature throughout the process of eruption, and visual results such as the nature of the eruptions were noted. To examine pressure the length of the tube the water travelled was altered. To change the amount of water, more was added in the top container, and the power supply was varied by using the regulator on the hot plate which heated the water.

The water pressure in the flask is dependent on the height of the geyser and it determined how high temperatures the experimental geysers reached, namely the boiling points. The path the water vapor took to reach the surface determined how much energy was lost on the way. The amount of water added above the tube in the container did not have much effect on pressure, but it was clear from graphs and observations that it determined how much the reaction was damped, hence how explosive the eruptions are. The power of heating had an effect on the intensity of the eruptions and how quickly they occurred.

The eruptions themselves however remain a mystery as the intervals between each eruption and their durations are an example of deterministic chaos. There are no distinct trends all the geysers follow, and exceptions to every observation. Our knowledge of nature is still limited, and there are still many things to discover, if we only take the time to look for it.

Hoda Navn: Rafid Hoda

Skole: Trondheim Katedralskole

Alder: 20 år

Tittel: Finding the total number of legal permutations of the Rubik_4s Cube PDF - 1,2 MB

The Rubik’s Cube is the most popular puzzle ever made, but it also has applications in mathematics. After its release in the early 80s, mathematicians soon discovered that the cube could be studied using group theory.
The classic Rubik’s Cube is split into a number of smaller cubes, called cubies. There are eight corner cubies, twelve edge cubies and six center cubies. The cube has six faces, each having a unique color. Each of the six faces can be turned, and the objective is to “scramble” the cube by turning the sides, for then to try to solve it by returning to the original state, where all the six faces have solid colors. By turning the six faces of the cube, we get different configurations of the cube. In this essay I explore the cube with the intent of finding out how many possible configurations can be achieved by turning the sides of the Rubik’s Cube.

Appropriate notation is introduced first, enabling us to handle the cube mathematically. The cube is then converted to a mathematical object called the cube group. Subsequently, we show that the generators of the group are .

By looking at permutations, we show that every state of the cube is actually a permutation. Permutations of the cube can be written in cycle notation. The permutations in cycle notation can be decomposed into 2-cycles or pair exchanges. By looking at the number of decomposed 2-cycles we know if a permutation is even or odd, and we thereby show that the cube group only contains even permutations, thus odd permutations are not achievable on the cube. We will also explicitly consider some illegal cases to help us answer our question.

We will then consider twists and flips of the little cubies. We will see that the sum of all edge flips must be 0 or a multiple of 2. Similary the sum of all corner twists must be 0 or a multiple of 3. We will explicilty look at some illegal cases.

Finally we will use the illegal cases of the cube to compute the legal permutations of the cube. This is done by the following calculation:

And hence, the total number of legal permutations of the cube is
exactly 43 252 003 274 489 856 000 and can be approximated to 4.3⋅10^19.

Robert Navn: Matthew Robert

Skole: International School of Stavanger

Alder: 17 år

Tittel: Beta-blockers and Prostaglandin Analogues: A comparative Meta-analysis of Efficacy and Suffering-efficiency of Representative Agents. PDF - 536 KB

This investigation aimed to determine which type of anti-glaucoma eye-drop, beta-blocker or prostaglandin analogue, is superior in terms of their intra-ocular pressure lowering efficacy and their efficiency with regards to the discomfort of patients. Data from four clinical trials evaluating the safety and efficacy of the drugs over periods of at least 12 weeks (in most cases trials lasted more than three months) was used. Baseline IOP values in patient populations were taken from each study, as well as mean patient IOP values at either 12 or 13 weeks for each eye-drop. Predicted IOP values were calculated for studies which had not specified mean patient IOP reduction at 13 weeks. From IOP values at 13 weeks, predicted or otherwise, a mean percentage IOP reduction was calculated for each eye-drop. The mean percentage IOP reductions were then averaged for the two drug categories. A table was constructed to show all adverse reactions experienced by patients relevant to their prescribed eye-drop, and these were generalised to the two drug types in a graph of common adverse-events reported. The results of the meta-analysis were that; the prostaglandin analogues produced a 4.9 mmHg superior average mean IOP reduction value than the beta-blockers; only 3% of patients using prostaglandin analogues suffered from burning/stinging of the eyes compared to 70% of patients using beta-blockers, though 1% more prostaglandin analogue using patients suffered hyperaemia of the lid and/or conjunctiva than beta-blocker using patients. Considering the generally more severe possible side-effects of beta-blockers and the much less frequent occurrence of burning/stinging of the eyes in patients using prostaglandin analogues, as well as the superior performance of prostaglandin analogues in terms of mean IOP reduction at 13 weeks, I concluded that prostaglandin analogues are generally superior to beta-blockers in terms of IOP lowering efficacy and patient comfort.

Yang Navn: Camilla Shu Yu Yang

Skole: Trondheim Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: Wineglass acoustics: How does the frequency vary with the water amount in a singing wineglass PDF - 825 KB

The singing wine glass, also known as glass harp or the Harmonica, is a glass instrument invented in 1714 by Richard Pockrich. Its sound is created when energy is applied to the glass through the slip and stick effect, which is the frictional effect where two surfaces are dragged along each other to stick together and slips with very short intervals of time. The physical properties of the glass will then allow it to start resonating at its natural frequency. This experiment explores the following questions: How does the frequency vary with the water amount in a singing wineglass?, where the focus will be on how and why the frequency changes as it does.

The approach of this investigation will be through recording the frequencies for each height interval, and use these data to analyse how and why the frequency varies as it does. The frequency for each height interval will be recorded three times, and an average was found. Using A.P. French’s equation on how an ideal wineglass varies its frequency, we were able to check how our wineglass from IKEA deviated from an ideal wineglass as stated in French’s paper. With the help of French’s equation, we were able to show that the shape of the wineglass was the main factor that determined the way the frequency changed. The results showed that the varying radius of the bowl at the water level and the thickness of the glass contributed to the gradual decrease of the frequency at the bottom part, while a steep decrease at the top.

KLASSEN FOR HUMANISTISKE FAG

Førstepris:

Bergsåker Navn: Alex Bergsåker

Skole: Tryggheim videregåande skule

Alder: 17 år

Tittel: Guanxi: relasjon si betydning i det kinesiske forretningslivet PDF - 1,4 MB

Oppgåva er ein sosialantropologisk studie om Guanxi, som handlar om relasjonar og sosiale nettverk si betyding i det kinesiske forretningslivet. Forskinga skal prøve å beskrive og forklare mekanismar til den kinesiske Guanxi og reiser følgjande problemstillingar:

  • Kva roller spelar Guanxi i det kinesiske forretningslivet?
  • Korleis går relasjonsbygging føre seg?
  • Kvifor er Guanxi dominerande i det kinesiske forretningslivet?

