Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

1
Aktive (7)Planlagte (0)
 • 13.02.2019

  Støtte til faglige kurs og konferanser

  Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning innen finansmarkedsområdet. Det kan søkes om støtte til faglige arrangementer. Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders...
  FINANSMARKED
 • Løpende

  1 million kroner til konferanser, seminarer eller workshops om utviklingsforskning

  NORGLOBAL2 lyser ut inntil 1 million kroner til nasjonale og internasjonale formidlingstiltak om forskning på internasjonal utvikling. Arrangementet må ha en klar relevans til NORGLOBAL2s faglige profil.
  NORGLOBAL2
 • Løpende

  Støtte til arrangementer

  Norske forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til å arrangere nasjonale eller internasjonale møteplasser (workshop, seminar, konferanser) som underbygger den strategiske innretningen til Skatteøkonomisk forskning.
  SKATT
 • Løpende

  Arrangementsstøtte til forskningsdrevet innovasjon og næringsrettet forskning

  Arrangementsstøtte innovasjon skal stimulere til møteplasser for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige virksomheter innen området næringsrettet forskning og innovasjon. Ordningen gir inntil 100.000 kroner per arrangement...
  ARRINNOVASJON
 • Løpende

  Test søknadsskjemaet

  Lurer du på hvordan søknadsskjemaet vårt ser ut? Her finner du testversjoner av alle søknadsskjemaene. IKKE send den inn!
  TEST
 • Løpende

  Støtte til informasjonstiltak og større møter i Norge

  Det kan gis midler til informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (MC) der norske forskere deltar.
  COST
 • Løpende

  Arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser og miljø

  Støtte til FoU-relaterte arrangementer som nasjonale eller internasjonale konferanser, workshop og seminarer innenfor programmene CLIMIT, ENERGIX, HAVBRUK2, KLIMAFORSK, MARINFORSK og MILJØFORSK
  ARRANGEMENT