Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Prosjektetableringsstøtte EU - EUREKA (PES) — Avsluttet

Frist Utlysning
Dette programmet er avsluttet

Meldinger:

Denne ordningen er ikke lenger aktiv.

Mål for programmet:

Forskningsrådet tilbyr støtte for å stimulere til økt norsk deltakelse i europeisk FoU-samarbeid. Prosjektetableringsstøtten brukes til å forberede søknader eller prosjektforslag rettet mot europeiske FoU-programmer som er åpne for norsk deltakelse. Nærmere oversikt over hvilke programmer som er aktuelle og vilkår for støtte fremgår av utlysningene.

Institutter, universiteter, høyskoler og regionale helseforetak med en europeisk FoU-aktivitet av et visst omfang må søke om rammebevilgning. Institutter, universiteter, høyskoler og regionale helseforetak som ikke har søkt om rammebevilgning vil maksimalt kunne få 500.000 kr i årlig støtte gjennom PES.

Bedrifter og andre som ikke søker om rammebevilgning kan søke om støtte til enkeltprosjekter. Årlig maksimalt støttebeløp per støttemottaker uten rammebevilgning er 500.000 kr.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Bedrifter, forskningsinstitutter, høyskoler, universiteter, regionale helseforetak og andre som er naturlige deltakere (bransjeorganisasjoner, fagmyndigheter, regionale/lokale myndigheter) i prosjektforslag rettet mot europeiske FoU-programmer. Kun bedrifter og organisasjoner som tar sikte på å delta i det angjeldende prosjektkonsortiet kan søke om PES.

Varighet:

Avsluttet i 2013.

Ny Pes-ordning fra 2014

Kontaktpersoner