Forskinga forsøker å oppnå ei heilskapleg forståing av menneske, kultur og samfunn ved hjelp av detaljerte studiar og samanlikningar av det lokale liv. Feltarbeid, som inneber deltakande observasjon og intervju, skal vere den viktigaste kjelda til forskingsdata. Det blir samla inn primærdata ved hjelp av observasjon av det kinesiske forretningslivet og lengre ein-til-ein intervju med forretningsmenn frå Kina og Noreg. Feltarbeida skjedde sommaren 2009 og 2010 og hausten og jula 2010.

Oppgåva konkluderar med at å ha eit stort og innflytingsrikt sosialt nettverk – med andre ord god Guanxi - er avgjerande og står sentralt i det kinesiske forretningslivet. God Guanxi er ein føresetnad for all forretning på ein heilt anna måte enn i den vestlege verda. Den kan og brukast til å oppnå gode og løyse konfliktar i andre samanhenger. Guanxi blir bygd opp ved forretningsmiddagar og gåveutveksling. Mianzi(ansikt) i det kinesiske forretningslivet fungerer som verkemiddel som styrer korleis ressursar blir fordelt, og er samtidig med på å byggje relasjonar.
Kinesarar er i seg sjølv veldig personorienterte, dette ligg i sjølve den kinesiske mentaliteten (vektlegging av familierelasjon og verdien Yi). Samtidig er samfunnet organisert på ein måte som tillet bruken av relasjon og tvingar folk til å bruke relasjonar. Samfunnet er på ein måte jorda som tillet frøet å vekse. At det kinesiske forretningslivet er så personorientert, skuldast derfor ein kombinasjon av individuelle årsaker og samfunnsårsaker.

Spesialpris: Deltagelse ved European Union Contest for Young Scientists og London International Youth Science Forum

Annenpris:

Idriss Navn: Marjam Idriss

Skole: Stavanger Katedralskole

Alder: 19 år

Tittel:  Den heteroseksuelle hvite mannsdominerte kapitalistiske idiotsikre verden: En eksperimentell, komparativ, dadaistisk analyse av utvalgte postmoderne verk. PDF - 1,1 MB

I 1918 skrev Tristan Tzara, en ledende skikkelse i den dadaistiske bevegelsen i Paris “What we need are strong, straightforward, precise works which will be forever misunderstood. Logic is a complication. Logic is always false”. Han sto som en av hovedpersonene i en retning som baserte seg på nedbrytning av vedtatte sannheter og dyrkning av tvil og kaos. 100 år senere sporer man de samme holdningene til samfunnet i postmoderne verk. Her knyttet til Lisa C. B. Lie, som i romanen “Armløs slår tilbake” hevder at man “ikke [skal] forstå verden, gjør den uforståelig! (…)Unngå minste felles multiplum! Kompliser. Vri og snu. (…) Alt er virkelig. Å være våken er det samme som å sove!”

Disse verkene er følgelig en del av forskjellige litterære perioder, hvorav dadaismen knyttes til modernismen mens Lisa C. B. Lie kan knyttes mot postmodernismen. Grunnlaget for denne oppgaven var derfor å sette skillet mellom modernismen og postmodernismen opp til vurdering. Nettopp fordi den meningsløsheten, den nedbrytningen av vedtatte sannheter og det kaos som finnes i moderne litteratur, også kan spores i samtidskunst. Oppgaven definerte jeg som en eksperimentell, komparativ og dadaistisk analyse av det jeg kom til å karakterisere som “det postmoderne brudd”. Spørsmålet jeg stilte meg var om man kunne spore de samme holdningene til vedtatte sannheter, og den viljen til brudd med dem i postmoderne verk? I så fall, hvordan kan man karakterisere bruddet (gjennom virkemidler og tematikk)?. Det hele ble et temastudium av konseptet brudd i postmodernismen, hvorav linjene ble trukket mot brudd i dadaismen.

Arbeidet mitt besto av to deler, hvorav jeg først tok for meg litterære verk produsert innen dadabevegelsen, mer spesifikt Tristan Tzaras dikt En liten by i Sibir og hans manifest fra 1918. Målet med dette var å konkretisere dadaismens forhold til brudd, og definere hvilke konsekvenser dette fikk for kunsten. Det jeg her kom fram til, var at dadaistenes destruktive forhold til samfunnet, viste seg igjen i en slags språklig destruktivitet. Viktig for dadaistene var det å bryte ned det bestående og kreve definisjonsmakt – noe verkene deres også gjorde; rev ned kjente forestillinger om hva som er kunst, for så å omdefinere hele begrepet.

I annen del brukte jeg dette som grunnlag, for å ta for meg et utvalg av postmoderne litteratur. Valget av litterært program falt på stykket Swamped in Sensation av slampoetduoen Sons of Liberty, i tillegg til Armløs slår tilbake av Lisa C. B. Lie. Det viktigste som talte for valget av dette programmet ligger i at begge verkene tilsynelatende representerer et brudd i forhold til annen norsk litteratur. Det som viste seg å bli interessant i arbeidet, er forskjellene som ligger i “bruddet” hos dadaistene og postmodernistene. Helt klart ligger det en vilje til brudd i begge retninger, men hos dadaistene betydde dette å definere seg som anti-kunst ved å lage kunst av ting som ikke er regnet som det. Hos Lisa C. B. Lie og Sons of Liberty handler bruddet om å ta kulturaspekter som ses på som mindreverdige i kunstsammenheng, og bruke det i sine kunstverk.

Når Sons of Liberty bruker porno, transformers og my little pony for å få fram sitt budskap vil de nødig provosere et publikum inntil opprør – og de representerer heller ikke et veldig tydelig brudd med “det foregående”. Allikevel blir dette et klart brudd med de herskende tanker, fordi det tvinger aspekter inn i kunsten som ikke før har blitt vurdert i denne rammen. Selvfølgelig vil den voldsomme informasjonsstrømmen som karakteriserer et postmoderne samfunn, gjøre provokasjon umulig. Allikevel, når man tar porno og actionfilm og kaller det teater må man som publikum forholdet seg til det på en helt annen måte, og det er nettopp her bruddet ligger.

Spesialpris: Deltagelse ved London International Youth Science Forum

Mjelde Navn: Christopher Mjelde

Skole: Lillestrøm videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: An investigation on the factors of phosphorus demand in approximating Peak Phosphorus PDF - 530 KB

Phosphorus is crucial for cellular growth as it is a fundamental part of the backbone of DNA, RNA and is also a component in ATP. Plants and animals alike require it for growth and to sustain metabolism. The prior absorb the phosphorus present in the soil on where it grows, and by this becomes a channel through which other organisms acquire it.

