Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

1
Aktive (4)Planlagte (0)
 • Løpende

  Støtte til arrangementer

  Ordningen skal gi norske forskningsinstitusjoner og bedrifter bedre muligheter til å arrangere nasjonale eller internasjonale møteplasser (workshop, seminar, konferanser) som underbygger den strategiske innretningen til...
  BIOTEK2021
 • Løpende

  30 millioner for å styrke innovasjonskapasiteten i Digital Liv Norge

  Utlysninger er rettet mot sentersatsingen for Digitalt Liv Norge og skal styrke innovasjonskapasiteten i denne. Partnerinstitusjonene kan gå sammen og søke. Støtten vil gå til ett prosjekt fordelt på to faser, første fase for å...
  BIOTEK2021
 • Løpende

  Registrering av Nordic PerMed prosjekter

  Registrering av prosjekter som er innstilt til bevilgning gjennom Nordisk fellesutlysning "Nordic Permed" i regi av NordForsk.
  BIOTEK2021
 • Løpende

  Nye prosjekter i ERA-nett som støttes av BIOTEK2021

  Registrering av prosjekter som er innstilt til bevilgning gjennom fellesutlysninger i regi av ERA-nett som BIOTEK2021 deltar i.
  BIOTEK2021