Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Frist Utlysning
Løpende Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad Velg

Mål for programmet:

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder.

FRIPRO skal fremme:

 • Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • Dristig og nyskapende forskning
 • Karriere for unge forskertalenter

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.

De øvrige søknadstypene i FRIPRO er:

 • Forskerprosjekt
 • Unge forskertalenter
 • FRIPRO mobilitetsstipend
 • Arrangementsstøtte
 • Personlig utenlandsstipend

Du finner mer informasjon om søknadstypene på FRIPROs nettsider og i utlysningene.

Utlysningene for disse søknadstypene finner du under de tre aktivitetene i FRIPRO:

Varighet:

Ikke tidsbegrenset (løpende)

Andre nettsider

Kontaktpersoner