Since the green revolution of 1950, demand for food has grown immensely and as a consequence the demand for phosphorus has done the same. For a long time, artificial fertilizer (containing phosphorus as a key ingredient) allowed soil previously over-exploited to grant high production yields yet again and rising food demand globally could be accommodated. However, new investigations show that mineral reserves of phosphorus, those utilized in artificial fertilizer, are dissipating. This will have stark consequences on the global society as in increasing parts of the world, agricultural developments lead not to natural recycling, but rather with the global supply slowly ending up on the ocean floor; the final stop of our sewage systems.

The pending crisis of global food security sparked my investigation into the occurrence of Peak Phosphorus, the point in time when production reaches its peak; when half of the world’s resources are still imbedded in rock. Peak Phosphorus is crucial as it marks where demand will outpace supply and food prices are destined to rise. Besides the threat this represents to consumer sovereignty worldwide, it ultimately raises the question regarding our ability to sustain our own population.

In my essay I identified and gathered substantial amounts of data on three proposed main factors of increasing phosphorus demand between 2008 and 2050. These were the expected rise in population, the prospected increase in meat consumption due to rising GDP worldwide (a correlation superfluously investigated) as well as the modeled rise in the use of biofuels as a substitute for oil, coal and gas as the world will attempt to reduce carbon emissions in the coming years. Using data stating that as of 2004 global reserves of phosphorus minable with present technology was 12 000 million tons, I attempted to see if consumption within mid-century would pass 6 000, giving us Peak Phosphorus. In 2008, international demand was 140 million tons; in 2050 my estimate told me it would be more than 150% of that value. Yet, while my original hypothesis, where I stated my belief that the peak would occur prior to 2040, had to be rejected my result which estimated the peak in 2042 was not far off, and indeed allows much worry to be justified.

The evaluative elements of the investigation included proposed extensions onto my research. For example, including fish and dairy consumption may aid in proving the essay’s hypothesis. Still, I also comment on the weaknesses of my assumptions, namely that technology is constant and that global reserves are the same. Both of these factors have the potential of postponing Peak Phosphorus.

While my 2042 estimate of Peak Phosphorus lacks sufficient large-scale research to be exact by any means, I have been able to highlight its vicinity to the present generation; important as currently its impact is extremely underestimated or ignored. As I attempt to stress in my conclusion, costly innovation and research is required to adequately recycle phosphorus, minimize deficiencies and lower our dependency in order for global food security to be achieved in the coming centuries. The purpose of the essay was to shed what limited light I could on a matter of extreme and pertinent importance; one that deserves equal attention to that of carbon emissions or the overexploiting of natural resources, and one that at present is sneaking up on an unprepared global society.

Spesialpris: Forskningsrådets humaniorapris

Prestholm Navn: Tiril Prestholm

Skole: Stavanger Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: Frihetens pris: Simone de Beauvoir PDF - 282 KB

Det unge franske filosofparet Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre inngikk en pakt basert på likeverdighet og retten til å ha seksuelle forhold til andre, samt åpenhet rundt dette. Beauvoir tok ikke alltid like lett på de mange forholdene Sartre hadde til vakre unge kvinner. I de delvis selvbiografiske romanene hennes uttrykkes en sterk sjalusi knyttet til disse kvinnene. Men i hennes filosofiske essay forsvarer hun polygami. Hun forsvarer kjærestens rett til å oppleve tilfeldige kjærlighetsforhold, i tillegg til den nødvendige kjærligheten hun og Sartre hadde sammen.

Men hvordan kan hun forsvare polygami i essayene og kritisere det i romanene? I denne oppgaven har jeg undersøkt dette tilsynelatende paradokset gjennom en analyse av Beauvoirs debutroman Gjesten, med utgangspunkt i de filosofiske essayene Tvetydighetens Etikk, Pyrrhos og Cineas og Det Annet Kjønn.

I Beauvoirs filosofi står tvetydigheten sentralt. Alle fenomen kan ha flere betydninger eller innhold. Alle valg kan få flere konsekvenser. Vi må erkjenne denne tvetydigheten, ikke fortrenge den. Vi må erkjenne at mennesket er fritt og avhengig på samme tid. Hovedtesen i Beauvoirs etikk er at vi må ta et moralsk ansvar både for egen og andres frihet. Det genuint frie mennesket har friheten som høyeste verdi. Det respekterer også andres frihet ettersom våre friheter er gjensidig avhengige av hverandre. Som menneske ønsker og trenger vi hverandres anerkjennelse. Respekt for andres frihet er dermed en betingelse for at mennesket skal lykkes med å skape mening i sitt eget liv. På denne måten kan Beauvoir forsvare polygami, men likevel erkjenne at hun er sjalu. Sjalusien er frihetens pris.

Spesialpris: Deltagelse ved London International Youth Science Forum

Tharaldsen Navn: Linn Tharaldsen

Skole: Stavanger Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: Sorgens ansikt PDF - 255 KB

Utgangspunktet for mitt bidrag til konkurransen "Unge Forskere" er Victoria Hislops bestselger Øya. Romanen gir leseren et grundig og detaljert innblikk i tilværelsen i leprakolonien på Spinalónga, som er en øy utenfor Pláka på Kreta. Boka lar oss følge ulike hovedpersoner på forskjellige narrative nivå; fra førtitallets idylliske liv i en rolig fiskerlandsby til samtidas moderne, kretiske samfunn.

Historien om de spedalskes liv på ”den levende døds sted” grep meg med en forunderlig fasinasjon. Mystikken rundt de ”urene” fra det gamle testamentet ble overført til en tidsalder mye nærmere min egen. Var leprakolonien et virkelig sted? Bodde barn, mødre og fedre som var splittet fra sin familie på en øy, ikke langt fra stedet jeg selv ferierte forrige sommer? Spørsmålene var mange, og jeg undret meg over hvordan forfatteren dro meg inn i den dramatiske historien. Skildringene gjorde hendelsene virkelige for meg, og jeg fikk kjenne på følelsene som preget hovedpersonene i boka.

Jeg opplevde Øya som en leseropplevelse og har valgt å undersøke romanen nærmere, fordi boka skiller seg ut både med tanke på den fengslende historien, og de ulike narrative nivåene handlingen blir fortalt på. Jeg utfører i teksten min "Sorgens ansikt" et temastudium, hvor jeg forsøker å finne ut hva forfatteren gjør for å lykkes med å beskrive temaet sorg. I teksten undersøker jeg hvilke virkemidler som er viktige for å bygge opp under temaet. Jeg ser blant annet på hvordan personifisering, symboler og allusjoner er med på å framstille sorgen på en mer forståelig og håndgripelig måte, slik at leseren får anledning til å kjenne seg igjen i den.

Romanen skildrer levende hvordan familier blir splittet og nye vennskap blir etablert i et nytt samfunn, og det råder ingen tvil om at historien er følelsesladd og lykkes med å engasjere leseren. Øya er blitt en bestselger og er populær blant kvinner i alle aldere. Mot slutten av teksten min forsøker jeg å forstå hvordan romanen er blitt så populær, og hvilke grep forfatteren benytter seg av for å skape en bestselger.

