Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stort program energi (ENERGIX)

Frist Utlysning
Løpende 1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter Velg
12.09.2018
13:00 CEST
Planlagt
100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Velg

Mål for programmet:

Hovedmål

ENERGIX er et forskningsprogram som startet i 2013. Programmet skal gi ny kunnskap og løsninger som fremmer en langsiktig utvikling av energisystemet.  Denne utviklingen innebærer mer og mer bruk av fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet. Viktige delmål for programmet er:

  • Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene
  • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • God nasjonal forsyningssikkerhet
  • Styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • Videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra ENERGIX-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

​Utlysningsplaner for de neste tre årene

2018

September: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og medvirkningsprosjekter                   235 millioner kroner
​Oktober: Innovasjonsprosjekter og Pilot-E 215 millioner kroner

2019

April: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og medvirkningsprosjekter                    205 millioner kroner
September: Innovasjonsprosjekter og nye konsepter 195 millioner kroner

2020

Vår: Forskerprosjekter, kompetanseprosjekter, medvirkningsprosjekter og                    nye konsepter 195 millioner kroner
Høst: Innovasjonsprosjekter og Pilot-E 205 millioner kroner

 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

•Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner, som regel samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og/eller FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)
•FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)

Varighet:

Løpende fra 2013

Totalbudsjett:

2017: 491 mill. kroner
2016: 398 mill. kroner
2015: 389 mill. kroner
2014: 375 mill. kroner
2013: 383 mill. kroner

Kontaktpersoner