Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Fremtidens rene energisystem (RENERGI)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Nytt stort program for energiforskning (RENERGIX):

Dette er den første utlysningen i det nye store programmet innen energiforskning (RENERGIX). Det etterfølger RENERGI-programmet som har vært Forskingsrådets storsatsning for forskning på miljøvennlig energi i perioden 2004-2012. Foreløpig programplan for RENERGIX, som ligger til grunn for utlysningen, ble vedtatt 15.6.2012 av Forskningsrådets divisjonsstyre for Energi, ressurser og miljø. 

Programstyret for RENERGIX vil bli oppnevnt tidlig på høsten 2012.

Hovedmål:

RENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet for å kunne møte økt tilgang av ny fornybar energi, økt effektivisering og fleksibilitet og tettere integrasjon mot Europa. Samtidig er det viktig at miljøhensyn ivaretas. RENERGIX skal frembringe ny kunnskap og løsninger som er helt i front rettet mot 5 hovedmålsettinger:

  • Å sikre nasjonal forsyningssikkerhet 
  • Bærekraftig utnyttelse og bruk av nasjonale fornybare energiressurser 
  • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp 
  • Utvikling av norsk næringsliv 
  • Å utvikle norske forskningsmiljøer


For mer informasjon, se foreløpig programplan (lastes ned fra høyremenyen)

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner, som regel samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og/eller FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren. FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)

Varighet:

2013-2023

Totalbudsjett:

For 2009: 255 mill. kroner
For 2010: 362 mill. kroner
For 2011: 354 mill. kroner
For 2012: 386 mill. kroner
(Tallene over gjelder RENERGI-programmet)

Dokumenter

Kontaktpersoner