Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhet fra VERDIKT-konferansen 2007:

Nettbasert helseregister

Med IT-verktøyet Choice kan pasienten selv registrere symptomer og behandlingsbehov på en minidatamaskin før en konsultasjon.

Full tilgang til din egen helseinformasjon. Full tilgang til din egen helseinformasjon. (Foto: Cornelia Ruland) Informasjonen går inn i et elektronisk helseregister og danner utgangspunkt for behandlingen. I et prosjekt ledet av Rikshospitalet HF er det fokusert på pasientmedvirkning og deling av informasjon mellom pasient og helsepersonell.

- Vi har testet ut verktøyet med om lag 1000 kreftpasienter på Rikshospitalet, og erfaringene er overveiende positive, sier prosjektleder Cornelia Ruland.

- Mange føler at behandlingen blir bedre og mer målrettet, at kommunikasjonen med helsepersonellet blir bedre og at de selv får større innflytelse over sin egen situasjon.

Oppfølging i hjemmet
En videreutvikling av Choice er internett-verktøyet WebChoice, som gjør at pasientene kan overvåke utviklingen av egen helsetilstand hjemmefra via hjemme-PC. Her kan de legge inn helserapporter, finne skreddersydd informasjon om sykdommen sin, og kommunisere med helsepersonell eller andre pasienter i samme situasjon.

Forskerne jobber videre med å tilpasse verktøyet best mulig til brukernes behov.

- Vi tror at et slikt verktøy kan bli til stor hjelp for å få en mer effektiv helsesektor. Helsepersonellet får helt nye muligheter til pasientrettet oppfølging enn i dag. Det er også mye å spare på unødvendige legebesøk og ventetider, og på sikt kan dette gi store samfunnsgevinster, sier Ruland.

Mobil oppfølgingstjeneste
Samtidig arbeider prosjektdeltakere på Universitetet i Oslo (UiO) med å utvikle en versjon av WebChoice som kan brukes via mobiltelefon. På denne måten kan pasienten reise bort og fortsatt ha tilgang til de samme tjenestene.

Den mobile tjenesten er fortsatt under utvikling og utprøving. Et viktig aspekt i dette delprosjektet er sikkerhet.

- Vi må finne en god balanse som gjør identifiseringen sikker nok, samtidig som verktøyet skal forbli lett å bruke, forklarer Tore Bryhni fra UiO.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
11.01.2008
Sist oppdatert:
11.01.2008