Gå direkte til innhold
 

Sommeropphold og postdoc-stipend

Unge forskere kan nå søke om sommeropphold ved IIASA i Wien i Østerrike. Organisasjonen lyser også ut to postdoc-stipend for 2010. Søknadsfrist er hhv. 18. januar og 28. februar 2010.

Sommerprogram for unge forskere (YSSP)

IIASA inviterer hvert år unge forskere (PhD-studenter) til et tre måneders sommeropphold (Young Scientists Summer Program), hvor 50 unge forskere fra hele verden får muligheten til å arbeide nært sammen med instituttets forskere på prosjekter som er knyttet til deres egen doktorgradsforskning.

Søknadene skal sendes direkte til IIASA, og forskere som tas opp på sommerprogrammet kan søke Forskningsrådet om å få dekket sine merutgifter ved oppholdet. Søknadsfrist: 18. januar 2010.

Se IIASAs hjemmeside for mer informasjon.

Postdoc-stipend for 2010

IIASA inviterer forskere til å søke deres "IIASA Post-doctoral Program" for 2010. Stipendene har varighet på 12-24 måneder og gjelder forskning som er knyttet til IIASAs forskningsagenda.

Søknadene skal sendes elektronisk til IIASA innen 28. februar 2010.

Se IIASAs hjemmeside for mer informasjon.
  

Skrevet av:
Inger-Ann Ulstein Spesialrådgiver +47 22 03 73 43 iau@forskningsradet.no
Publisert:
08.12.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016