Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

1415 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Webinar for UiO: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

  Vi inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra UiO.

  Starter: 11.12.2018
 • Norge - Russland workshop om forskning innen helse, velferd og teknologi

  Forskningsrådet og Den norske ambassade i Moskva inviterer til workshop for å se på muligheten for økt forskningssamarbeid innen helse, teknologi og velferd.

  Starter: 11.12.2018
 • Utveksling av forskningspersonale (MSCA RISE 2019)

  2019-utlysningen for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under RISE i Horisont 2020 åpner 4. desember. Delta i informasjonsmøtet eller se strømmingen 7. desember 2018.

  Starter: 07.12.2018
 • Webinar for UiT og Nord: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

  Vi inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra UiT og Nord universitet.

  Starter: 07.12.2018
 • Debattmøte om åpen tilgang og Plan S i Bergen

  Universitetet i Bergen og Forskningsrådet ønsker velkommen til dialogmøte om Plan S.

  Starter: 07.12.2018
 • Søkerseminar for PROFESJON, HELSEVEL og FINNUT

  Seminaret er aktuelt for dere som vurderer å søke på neste års fellesutlysning fra programmene som dekker utdanningene innenfor helse- og velferd, grunnskolelærer, ingeniør og økonomisk-administrative fag.

  Starter: 06.12.2018
 • Horisont 2020-workshop om byutvikling

  Hvordan skal byen du bor i utvikle seg og hvordan vil du overlate den til dine barnebarn? Dette er en av utfordringene EU ønsker å finne gode løsninger på. På workshopen får du høre hva Trondheim har gjort for å lykkes med sin EU-søknad +CityxChange. Vi vil også høre hva du som ansatt i offentlig sektor, næringsliv eller akademia vektlegger i fremtidig bytuvikling.

  Starter: 06.12.2018
 • H2020 Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 06.12.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course only for OsloMet: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 03.12.2018
 • Debattmøte om åpen tilgang og Plan S i Oslo

  Norges tilslutning til Plan S har skapt stor debatt. Universitetet i Oslo og Forskningsrådet ønsker velkommen til åpent dialogmøte om årets mest omdiskuterte plan. Hvordan skal Plan S implementeres og hva blir konsekvensene?

  Starter: 30.11.2018
 • Debattmøte om åpen tilgang og Plan S i Trondheim

  Forskningsrådet og NTNU inviterer til åpent møte om åpen tilgang til forskning og Plan S i Trondheim. Møtet holdes på Øya helsehus, rom 025A.

  Starter: 29.11.2018
 • OG21-forum 2018

  Temaet for årets OG21-forum er: Hvordan offensive teknologivalg skaper verdier. Kom på OG21-forum for å høre, og bli med i diskusjonen.

  Starter: 28.11.2018
 • Åpent møte om Plan S i Akademisk forum, Oslo

  Akademisk forum/Professorforeningen inviterer til åpent møte om Plan S, åpen publisering og akademisk frihet. Forskningsrådets John-Arne Røttingen møter Stølen, Graver og Gundersen til debatt.

  Starter: 28.11.2018
 • Debattmøte: Er humaniora synlig nok?

  Har humaniora spesielle utfordringer i dagens mediebilde? Er humanister nok til stede i ulike offentligheter utenfor akademia? Forskningsrådet inviterer til debattmøte om humanioras synlighet.

  Starter: 27.11.2018
 • Webinar for NTNU: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

  Vi inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra NTNU.

  Starter: 27.11.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course only for UiS: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 27.11.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 15.11.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Bergen, (Scandic Bergen City, Håkonsgate 2-7): Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 14.11.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Bergen (Scandic Bergen City, Håkonsgate 2-7): Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 13.11.2018
 • EHiN 2018

  EHiN, E-helse i Norge, er Norges største konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren.

  Starter: 13.11.2018
 • Horizon 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Oslo. Kurset er kun for EU nettverksledere, og evt. andre, sentrale medarbeidere i EU nettverkene: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 08.11.2018
 • Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?

  Forskningsrådet inviterer til konferanse for å vurdere om Norge har behov for bedre eller flere data om sosial ulikhet i helse, utdanning, velferd og demokratisk deltakelse.

  Starter: 07.11.2018
 • Nordiske muligheter for samfunnsikkerhet i H2020

  Velkommen til "Nordic 2020 Secure Societies Brokerage Event". Her får du mulighet til å møte potensielle nordiske partnere for fremtidige søknader til EUs Secure Societies-program.

  Starter: 07.11.2018
 • Horisont 2020 - Master of Finance and EC Audits

  Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

  Starter: 06.11.2018
 • Lanseringsseminar for Indikatorrapporten

  Forskningsrådet gir årlig ut indikatorrapporten som gir oss de siste tallene for norsk forskning og innovasjon. På seminaret tar vi utgangspunkt i rapporten og diskuterer om Norge er på riktig vei i forsknings- og innovasjonspolitikken sett i lys av regjeringens nye langtidsplan for forskning og utdanning. Vi vil gå nærmere inn på innovasjon i offentlig sektor som er en av prioriteringene i langtidsplanen.

  Starter: 01.11.2018
 • LandTek 2018

  Nye teknologiske innovasjoner ute på åkeren står i fokus for LandTek 2018. Konferansen arrangeres årlig for alle som er opptatt av teknologiutviklingen i norsk matproduksjon.

  Starter: 31.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en rosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 31.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Bergen (Scandic Bergen City, Håkonsgate 2-7): Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 30.10.2018
 • Reise- og nettverkstøtte for matchmaking i Det baltiske forskningsprogrammet/EØS

  Interessert i partnerskap med forskere fra de baltiske landene for å søke prosjektmidler fra Det baltiske forskningsprogrammet/EØS-midlene? Da bør du bli med på matchmaking i Tallinn 25. oktober. Husk at det er mulig for norske forskere å søke nettverks- og reisestøtte til dette.

  Starter: 25.10.2018
 • Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Trondheim: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 25.10.2018