Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)

Frist Utlysning
Løpende Forprosjekter i bedrifter Velg
Løpende Støtte fra fylkeskommune til mobilitet fra FoU-institusjon til bedrift Velg
Løpende 14 millioner til nordområdesatsing og mobilisering av bedrifter i Nord-Norge til økt bruk av FoU Velg

Mål for programmet:

FORREGION skal bidra til omstillingsdyktige regioner og velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse. Programmet følger opp Forskningsrådets innovasjonsstrategi, særlig i arbeidet med å mobilisere nye aktører og i å styrke samarbeidet mellom UoH og næringsliv.

Hovedmål

  • Flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid
  • Flere fagmiljøer i FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet
  • Sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon er styrket.

Et program med tre pilarer

For å nå målene i FORREGION er det nødvendig med innsats på flere områder og strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet, fylkeskommunen og regionale og nasjonale utviklingsaktører.

FORREGION har følgende tre pilarer:

  • Mobiliseringsprosjekter, der fylkeskommunene og Forskningsrådet samarbeider om  mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
  • Kapasitetsløft, der FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
  • Kunnskap og dialog, der Forskningsrådet og regionale utviklingsaktører utvikler den strategiske dialogen om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Se også programplanen PDF - 518 KB og FORREGION programnettside

Utlysningsplaner

2019

4 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

• Kapasitetsløft: universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter er prosjektansvarlig
• Forprosjekter og mobilitetsprosjekter: bedrifter er prosjektansvarlig
• Mobiliseringsprosjekter: fylkeskommuner er prosjektansvarlig og prosjektene varer fra 2017-2019
• Nordområdesatsing: Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune eller Sametinget er prosjektansvarlig.

Varighet:

2017-2019

Totalbudsjett:

Totalbudsjett for perioden 2017-2019 er ca. 265 millioner kroner. Budsjettet avhenger av årlige bevilgninger over Statsbudsjettet.

Dokumenter

Kontaktpersoner