Spesialpris: Forskningsrådets humaniorapris

Tredjepris:

Brennhaugen Navn: Ida Maria Brennhaugen

Skole: Stavanger Katedralskole

Alder: 19 år

Tittel: Connie og Haakon leker ikke sammen: Sier foreldres navnevalg til barna noe om sosiokulturelle forskjeller, og hvordan påvirker hendelser i offentligheten deres valg? PDF - 1,1 MB

Kommer Connie og Haakon noen gang til å leke sammen? Er det mulig å si noe om dette bare ved å se på barnas navn? Er det større sjanse for at Connie kommer til å leke med Kevin, og Haakon med Julie?

I min norskfaglige fordypningsoppgave undersøkte jeg først hvorvidt foreldres navnevalg til barna kan røpe noe, og i så tilfelle hva, om deres utdanning, alder og sosiale status, før jeg prøvde å finne ut om begivenheter i offentligheten påvirker foreldres navnevalg, og om det er forskjell på hvem som lar seg påvirke. Ettersom det ikke finnes veldig mange norske kilder knyttet til disse temaene, valgte jeg å bruke en del tyske internettkilder og en tysk bok for å supplere det norske stoffet.

Mennesker har en diffus følelse for hvilken status som blir forbundet med hvilket navn. Det er kanskje mye synsing inne i bildet, men forskning viser at det stemmer. Foreldre med høyere utdanning velger ofte tradisjonelle navn, gjerne skrevet på en tradisjonell, norsk måte. I tillegg er ofte disse navnene langt oppe på navnetopplistene. Eksempler på slike navn som for tiden er veldig populære er Markus, Emma, Ingrid og Magnus.

Det ser ut til at personer fra lavere sjikt i samfunnet ”hermer” etter overklassens navnetrender, men de henger alltid noen år etter. ”Overklassenavn” blir aldri like populære i lavere klasser som de var i sitt opprinnelige sosiale sjikt. For å holde seg eksklusive går overklassen gjerne vekk fra disse navnemotene når de ser at de diffunderer til lavere sjikt.

Angloamerikanskklingende navn er typiske for lavere klasser. Dette fordi det er viktig for disse foreldrene å identifisere seg med noe som assosieres med velstand og kulturhistorisk gjenkjennelighet.

Imidlertid finnes det en stor gruppe navn som brukes bortimot like mye i over- og underklassen, og disse forteller dermed lite om barnets foreldre. Linn, Marius, Helene og Kristian hører til disse navnene.

Det synes som om foreldre lar seg påvirke av hendelser i offentligheten, men ikke på samme måte som tidligere. På midten av 1900-tallet var for eksempel et kronprinsbryllup nok til å snu en navnebølge – navnet Sonja fikk en markant oppsving etter bryllupet mellom Sonja Haraldsen og kronprins Harald i 1968. Nå skjer dette sjelden. Et navn må være i en positiv fase av navnesyklusen – i grove trekk snakker vi om hundreårsbølger – for at en offentlig hendelse skal kunne påvirke navnestatistikkene. En ny prinsesse er altså ikke lengre en utløsende, men nå heller en forsterkende faktor.

Det ser også ut til at foreldre fra alle sosiale sjikt lar seg påvirke av hendelser i offentligheten når det kommer til navnevalg, men det avhenger av hvilken kilde påvirkningen kommer fra. Underklassen har en større tendens til å ta etter kjendiser som fotballstjerner og skuespillere, mens overklassen heller mer mot påvirkning fra bøker og kongelige.

Selv om foreldre fra lavere klasser prøver å være moteriktige og identifisere seg med noe som er mer velstående enn seg selv, viser det seg at internasjonal navngiving ikke alltid er i barnets favør. Det ser ut til at mange har fordommer mot enkelte navn, og dette kan ha negativ innvirkning på barnet og endatil bli til selvoppfyllende profetier. Tyske studier viser at lærere forventer lavere prestasjoner av barn med visse navn, som for eksempel Kevin og Angelina.

Basert på de funnene jeg gjorde er det liten sannsynlighet for at Connie og Haakon noensinne kommer til å leke med hverandre. Til det har deres foreldre antakeligvis for ulik sosial bakgrunn, utdanning og bosted. Det kan tenkes at Connie har unge foreldre med lav utdanning, mens Haakon bor i et strøk hvor utdanningsnivået er høyere og foreldrene eldre. I et antatt homogent boligområde er det mer sannsynlig at Connie leker med Kevin, og Haakon med Julie.

Doherty Navn: Ria Doherty

Skole: International School of Stavanger

Alder: 18 år

Tittel: To what extent was it British planning and execution that ensured the successful outcome of _4Operation Mincemeat_4? PDF - 865 KB

This investigation deals with the question: To what extent was it British planning and execution that ensured the successful outcome of operation Mincemeat? To answer this question the context of Operation Mincemeat during the Second World War is reviewed and the operation, as described by various sources both primary and secondary, is discussed. These sources are: a book written by Ewen Montagu, the man who came up with the plan, a forensic report, a documentary, newspaper articles both from that time and now, internet journals and a very well researched biography. Operation Mincemeat was a counter-intelligence operation by the British Double-Cross Committee, the aim of which was to convince the Germans that the next strategic move for the Allies was not the invasion of Sicily. The British planning and execution when it came to finding the body, giving him an identity, finding a location, delivering him safely and giving him the right evidence as well as other factors such as the German failures, Spanish inefficiencies and the all-important factor of luck are described and evaluated. This investigation deals with questions that for a long time were unanswered, and explores an aspect of the Second World War which, though surprisingly important when it comes to allied success, is not very well known. It adds depth to the knowledge of the course of WW2. The conclusion of this essay is that the primary reason for success was indeed the British planning and execution although the other factors clearly contributed and there were moments when it seemed the operation would fail, but either due to luck, or British execution, but mostly a combination of both, these obstacles were overcome, making Operation Mincemeat one of WW2’s boldest and most successful counter-intelligence operations ( Montagu).

Kaupang Navn: Mathilde Moe Kaupang

Skole: Sandefjord videregående skole

Alder: 19 år

Tittel: En analyse av Johan Nilsen Nagel i Mysterier av Knut Hamsun PDF - 170 KB

I mitt essay har jeg ønsket å sette fokus på hovedkarakteren i Hamsuns Mysterier. Jeg har valgt å se på løgnens rolle i Johan Nilsen Nagels liv. Dette gjør jeg ved å vise til Nagels bruk av løgn, ved å undersøke motivet bak de tilfellene der bruken er bevisst, og ved å analysere konsekvensene som følger av hans uredelighet. Personer og hendelser i miljøet rundt ham står i fokus for å komme frem til en forståelse av Nagels karakter.

