Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)

Frist Utlysning
Løpende For SAMKUL-prosjekter: Utlysning av 5 millioner kroner til kommunikasjon, formidling og publisering Velg
Løpende Internasjonaliseringsmidler til SAMKUL-prosjekter Velg

Mål for programmet:

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) skal finansiere forskning om de kulturelle forutsetningene for dagens samfunn og samfunnsutvikling.


For å gjøre samfunnet bedre i stand til å møte de store samfunnsutfordringene og mulighetene som følger av dette, er det behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag: En bred forståelse av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Dette vil gi ny innsikt og supplere de økonomiske, teknologiske og naturvitenskapelige kunnskapsbasene som i dag regnes som gyldige grunnlag for samfunnsmessige veivalg.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SAMKUL-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og andre forskningsmiljøer samt fra nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkl. Norge (se definisjon av forskningsinstitusjon i kolonnen til høyre).

Varighet:

2011-2020

Totalbudsjett:

Ca. 350 millioner kroner for hele programperioden.

Dokumenter

Kontaktpersoner