Gå direkte til innhold

Forskningsinfrastruktur:

210 millioner til storskala forskningsutstyr

Biobanker, havovervåking, vindenergi og mikro- og nanoteknologi er forskningsfeltene som nå får et kraftig løft på utstyrsiden. De fire fasilitetene er nasjonale, men forankret i Bergen og Trondheim.

Forskningsrådet lyser ut til sammen nesten en milliard kroner til utstyr i løpet av 2009 og 2010. Med dagens vedtak er den første halve milliarden fordelt.
  Forskningsminister Tora Aasland. Forskningsminister Tora Aasland. (Foto: Andreas B. Johansen)                                                                                                                         - Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret. Dette er kostbare investeringer som krever nasjonal samordning og arbeidsdeling mellom miljøene, sier forskningsminister Tora Aasland.

- Jeg er svært glad for at vi i dag kan feire at den øremerkede avkastningen fra forskningsfondet tildeles så viktig forskningsinfrastruktur med stor betydning for Norge.

Installasjonene er alle av nasjonal karakter og vil bare etableres ett sted i landet. Mange forskningsmiljøer står samlet bak den enkelte søknad.

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet. Forskning på viktige samfunnsområder får med dette et kraftig løft i utstyrsinvesteringene, som har vært preget av stort etterslep.

Tidligere har rundt 270 millioner blitt fordelt til elektronisk infrastruktur, avansert vitenskaplig utstyr, databaser og vitenskapelige samlinger. Nærmere sommeren utlyses ytterligere 400 millioner.

Vedtaket om tildeling er gjort for disse fire fasilitetene, der søkerne nå inviteres til kontraktsforhandlinger:

18 millioner til fjernstyrt havovervåking

Kart Seks fjernstyrte små farkoster som best kan beskrives som undervanns modellfly, skal overvåke Nord-Atlanteren og gi grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning. Les mer

Søkerinstitusjoner: Universitetet i Bergen

 

Nytt utstyr styrker norsk posisjon i vindmølle-industrien

Vindmølle Med 45 millioner fra Forskningsrådet kan CMR i Bergen nå investere i en flytende testturbin for å måle og teste enkeltkomponenter i offshore vindmøller. Utstyret vil legge grunnlaget for norsk teknologiutvikling og industrielle muligheter knyttet til eksport. Les mer

Søkerinstitusjoner: Chr Michelsen Research AS (CMR), SINTEF, NTNU, IFE og UiB.

 

Ruster opp biobanker for 80 millioner kroner

Biobank De mange biobankene i Norge skal utvikles til å bli én nasjonal forskningsinfrastruktur. Det skal også investeres i enorme fryseanlegg for oppbevaring ved -20 og -80 grader, automatiske systemer som lagrer og gjenfinner biologiske prøver og moderne analyseverktøy.
Les mer

Søkerinstitusjoner: NTNU, UiT, UiO, UiB, Folkehelseinstituttet, Helse Midtnorge, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sørøst.

 

Fremtidsrettet nanoteknologisk utstyr

Renrom Fagfeltet mikroteknologi og nanoteknologi, med NTNU i spissen, får 65 millioner kroner fra Forskningsrådet til å modernisere det vitenskaplige utstyret og til etablere en nasjonal infrastruktur innenfor dette strategisk viktige feltet. Les mer

Søkerinstitusjoner: NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Vestfold
 

Skrevet av:
Ingvil Bjørnæs Avdelingsdirektør +47 22 03 73 76 ib@forskningsradet.no
Publisert:
14.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016