Nagel er en oppsiktsvekkende person i småbysamfunnet han har kommer til. Han skaper interesse rundt sin særegne karakter ved å være usjenert, variert og mystisk. Et spesielt forhold får han til stakkaren Minutten som han beskylder for å være en bedrager, samtidig som han innrømmer å drive et dobbeltspill selv. Både Dagny Kielland og Martha Gude blir utsatt for dette løgnaktige spillet. Dagny blir en del av en følelsesladd intrige, mens Martha blir mottageren av hans veldedighet. Det kommer frem at begge er de ofre for løgner som grunner i hans egoisme. Gjennom historiene rundt redningsmedaljen og fiolinen vises Nagels alternative verdigrunnlag; det som tillater ham å tre inn i rollen som manipulativ sjarlatan.

Nagel har holdninger med tydelig kritikk av samfunnets normer. Han er klar over sin egenart, og velger å leve etter sine regler. Samfunnet er allikevel ikke rede for å forstå og godta oppførselen basert på hans verdier, og han ender dermed opp som en utenforstående.

oseland Navn: Karen Marie Oseland

Skole: Stavanger Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: Gatenavn i Stavanger PDF - 1,1 MB

En alfabetisk liste over alle gatenavn i Stavanger Kommune per oktober 2010 har vært utgangspunktet for oppgaven min. Listen viser at det er 1757 gater i Stavanger. I denne oppgaven har 1739 gater blitt behandlet. Disse gatene er gruppert i 28 grupper etter innhold. Innholdet finner en som oftest i forleddet i navnet. Forleddet er enten et usammensatt ord eller et sammensatt ord, og kan stå i sammenheng med et nytt ledd, et mellomledd. Etterleddet, for eksempel veien, gata og bakken har ikke noe betydning for gatenavnene, for det er “universelt.” Det vil si at gatenavn innenfor alle de ulike gruppene kan ha en slik ending. Gruppene viser hva slags gatenavn som fins i Stavanger, og kan videre fortelle om byens mangfold. Gatenavnene forteller at byen har vært og er rik på personer, kultur, natur, olje med mer.

Gatenavnene er fordelt på Stavangers 7 bydeler, og i hver bydel finner vi en konsentrasjon av gatenavn som er knyttet til en gatenavngruppe. Et eksempel er gatenavn knyttet til fisk og sjødyr. Hovedkonsentrasjonen av slike navn ligger på Hundvåg. Her ligger 30 av 31 gater som har fått navn etter fisk og sjødyr. Det vil si at 97% av disse gatenavne ligger her. Konsentrasjon av gatenavn i bestemte områder er til fordi det er rent praktisk, men navnene kan og være knyttet til bydelen og si noe om den. Konsentrasjonen av navn fra gruppen Fisk og sjødyr på Hundvåg forteller for eksempel om Hundvågs nærhet til havet.

Når det gjelder navnsetting, ser vi at gatenavnene er skrevet på bestemte måter. Det fins et mønster. Gatenavn følger allmenne rettskrivingsregler for bokmål og loven Lov om stadnamn, i tillegg til en forskrift og en rettledning som er basert på stedsnavnloven. Her er noe av det viktigste å følge den lokale utalen.

Forleddet er retningsgivende for skrivemåten i andre navn. Da vil forleddet i et annet gatenavn være sekundært i forhold til forleddet i det opprinnelige navnet/primær navnet. En kan nevne primærnavnet Ulsberghagen som har ført til gatenavnene Ulsbergbakken og Ulsbergkroken.

En kan grovt skille mellom seks måter for hvordan sisteleddet skrives. En har gatenavn som har–gate/-gata som sisteledd, gatenavn som har –vei(en) som sisteledd og gatenavn som ender på andre ”veiord” som for eksempel -faret, -kleiv(å) og sti(g)(en).
Ellers har også gatenavn sisteledd etter hvordan gaten går. En har sisteledd som –ring(en), -svingen, -kroken og –bakke(en) med flere. Utenom disse måtene å skrive sisteleddet på, har vi og en siste gruppe av gatenavn som ender på andre ord, for eksempel –jordet, -skogen, -stein og –straen.

Gatenavn er både knyttet til Stavanger og til hele landet. Dette kan for eksempel personnavnene vise. Det fins gater som Asser Jåttens vei, Alexander Kiellands gate og Christian Bjellandsgate som er knyttet til Stavanger. Gatenavn som viser til andre deler av landet er gatene Edvard Munchs vei, Henrik Ibsens gate og Kristine Bonnevies, men dette er personer som selvfølgelig har hatt betydning for Stavanger og. Noen navn bærer preg av utlandet. Dette viser ord som allé og terrasse.

KLASSEN FOR UNGDOMSSKOLEN

Førstepris:

Janvin Navn: Matias Cristea Janvin

Skole: British International School of Stavanger

Alder: 15 år

Tittel: Behavioural Game Theory: An Investigation Into The Relationship Between Experience in Social Dilemmas and Social Preferences PDF - 886 KB

Our society faces complex problems that can only be solved if individuals work together. These problems, also called social dilemmas, include the broad issues of dealing with climate change, sustainable future and pollution and local issues like marriage and partnerships. In a social dilemma, an individual must allocate a given resource between himself and another player, often through investing in one or several other players. Social preference is the degree to which a player is concerned about his own well- being and the well-being of others. This paper links an individual’s experience in a social dilemma to his social preference.

This study focuses on the level of cooperation in the social dilemma. This is because the individual’s contribution is considered to be a substantial part of his experience. Social dilemmas were modelled using the Public Goods Game and the Trust Game. These are called experimental games. The Ring Measure of Social Value Orientation was used in order to measure social preferences. This method places the subjects on a continuum from self- interested to altruistic.

Subjects were divided into three groups: The control group verified the short-term stability of the test for social preference. The second group played the Public Goods Game whilst the third group played the Trust Game. The two last groups were tested using the Ring Measure of Social Value Orientation after playing. Social preferences and cooperation were compared by representing both through an index called altruism ratio.

Results showed a positive correlation between altruism ratios in the experimental games and Social Value Orientation. Non-cooperative behaviour between players in the same group was particularly well reflected in social preferences. This demonstrates that an attitude is created through exposure to social dilemmas.

An important difference between social preference and cooperation in social dilemmas is the trust element situated by the investment situation. This makes the correlation less accurate (more so in the Public Goods Dilemma due to the group size) so models of cooperation should be extended to include a measure of trust.

Annenpris:

Christiansen fylling Navn: Amanda Christiansen og Linnea Fylling

Skole: Ski ungdomsskole

Alder: 16 år

Tittel: "Kampen mot bokstavene" - Dyslektikeres muligheter på skolen

Dysleksi eller ordblindhet er en form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet. Dette er en svekkelse i hjernens evne til å gjøre om skrift man ser til det riktige ordet, og motsatt.

