Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Norsk miljøforskning mot 2015 (MILJØ2015)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Generelt om programmet:
Programmet skal utvikle ny forskningsbasert kunnskap som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljøet. Forskningen skal gi økt kunnskap om ulike faktorers påvirkning på miljøet og gi økt forståelse av tålegrensene for bruk av natur- og miljøressurser, hvordan andre hensyn kan balanseres med dette og hvordan virkemidler og politikk kan utformes og settes i verk for å gi gode løsninger på miljøspørsmål.

Miljø 2015s hovedmål er å:

  • Frambringe ny kunnskap om sentrale prosesser i natur - og samfunnssystemene våre med relevans for bærekraftig bruk og forvaltning av miljøet.
  • Bidra til å framskaffe kunnskap for handling - om hvilke handlinger og reguleringer som kan gi miljøforbedringer og hvordan disse kan eller bør skapes.
  • Stimulere til helhetlig miljøforskning av høy kvalitet og bidra til å sikre grunnlaget for en robust miljøovervåkning.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, Forskningsinstitutter, Forvaltning og næringsliv der brukerrettete virkemidler benyttes i programmet.

Varighet:

2007-2016

Totalbudsjett:

Ca. 70 mill kroner per år

Kontaktpersoner