Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Russland og nordområdene/Arktis (NORRUSS)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

NORRUSS Pluss har som formål å utvide, forsterke og fornye forskning i norske forskningsmiljø på et bredt spekter av tema relatert til Nordområdene og Russland.  Programmet skal også bistå til kompetanseoppbygging på relevante tema i landene Ukraina, Georgia og Moldova.

Programmet skal styrke samarbeid med ledende forskere og institusjoner på internasjonalt høyt nivå og dermed bidra til internasjonalisering av forskning. Programmet oppfordrer til tverrfaglig forskning der dette er formålstjenlig.

​Utlysningsplaner for de tre neste årene

2018

Oktober: Innovasjonsprosjekter 10 millioner kroner

​2019

April: Forskerprosjekter 30 millioner kroner

2020

Vår: Forskerprosjekter 25 millioner kroner

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitusjoner/-institutter, universiteter og høyskoler

Varighet:

2017 - 2023

Totalbudsjett:

Totalbudsjett 2017-2023 er 85 millioner kroner

Andre nettsider

Kontaktpersoner