Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

1
Aktive (3)Planlagte (0)
 • 14.12.2018

  ERACoBioTech lyser ut midler i sin andre fellesutlysning

  ERACoBioTech lyser ut midler i sin andre fellesutlysning av multilaterale forskningsprosjekter innenfor "Bioteknologi for en bærekraftig biøkonomi". Norske forskningsistitusjoner og bedrifter kan være søkere og partnere i...
  BIOTEK2021
 • Løpende

  Støtte til arrangementer

  Ordningen skal gi norske forskningsinstitusjoner og bedrifter bedre muligheter til å arrangere nasjonale eller internasjonale møteplasser (workshop, seminar, konferanser) som underbygger den strategiske innretningen til...
  BIOTEK2021
 • Løpende

  Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIOTEK2021

  Registrering av prosjekter som er innstilt til bevilgning gjennom fellesutlysninger i regi av ERA-nett som BIOTEK2021 deltar i.
  BIOTEK2021