Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Profileringsprogrammet for realfagene (PROREAL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Programmet skal profilere realfag på relevante arenaer for barn, unge og allmennhet og bidra til økt interesse og entusiasme for realfaglig utdanning og forskning, gjerne på utradisjonell måte.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet mottar søknader fra alle relevante miljøer.

Varighet:

2007 - 2012

Totalbudsjett:

Rammen for denne utlysningen er inntil 4 mill. kroner. Av disse midlene kommer 1.3 millioner kroner fra FoU-programmene som vist i kollonen til høyre. Disse programmene ønsker profilering av realfagene innenfor sine respektive fagfelt. Søkere som ønsker å profilere ett eller flere av disse programmene må angi programmets/programenes navn i søknadsskjemaet under punktet "Plassering - andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter". Se programmenes hjemmesider for ytterligere beskrivelse av aktiviteten.

Følgende FoU-programmer bidrar i utlysningen og ønsker realfaglig profilering av sine fagfelt

Programplan

Kontaktpersoner