Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning (UTNAM)

Frist Utlysning
Løpende 1 million USD til forsknings- og formidlingsopphold i Norge Velg

Meldinger:

Det er pr. 31.12.2016 fortsatt midler disponibelt til utlysningen, og den er fortsatt åpen for nye søknader.

Mål for programmet:

Mobilitetsmidlene skal bidra til økt samarbeid mellom utdanningsforskere i Norge og Nord-Amerika, gjennom å støtte forsknings- og formidlingsopphold for toppforskere fra Nord-Amerika i Norge. Ordningen skal også bidra til spredning av resultater fra nordamerikansk forskning i Norge og bidra til kompetansebygging i norske forskningsmiljøer. Det gis støtte til opphold av kortere eller lengere varighet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitusjoner (universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter)

Varighet:

2012-2017

Totalbudsjett:

Budsjettet for perioden er på 1 million USD , hvilket tilsvarer om lag 5,8 mill. kroner.

Kontaktpersoner