Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stort program energi (ENERGIX)

Frist Utlysning
10.10.2018
13:00 CEST
180 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi Velg
10.10.2018
13:00 CEST
PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri Velg
10.10.2018
13:00 CEST
Inntil 10 millioner i støtte til medvirkning i strategiske prosesser under EU, IEA og Mission Innovation (Strategisk Posisjoneringsstøtte) Velg
Løpende 1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter Velg

Mål for programmet:

Hovedmål

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Viktige delmål for programmet er:

  • Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene
  • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • God nasjonal forsyningssikkerhet
  • Styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • Videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra ENERGIX-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

​Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018
September:
Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og medvirkningsprosjekter 235 millioner kroner        

 
Oktober: 

Innovasjonsprosjekter og Pilot-E 215 millioner kroner

2019
April: 
 
Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og medvirkningsprosjekter   205 millioner kroner             
                       
 
September: 

Innovasjonsprosjekter og nye konsepter 195 millioner kroner

2020
Vår:
 
Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter, medvirkningsprosjekter og  nye konsepter 195 millioner kroner                
                       
 
Høst: Innovasjonsprosjekter og Pilot-E 205 millioner kroner

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

•Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner, som regel samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og/eller FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)
•FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)

Varighet:

Løpende fra 2013

Totalbudsjett:

2017: 491 mill. kroner
2016: 398 mill. kroner
2015: 389 mill. kroner
2014: 375 mill. kroner
2013: 383 mill. kroner

Dokumenter

Kontaktpersoner