På en skole regner man med at ca. 5 - 10 % av elevene har dysleksi. Noen har selvfølgelig en kraftigere form for dysleksi (2 - 5 %), men hos andre er det nesten ikke merkbart. I en klasse på 25 elever vil i hvert fall en av dem ha dysleksi, og selv om de har fått diagnosen er det en ganske stor sannsynlighet for at de ikke har de hjelpemidlene de trenger.

I denne oppgaven har vi tatt opp temaet ”Dyslektikeres muligheter på norsk skole”. Vi har ved hjelp av kvalitative undersøkelser intervjuet dyslektikere, lærere og en PPT-rådgiver for å gjøre rede for hvordan en dyslektikers hverdag er, i forhold til hvordan den bør være. Dyslektikerne vi intervjuet var i aldersgruppen 13 år-19 år, og går på forskjellige skoler i Ski kommune. Vi valgte dette temaet fordi vi lurte på om dyslektikerne får den hjelpen de har rett til, og om PP-tjenesten hjelper dem så godt de kan.

Det å ha dysleksi kan virke som en ”Tabu”, selv om ingen sier det. Dyslektikere gjemmer seg og dette gjør at de ikke kan få den hjelpen de trenger. PP-tjenesten prøver å gjøre dysleksi til en ting man kan være mer åpen om, og at det ikke lenger skal være et tabu.

Vi har kommet frem til at litt over 50 % var fornøyd med hjelpen de fikk på skolen, mens resten, litt under 50 %, ønsket seg mer hjelp i form av hjelpemidler og lenger tid hvis de skulle ha en prøve.

Fonologiske systemet: Systemet som gjør om gjør om bokstaver eller lyder til ord.
PPT: Personlig Psykologisk Tjeneste, kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som hjelper, barn, ungdom eller voksne som har en vanskelig opplæringssituasjon.

Tredjepris:

Lima Navn: Marcus Lima

Skole: British International School of Stavanger

Alder: 15 år

Tittel: Titration of Vinegar PDF - 465 KB

How trustworthy are the claims of companies concerning the concentrations of compounds in their products? I chose to examine the white vinegar produced by the company Idun and sold in local shops (eddik, klar, fremstilt ved eddikgjæring). The label states that it contains 7% ethanoic acid. There are different ways to test this. One method would be to combine the vinegar with a metal (e.g. magnesium) which reacts to produce a salt and hydrogen. I could measure the amount of hydrogen, salt, or metal when all the acid has reacted, and then find the number of moles of ethanoic acid in Idun vinegar. Another method combines the vinegar with an alkali of known concentration, using an indicator to show when it has been neutralised. From this data I can calculate how many moles of ethanoic acid there are according to how much alkali was required to achieve it, this is called a titration. I decided to use this method.

I diluted the vinegar to 10% of the original concentrated solution which matched the 0.1 molar solution of sodium hydroxide (NaOH) that I used. To make the 0.1 molar solution of NaOH I calculated that 1 mole of NaOH has a mass of 40 g. But since I wanted a 0.1 M solution I had to divide 40 g by 10 that results in 4 g in 1 litre of water. I put the alkali in a burette (to avoid sucking up NaOH with a pipette). I used a pipette to add 20 ml of the diluted vinegar to a conical flask and I added 3 drops of phenolphthalein indicator. I recorded how much NaOH was required for the indicator in the solution to go from colourless to purple.

After one rough trial the titration was repeated 3 times and the mean amount of NaOH needed to turn the colourless solution to purple was 26.5 ml. 26.5 ml of 0.1 M NaOH contains 0.00265 moles of NaOH. So there are 0.00265 moles of acid in the 20 ml of diluted vinegar. This is because each OH- in the NaOH combines with one H+ in the ethanoic acid to create H2O. I can conclude that there must be 500 times as much in 1 litre undiluted vinegar, this is 1.325 moles. To convert this into a percentage the mass of 1 mole of ethanoic acid is 60 g, so 1.325 moles has a mass of 79.5 g. So the percentage ethanoic acid by mass is 79.5 g / 1000 g x 100 = 7.95%.

The result I obtained is remarkably close to the percentage stated on the label. My technique is not completely valid because I did not use analar grade NaOH but made my own solution using NaOH granules. It is also the first time I have done a titration and I am therefore inexperienced. This method was reliable because titration is an accepted method of finding the concentration of an acid. Also it was done using proper equipment which is exactly how professional chemists would have done it. To make this experiment even more reliable I could have done more readings.

 

Forskningskonkurransen Blå Energi

Førstepris:

Gjertsen halvorsen skreosen Navn: Kristine Gjertsen, Ida Halvorsen og Nora Skreosen

Skole: Bamble videregående skole

Alder: 17 år

Tittel: Blå energi - tidevannsenergi/bølgekraft PDF - 1,2 MB

Vi har laget en liten ”maskin” som utnytter tidevannskraften i vannet.
Vi har prøvd å finne ut om det er lurest med plastrør eller metall rør, om vi burde ha noe slags trakt og eventuelt et gitter som skal holde fisk og dyr som lever i sjøen unna. Vi har også hatt en bølgetank på skolen som har hjulpet oss med alle målinger, pluss at vi har mange flinke lærere som har hjulpet oss når vi har trengt det.

Konklusjonen vår er at man kan lage energi av en liten og enkel maskin. Vi har ikke testet om det har noe å si om du har hønsenetting foran trakten. Vi har heller ikke testet om det er best med tykt eller tynt rør. Dette er fordi det ble for vanskelig med det tynne røret, og vi fikk ikke like bra utslag som vi hadde ønsket. Da kan man jo kanskje si at jo tykkere rør, jo mer energi får man ut av forsøket.

Annenpris:

Reime Hegnastykket Navn: Birgitte Reime og Mari Hegnastykket

Skole: Bamble videregående skole

Alder: 16 år

Tittel: MaBi Aqua Propeller PDF - 1,2 MB

Vi er svært heldige som vokser opp i Norge. Landet har store energikilder av olje og gass, som gir Norge gode inntekter, slik at vi kan leve i et land med stor velferd. Men det er begrenset hvor lenge vi kan livnære oss på disse kildene, da det en gang vil ta slutt.

Vi må tenke nytt! I havet finnes det uendelig mengder med energi. Dette er energi som er fornybar, og som vi mennesker kan utnytte uten å slippe ut CO2. Det verden trenger er gode alternativer for å utnytte denne energien. Det finnes allerede noen forslag til hvordan energien kan tas ut. Noen er prøvd ut, andre er på prøvestadiet.

Vår ide er bygd på gamle teknologier, men med nye funksjoner. Det som er målet er å utnytte mest mulig energi, som ikke forurenser og som kan brukes om igjen.
Vår ide er et rør som ligger langs havoverflaten, med en trakt på toppen. Ut fra trakten er det en rampe som gjør at vannet bremses opp og bølgene blir høyere. Det er det samme som skjer når bølgene treffer en strand, bølgene bremses opp og blir høye. Når vannet går igjennom, renner vannet ned på propeller som er festet i røret. Disse propellene går rundt og her finnes energi, som vi kan benytte.

