Gå direkte til innhold
 

Finn utlysninger

Du kan opprette søknad til alle aktive utlysninger. Utlysninger med søknadsfrist blir aktive seks uker før fristen. Lenke til riktig søknadsskjema finner du i hver enkelt utlysning.

Abonner på utlysninger i vårt nyhetsbrev.

1
Aktive (8)Planlagte (0)
 • Løpende

  Støtte til arrangementer

  Norske forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til å arrangere nasjonale eller internasjonale møteplasser (workshop, seminar, konferanser) som underbygger den strategiske innretningen til Skatteøkonomisk forskning.
  SKATT
 • Løpende

  Arrangementsstøtte til forskningsdrevet innovasjon og næringsrettet forskning

  Arrangementsstøtte innovasjon skal stimulere til møteplasser for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige virksomheter innen området næringsrettet forskning og innovasjon. Ordningen gir inntil 100.000 kroner per arrangement...
  ARRINNOVASJON
 • Løpende

  Test søknadsskjemaet

  Lurer du på hvordan søknadsskjemaet vårt ser ut? Her finner du testversjoner av alle søknadsskjemaene. IKKE send den inn!
  TEST
 • Løpende

  Støtte til konferanser, seminarer og workshops

  Prosjekter med støtte fra FINNUT-programmet inviteres til å søke om midler til konferanser, seminarer og workshops for formidling av forskningsresultater og kunnskapsdeling.
  FINNUT
 • Løpende

  Støtte til informasjonstiltak og større møter i Norge

  Det kan gis midler til informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (MC) der norske forskere deltar.
  COST
 • Løpende

  Arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser og miljø

  Støtte til FoU-relaterte arrangementer som nasjonale eller internasjonale konferanser, workshop og seminarer innenfor programmene BIONÆR, CLIMIT, ENERGIX, HAVBRUK2, KLIMAFORSK, MARINFORSK og MILJØFORSK
  ARRANGEMENT
 • Løpende

  Arrangementsstøtte fra IKTPLUSS

  IKTPLUSS støtter møteplasser for økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  IKTPLUSS
 • Løpende

  Arrangements- og nettverksstøtte fra NANO2021

  NANO2021 ønsker å stimulere kontaktskapende virksomhet internasjonalt og nasjonalt innen programmets fagområder gjennom å delfinansiere vitenskapelige arrangementer og nettverk.
  NANO2021