Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Stort program for havbruksforskning (HAVBRUK2)

Frist Utlysning
Løpende Støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
76 millioner til nye forskerprosjekter i HAVBRUK Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
Støtte til internasjonalt samarbeid i 2019 Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
Postdoktorstipend i havbruk Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
34 millioner til prosessering, bioraffinering og anvendelse av tare Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Planlagt
40 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor havbruk Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Stort program for havbruksforskning skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskningen.

 

Delmål

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet

 • utvikle kunnskap for god samfunnsforankring og forvaltning av havbruk
 • utvikle kunnskap for bærekraftige metoder for bedre fiskehelse
 • utvikle grunnleggende forståelse av fiskens livsløp og biologi som sikrer en robust produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle løsninger og teknologi for bærekraftig produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle og ta i bruk råvarer til fiskefôr som er trygge, sunne og bærekraftige i et globalt perspektiv
 • utvikle kunnskap for økt ny akvatisk bioproduksjon
 • utvikle grunnleggende kunnskap for genetisk forbedring av akvatiske organismer

Målgrupper

 • Næringsliv og næringens organisasjoner
 • Politikere og myndigheter
 • Forskningsmiljøene
 • Allmenhet og medier

Stort program for havbruksforskning skal være et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi. Programmet har et klart næringsfokus og retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, inkludert foredling og marked (nytt fra 2017). Programmet dekker først og fremst verdikjeden for laksefisk, men også produksjon av andre arter, med hovedvekt på arter på lavere trofisk nivå.  

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra HAVBRUK2-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

​Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

September: Forskerprosjekter, postdoktorstipend, internasjonalt samarbeid, grensesprengende prosjekter og bilateralt samarbeid. Totalt 145 millioner kroner.
Oktober: Innovasjonsprosjekter 40 millioner kroner

2019

Vår: Forskerprosjekter, postdoktorstipend og internasjonalt samarbeid
​       140 millioner kroner
Høst: Innovasjonsprosjekter 40 millioner kroner

2020

April: Forskerprosjekter, postdoktorstipend og internasjonalt samarbeid.
​         140 millioner kroner.
​September: Innovasjonsprosjekter 40 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Havbruksnæringen inkludert leverandører, forskningsinstitutter og universitets- og høgskolesektoren

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Stort program for havbruksforskning har et årlig budsjett på om lag 190 millioner kroner.

Egenfinansiering i Innovasjons- og Kompetanseprosjekter kommer i tillegg.

Programmet avløste programmet HAVBRUK – en næring i vekst fra og med 2016. Årlige tildelinger for nye prosjekter:


Innvilget 2018: 145 millioner kroner
Innvilget 2017: 220 millioner kroner
Innvilget 2016: 237 millioner kroner
Innvilget 2015: 156 millioner kroner

Programmet avløser programmet HAVBRUK – en næring i vekst, som hadde årlige tildelinger for nye prosjekter:
Budsjett 2015: 50 millioner kroner
Budsjett 2014: 35 millioner kroner
Budsjett 2013: 28,5 millioner kroner

Kontaktpersoner