Tredjepris:

Ørvik Navn: John Henri Ørvik

Skole: Bamble videregående skole

Alder: 16 år

Tittel: Blå pendel PDF - 1,6 MB

Formålet med oppgaven er å gjøre ett forsøk på å utvikle en maskin som kan utnytte de store energimengdene vi har i Norges kystlinje (bølger og tidevann).

Jeg vil lage en maskin som kan utnytte bølgeenergi, jeg gjør dette ved å bruke ett ror som får ett tannhjul til å bevege seg fram og tilbake over en 90 graders vinkel på en kvart sirkel. Min ide for Blå-Energi prosjektet er i hovedtrekk ett ror som beveger en bevegelig stang fram og tilbake i en 90 graders vinkel (se bilder til høyre).

Når den beveger seg slik som bildene viser skal det da være festet en dynamo med ett tannhjul som da roterer langs overflaten på den 180 graders flaten.

UNGDOMSKONKURRANSEN FRITT ORD

Førstepris:

Høiseth Navn: Anna Rømcke Høiseth

Skole: Frogn videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: The Line Between Good and Evil PDF - 487 KB

Evil comes in many shapes and forms. Whether it is dictators responsible for horrible
genocides, prison guards in Abu Ghraib, or two young, English boys brutally murdering the two-year-old James Bulger. When exposed to such evil, we are shocked and sickened, but perhaps most of all, fascinated. How is it possible for people to go through with these atrocities? We might then distance ourselves from the evildoers, and claim that we could never act in such a way. But is it only the sociopaths and the «bad apples» that commit evil deeds? Are they only the exceptions, and not the majority? Or is everyone capable of carrying out evil deeds?

From these questions I formulated the specific research question: “What causes people to commit evil deeds?” To answer this, I began by searching for the most useful definition of evil. I found that evil is often defined as noncompliance with social norms. This definition alone is not enough, since such norms are not automatically good in themselves. Furthermore, an evil deed must cause harm or injury, and most often with the intention of doing so. I then turned to the Norwegian philosopher Lars Fr. H. Svendsen and his four categories of evil: the demonic, the ignorant, the idealistic and the ignorant form of evil. These proved to be useful throughout my essay.

I split the rest of the essay into two parts: individual evil and collective evil. Each section had a statement which I assessed. These were: “People are essentially good or evil” and “People are situationally evil”. In the first part I examined serial killers and sociopaths, and their reasons for committing evil deeds. Two of the main reasons were lack of empathy, and the feeling that social norms do not apply to them. Furthermore, their evil fell into the categories of idealistic and ignorant evil. To discuss the statement “People are essentially good or evil” further, I turned to the philosophies of Kant, Augustin and Rousseau. My conclusion with regard to the first statement was that people are not essentially good or evil, but that some are more likely to commit evil deeds because of their genes and upbringing.

In the next part I discussed the statement “People are situationally evil”. Here I looked at the Milgram Experiment, the Stanford Prison Experiment, the events that took place in Abu Ghraib and the Rwandan genocide. All these cases are examples of how ordinary people can become perpetrators, if placed in the right situation. People will more easily follow social norms than breach them, even when the norms of a society or a social group are evil. The threshold for breaching these norms is so high that few have the courage to become deviants. Another cause is the creation of a generalized image of the enemy, which leads to seeing other people as group instead of individuals. Through the process of dehumanization, evil deeds are more easily committed.

My conclusion is that of the two statements above, the latter is the most valid. I think almost anyone can commit evil deeds, even though some might be more likely to do so. Another conclusion I have I arrived at - while working on this essay - is that evil is a dangerous term and must be used with caution. By branding “the others” as evil we name ourselves “the protectors of good”. If we
do not realize that we have the capacity to commit evil deeds, we cannot be prepared to protect ourselves from powerful situational and systemic forces. Also, we must try our best to understand the perpetrators, and immediately naming them evil is not at all wise.

Furthermore, we must be prepared in some situations to become deviants, for the right thing may be to breach the norms of a society or group.

Annenpris:

Halvorsen Navn: Hanne Katinka Halvorsen, Pallavi Puri, Oda Børeng, Vartika Sarna og Belma Focak

Skole: Oslo Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: Motebladet Det Nye

Vi er en gruppe jenter som går sisteåret på Oslo Katedralskole. I løpet av høsten 2010 skrev vi en fordypningsoppgave som omhandlet motebladet Det Nye. Vi fokuserte på fem utgaver av bladet; nr. 42, utgitt 1960, nr. 26, utgitt 1973, nr. 26, utgitt 1984, nr. 4, utgitt 1996 og nr. 8, utgitt 2008. For å gi oppgaven en kreativ vri, bestemte vi oss for å forme den layoutmessig som et moteblad.

Årsaken til at vi valgte nettopp Det Nye var at det var det første bladet i Norge som fokuserte på ungdommen. Ved å analysere bladet håpet vi på å få et innblikk i hvordan ungdommens hverdag var på siste halvdel av 1900-tallet, samt se hvordan bladet endret seg i takt med samfunnet. Vi måtte velge en vinkling på oppgaven, og valgte derfor følgende problemstilling: analysere Det Nye gjennom 50 år, samt se på hvordan kvinnens rolle kommer frem i bladene.

For å svare på problemstillingen så vi på de ulike sjangrene vi fant i bladet, og tok for oss hvilke endringer som har skjedd i løpet av årene. Sjangrene var mange, men blant annet så vi på reklamer, reportasjer, intervjuer, betroelser og leserinnlegg. I tillegg så vi på utviklingen innenfor layout, forside, målgruppe, salgstriks og språk. Sist, men ikke minst, så vi på hvordan kvinnerollen blir gjenspeilet i bladene, og hvordan den har endret seg.

I løpet av arbeidet kom det tydelig frem at Det Nye har gjennomgått store endringer. Kort og konsist kan vi konkludere med at bladet har gått fra å være et ukentlig ungdomsblad til å bli et ettertraktet moteblad for kvinner. Utviklingen viser også at den økonomiske og teknologiske situasjonen i Norge har forbedret seg enormt. Et eksempel er endringen av forsiden fra 1960 til 2008. Den har gått fra å se nærmest ut som en tegning, til å bli et godt retusjert fotografi. Vi har også sett at likestillingskampen har blitt mindre og mindre aktuell i løpet av årene, i takt med at bladet har blitt mer og mer ”liberalt”. Det vil si at det har blitt større åpenhet rundt temaer som tidligere var tabu, for eksempel sex og homofili.

