Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

1
30 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Forskningsfrokost: Hva vet vi om pensjon?

  Pensjonsreformen skal motivere til arbeid og samtidig fremme likhet. I hvilken grad nås disse målene? Hør hva de fremste forskerne på feltet sier om dette.

  Starter: 19.06.2018
 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 19.06.2018
 • Lansering av forsknings- og utdanningsevalueringer innenfor samfunnsvitenskapene

  Forskningsrådet og NOKUT inviterer til lanseringsseminar for evalueringene av samfunnsvitenskapelig forskning, samfunnsvitenskapelig utdanning og samspillet mellom forskning og utdanning.

  Starter: 19.06.2018
 • Informasjonsmøte om ny utlysning på utdanningsfeltet

  Programmet for utdanningsforskning (FINNUT) skal lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Velkommen til informasjonsmøte om utlysningen.

  Starter: 20.06.2018
 • Lansering av evaluering av primærnæringsinstituttene

  Sju primærnæringsinstitutter er evaluert av et nordisk ekspertutvalg. Vi ønsker representanter fra instituttene, brukere og samarbeidspartnere fra næringsliv og forskningsinstitusjoner, forskningspolitiske beslutningstakere og andre interesserte velkommen til åpent lanseringsseminar.

  Starter: 20.06.2018
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 21.06.2018
 • Forskningsrådet på Nor-Fishing 2018

  På Nor-Fishing 2018 vil Forskningsrådet være en del av samarbeidsprosjektet Forskningstorget – Forskning og innovasjon som samler åtte institusjoner rundt et felles torg for presentasjoner og møter om marin forskning og innovasjon.

  Starter: 21.08.2018
 • ONS Innovation Park 2018

  18 bedrifter er nå klare til å vise fram sine sterke, innovative teknologier under årets ONS. Du treffer bedriftene og Forskningsrådet på ONS Innovation Park.

  Starter: 27.08.2018
 • Næringslivsdagen 2018: Kommer!

  Næringslivsdagen 2018 blir i år arrangert til høsten. Tid og sted kommer senere. Følg med!

  Starter: 01.09.2018
 • Proposal Development - Focus Impact

  Kurs i Kristiansand: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 04.09.2018
 • Humaniora og samfunnets utfordringer

  Universitetet i Agder og Forskningsrådet inviterer til konferanse om humanioras samfunnsmessige betydning. Konferansen er en respons på regjeringens humanioramelding.

  Starter: 06.09.2018
 • Evaluering av innovasjon: Fordeler og ulemper ved å bruke økonometrisk metode

  Økonometriske analyser er en velbrukt metode for å måle effekter av forskning og innovasjon. Forskningsrådet inviterer i samarbeid med EVA-forum og evalueringsforeningen til et "Gå hjem-møte" i september der vi setter søkelyset på styrker og begrensninger ved metoden.

  Starter: 06.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 11.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 12.09.2018
 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 18.09.2018
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 20.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 25.09.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 26.09.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 27.09.2018
 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 02.10.2018
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 04.10.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course for the University of Oslo: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 24.10.2018
 • Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Trondheim: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 25.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 30.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 31.10.2018
 • Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?

  Forskningsrådet inviterer til workshop for å vurdere om Norge har behov for bedre eller flere data om sosial ulikhet i helse, utdanning, velferd og demokratisk deltakelse.

  Starter: 07.11.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Bergen: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 13.11.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Bergen: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 14.11.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 15.11.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course in Stavanger: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 27.11.2018
1