Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

498 treff
29.01.14

Dialogmøte 12. februar

Det varslede dialogmøtet for årets BIONÆR-utlysning arrangeres på Park inn by Radisson Oslo Airport onsdag 12. februar kl 10–15.
17.02.16

Følg byforskningen

Forskningsrådet satser på forskning for framtidens byer. Abonnér på nyheterbrev for å se hva som skjer fremover.
03.07.14

Automatisk fangstbehandling av hvitfisk

10.02.17

BIONÆRs hovedutlysning i 2017

BIONÆR vil i 2017 følge opp fjorårets vellykkede forskerprosjektutlysning og videreføre en liknende innretning. Dette betyr at hovedutlysningen blir todelt. Del 1 blir den samme åpne arenaen som tidligere år, med mål om å finansiere store, integrerte prosjekter. Del 2 blir en mer spisset utlysning, med mål om å finansiere noe mindre prosjekter.
04.06.12

Ikke bare blåbær

Ville blåbær finnes i hele Norge. De smaker godt og er sunne, men denne ressursen utnyttes i altfor liten grad.
15.02.16

Fronter BIONÆRs innovasjonsprosjekter

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forteller gjerne om de nye innovasjonsprosjektene som skal styrke landbruket.
12.02.16

Bioøkonomien inntar grisebingen

Norge har rik tilgang på biomasse, som trær, tang og tare og gras. Nå leter NMBU-forskere etter de grisene som er godt egnet til å foredle lokale fôrressurser.
09.10.13

Jubileumskonferanse for FACCE

Arrangementet skal gi innblikk i fellesprogrammer og JPI FACCEs rolle hittil og i framtiden.
20.12.12

Genteknologien inntar juleplantene

Frodige julestjerner pynter mange norske julestuer. Ved å ta i bruk genteknologi kan vi snart få julestjerner som er produsert uten bruk av miljø- og helseskadelig sprøyting.
23.05.16

Formidlingskurset i juni er avlyst

På grunn av dårlig oppslutning må vi dessverre avlyse det planlagte kurset i juni. Men det kommer ny sjanse den 22.-23. september.
19.12.13

31 deltakere klare for idélab

I november søkte 155 personer om å få delta på Forskningsrådets første idélab – en femdagers workshop for å jobbe frem nye og radikale forskningsideer. Nå har 31 personer fått tilbud om å bli med på idélaben i januar 2014.
25.02.14

JPI HDHL-konferanse

Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) arrangerer sin andre konferanse i Brussel 28. mars 2014.
14.12.12

Bioforsk-konferansen 2013

Tradisjonen tro inviterer Bioforsk til fagkonferanse om landbruk og matproduksjon, og i år skal arrangementet være på Hamar 6.-7. februar 2013.
09.05.12

Forskning gir bedre korn

Forskerne fortsetter kampen mot giftstoffer i korn. Ny kunnskap om sopp i havre er et viktig skritt fremover.
19.04.13

Forskning i kjølvannet av kornrapporten

Et forprosjekt for å belyse tiltak som bidrar til at kornprodusentene tar i bruk ny kunnskap og teknologi settes i gang som umiddelbar oppfølging av "Kornrapporten".
25.09.12

Kunnskapsstatus husdyr - Høringsmøte

15.10.12

Høringsmøte - Kunnskapsstatus husdyr

12.05.15

Arealforvaltning i kystsonen

Fem programmer har gått sammen om å lyse ut til sammen 45 mill. kroner til forskning som kan bidra til helhetlig forvaltning av arealene i kystsonen.
22.06.15

Idélab – et laboratorium for fremtidens byer

Hva er godt bomiljø og bærekraftige løsninger i byer i 2040? Det skal deltakerne i Forskningsrådets neste idélab finne ut.
07.01.13

JPI A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Kartlegging av nasjonal forskningsaktivitet knyttet til Joint Action 2: NutriHeBio – frist for innspill 11. januar!
06.12.12

Matproduksjon i endret klima

Klimaendringer virker inn på matproduksjon og matsikkerhet. Europeiske forskere har samlet seg i nettverket MACSUR for å undersøke muligheter og utfordringer.
06.01.12

Matprogrammet arrangerer avslutningskonferanse 28. mars 2012

09.11.12

HAV21-strategien lansert med entusiasme

Presentasjoner og bilder fra lansering av HAV21-strategien for fullsatt sal i Formidlingsrommet i Operaen 7. november er nå tilgjengelig.
11.05.12

Mer marint forskningssamarbeid med Japan

Japan og Norge er verdensledere innen marin forskning. Nå utvides forskningssamarbeidet mellom landene.
17.12.14

BIONÆR justerer kursen, men ikke målet

BIONÆR har nettopp lagt bak seg høstens søknadsbehandling, og sju forskerprosjekter fikk bevilgning. Nå har arbeidet startet med neste års utlysning, og der vil programmet ta grep for å sikre mer oppmerksomhet på prosessen fram til søknadene sendes inn.
13.03.15

JPI FACCE har fått egen norsk hjemmeside

JPI FACCE sender fra og med denne våren ut sitt eget nasjonale nyhetsbrev. Informer gjerne andre interesserte i ditt nettverk om det. Vi har valgt å distribuere dette første nyhetsbrevet til dem som er abonnent av BIONÆRs nyhetsbrev.
29.11.16

Norske forskingsinstitutt blir evaluerte

I regi av Forskingsrådet er 22 samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt i ferd med å bli evaluerte og sju primærnæringsinstitutt står på trappene til å bli det.
19.01.16

BIONÆR belønner norske Horisont 2020-deltakere

Som et ledd i å bidra til at norske aktører gjør seg sterkere gjeldende på den europeiske forsknings- og innovasjonsarenaen, skal BIONÆR lyse ut forsterkningsmidler. De som kan søke er de som får prosjekter i 2016-utlysningen som tematisk ligger innenfor BIONÆRs ansvarsområde.
14.04.15

Ny møteform engasjerte deltakerne

- Vil du gå fort, gå alene. Vil du gå langt, gå sammen med noen, sier et gammelt afrikansk ordtak. Det var også budskapet til Kirsti Anker-Nilssen da hun åpnet BIONÆRs partnerbørs i forrige uke.
16.12.14

BIONÆR har innvilget 14 nye innovasjonsprosjekter

Programstyret til BIONÆR støtter opp om innovativt næringsliv og gir midler til 14 IPN-prosjekter.