Kvinnerollen var viktig for fordypningsoppgaven. I 1960 ble kvinnen fremstilt som en hjemmeværende mor med mann og barn. Likevel så det ut som om ungdommen begynte å engasjere seg mer og mer i likestillingsdebatten. På 70-tallet så vi at kvinnen godt kunne være en av guttene. Neste tiår var resultatene av likestillingskampen svært tydelige, med blant annet et fast innlegg av en kvinnelig lege, samt de økende utdanningsmulighetene for begge kjønn. På 90-tallet ble kvinnen portrettert som en arbeidende husmor. Hun skulle prioritere arbeid på lik linje som mann og barn. På 00-tallet var kvinnen en ”superwoman”. Hun skulle være naturlig, pen, trent og flink med både arbeid, mann og barn.

Tredjepris:

Ram Navn: Tala Katarina Ram

Skole: International School of Stavanger

Alder: 18 år

Tittel: How do the speeches of Shoghi Effendi, Barack Obama, and Oprah Winfrey inspire hope through the creative use of rhetoric? PDF - 318 KB

This essay investigates how the speeches of Shoghi Effendi, Barack Obama, and Oprah Winfrey inspire hope through the creative use of rhetoric.

In a world where there are countless tragedies, it is difficult to maintain hope. All around us we can see destruction and violence, be it in the animosities of life, or in humankind itself. With such an attitudinal climate, there might be reason to allow for the most grievous of emotions: Despair. As a counterpart to hope, despair saps the very motivation that hope inspires, making our attitude apathetic and our outlook that much more tragic. It is not surprising, then, that the world leaders of this day and age look to Hope for the way forward. For as the peoples of the world tether at the edge of despair, it is to the inspirational leaders in various roles they turn to seek hope and combat their despair.

Three such leaders are Shoghi Effendi as a spiritual leader, Barack Obama as a political leader, and Oprah Winfrey as a social leader, as determined by the media and popular culture of America. This essay investigates how each leader accomplishes their common goal of inspiring hope by various rhetoric devices. This is done through an in-depth study of the literary devices used in their speeches and how these devices help convey the speakers’ message of hope to their audiences. The essay explores the various techniques used to inspire, where some are reoccurring, while others remain unique to that specific speaker. Shoghi Effendi uses romantic language such as chivalrous images to inspire, whereas Obama, uses culturally specific allusions, such as historical references to events and documentation, and Oprah Winfrey in turn tends to use personal anecdotes to inspire her audience. Although varying approaches are implemented, each speaker accomplishes their ultimate aim of inspiring hope, occasionally sharing techniques, such as parallelism, to help them do so. Through the analysis of their speeches to the American people, it can be seen how they effectively communicate a long-lasting message of hope intended to last throughout multiple generations to come. In a world in sore need of inspirational leaders, these three have found the words to draw people into their message of hope, each playing a role in portraying a rewarding future, which, despite difficulties and hardships, is worth working for, and supporting the American people in maintaining hope.

In this way, the essay concludes that the language and rhetoric is used by Shoghi Effendi, Barack Obama, and Oprah Winfrey to convey the importance and value of maintaining hope, and stimulating a vision of the future which is maintained along with the motivation to actually work for a brighter future.
 

GJESTEUTSTILLER

gjest Navn: Kristian Rahbek, Michael Hansen og Victor Fagerlund

Skole: HTX Herning

Alder: 21 år

Tittel: Sol tracker

Baggrund for projektet

Der har igennem de seneste år været stor fokus på den globale opvarmning, blandt forskere synes der at være stor enighed om, at den globale opvarmning skal bremses ved at benytte alternative energikilder, i stedet for de fossile energikilder vi hovedsagligt anvender i dag. Vi ønskede derfor igennem vores projekt at arbejde med, hvordan vi kunne forbedre en af de alternative energikilder, der allerede er i brug. Vore tanker faldt derfor på solen, da denne er en kæmpestor energikilde og solenergi indtil videre ikke er særligt udbredt, fordi solceller ikke er effektive nok i forhold til prisen. Vi valgte derfor at kigge nærmere på, hvordan der kan sikres en bedre udnyttelse af solenergien. Formålet med projektet var at finde ud af, om det kan lade sig gøre at øge en solcelles nyttevirkning, dette skulle helst gøres på en billig måde så det bliver rentabelt at bruge solenergi i det lange løb.

Planlægning af projektet

Da projektet startede, fandt vi efterhånden ud af, at vores ide var praktiseret, blandt andet i Sahara ørkenen. Dog besluttede vi os for at fortsætte, men fokusere på en billigere løsning, som den alemene bruger kunne få nytte af, og ikke den store erhvervsdrevede park vi havde fundet ”vores” ide i. Vi vidste på forhånd, at en solcelles effektivitet er størst, når solstrålerne rammer vinkelret ind på solcellen og besluttede at det skulle være vores område at forbedre. På baggrund af dette valgte vi at arbejde med en løsning, hvor vi ved hjælp af nogle sensorer måler solens placering på himlen, udfra disse målinger justeres solcellens position, så solstrålerne hele tiden rammer vinkelret ind på solcellen (herefter refereres denne anordning som en soltracker).

Vores projekt blev bygget i et fag, hvor elektronik og mekanik var i fokus, vores produkt er derfor bygget af os selv, hvor alle tilhørende beregninger, mekaniske såvel elektroniske er forklaret i rapporten, der findes bl.a. en inddragelse af astronomi, med en kort forklaring af solens mønster, som baggrund for vores projekt. Elektronikberegninger for alt elektronikken, som indbefatter lcd display, PIC processer og mulitplexer. Til sidst er også mekanikberegninger, hvor vi har villet beregne momentet i konstruktionen såvel geometri i forbindelse med bygningen. Hele forløbet er beskrevet i vores rapport.

Til sidst er vi kommet frem til et velvirkende produkt, hvor ideen er ændret i forhold til vores start, pågrund af vores overvejelser og beregninger gennem projektet. Vi testede produktet udenfor og det viste sig at det fungerede ret godt (se den vedlagte video). Eftersom det er en prototype, er der selvfølgelig stadig plads til en del forbedringer, specielt i forhold til fejlhåndtering i tilfælde af fejlmålinger, f.eks. ved overskyet vejr.

Konklusion og perspektivering

I det videre arbejde med produktet kunne det være spændende at få målt, hvor meget effektiviteten stiger for vores soltracker, i forhold til en solcelle der er fast monteret i en bestemt orientering. Derudover kunne det være spændende at arbejde med at nedsætte strømforbruget yderligere for styringselektronik, f.eks. ved at udnytte standby funktion i pic processoren, eller ved at gøre det muligt helt at slukke for de elektronik-moduler der ikke bruges f.eks. imellem målingerne af solens placering. Desuden kunne vores eget også forbedres, bl.a. kan vores lcd display forbedres, da vores opbygning af koden gør at den opdatere alt for meget, i forhold til hvad der er brug for, desuden kunne der tilføjes funktioner så det er muligt at aflæse orientering og nyttevirkning på lcd displayet.

 

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
18.04.2011
Sist oppdatert:
20.01.2012