Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

1
21 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Horisont 2020: Norsk-bayersk workshop om energi, klima og miljø

  Jobber du med energi, klima og miljø og er interessert i internasjonalt samarbeid innen forskning og innovasjon? Da er denne workshopen som Forskningsrådet og Bavarian Research Alliance arrangerer noe for deg.

  Starter: 23.10.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course for the University of Oslo: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 24.10.2018
 • Forskningsrådets havforskningskonferanse

  24.–25. oktober er det klart for Forskningsrådets havkonferanse. Et rent og rikt hav er grunnleggende for så vel klima og miljø, som for økonomisk vekst. Konferansen vil belyse forskningens rolle og hva den sier om status og framtid for havet.

  Starter: 24.10.2018
 • Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Trondheim: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 25.10.2018
 • Reise- og nettverkstøtte for matchmaking i Det baltiske forskningsprogrammet/EØS

  Interessert i partnerskap med forskere fra de baltiske landene for å søke prosjektmidler fra Det baltiske forskningsprogrammet/EØS-midlene? Da bør du bli med på matchmaking i Tallinn 25. oktober. Husk at det er mulig for norske forskere å søke nettverks- og reisestøtte til dette.

  Starter: 25.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Bergen (Scandic Bergen City, Håkonsgate 2-7): Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 30.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en rosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 31.10.2018
 • LandTek 2018

  Nye teknologiske innovasjoner ute på åkeren står i fokus for LandTek 2018. Konferansen arrangeres årlig for alle som er opptatt av teknologiutviklingen i norsk matproduksjon.

  Starter: 31.10.2018
 • Lanseringsseminar for Indikatorrapporten

  Forskningsrådet gir årlig ut indikatorrapporten som gir oss de siste tallene for norsk forskning og innovasjon. På seminaret tar vi utgangspunkt i rapporten og diskuterer om Norge er på riktig vei i forsknings- og innovasjonspolitikken sett i lys av regjeringens nye langtidsplan for forskning og utdanning. Vi vil gå nærmere inn på innovasjon i offentlig sektor som er en av prioriteringene i langtidsplanen.

  Starter: 01.11.2018
 • Horisont 2020 - Master of Finance and EC Audits

  Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

  Starter: 06.11.2018
 • Nordiske muligheter for samfunnsikkerhet i H2020

  Velkommen til "Nordic 2020 Secure Societies Brokerage Event". Her får du mulighet til å møte potensielle nordiske partnere for fremtidige søknader til EUs Secure Societies-program.

  Starter: 07.11.2018
 • Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?

  Forskningsrådet inviterer til konferanse for å vurdere om Norge har behov for bedre eller flere data om sosial ulikhet i helse, utdanning, velferd og demokratisk deltakelse.

  Starter: 07.11.2018
 • Horizon 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Oslo. Kurset er kun for EU nettverksledere, og evt. andre, sentrale medarbeidere i EU nettverkene: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 08.11.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Bergen (Scandic Bergen City, Håkonsgate 2-7): Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 13.11.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Bergen, (Scandic Bergen City, Håkonsgate 2-7): Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 14.11.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 15.11.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course in Stavanger: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 27.11.2018
 • OG21-forum 2018

  Temaet for årets OG21-forum er: Hvordan offensive teknologivalg skaper verdier. Kom på OG21-forum for å høre, og bli med i diskusjonen.

  Starter: 28.11.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course only for OsloMet: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 03.12.2018
 • H2020 Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 06.12.2018
 • Næringslivsdagen 2019 i ny drakt

  Næringslivsdagen er tilbake i 2019 i ny drakt. Sett av datoen og følg med utover!

  Starter: 20.03.2019
1