Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

47 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Lansering av Forskningsrådets nordområdestrategi

  I forbindelse med Arctic Frontiers i Tromsø inviterer Forskningsrådet til lansering av sin reviderte strategi for nordområdene: Forskning og innovasjon i og for nord – forskning.nord.tre.

  Starter: 21.01.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

  To-dagers kurs i Oslo: Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

  Starter: 22.01.2019
 • Webinar for instituttsektoren: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

  Vi inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra teknisk-industrielle institutter.

  Starter: 22.01.2019
 • Webinar for alle høgskolene: nye søknadstyper og utlysninger i 2019 - NY DATO!

  Vi inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra alle høgskolene.

  Starter: 23.01.2019
 • Kultur over grenser - kunst og kultur i europeiske støtteordninger

  Konferansen "Kultur over grenser" er en møteplass for alle som vil lære mer om europeisk kultursamarbeid og som ønsker å utvikle et prosjekt og/eller møte potensielle samarbeidspartnere.

  Starter: 23.01.2019
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 24.01.2019
 • Frivillig sektor og forskning

  Et dialogmøte mellom frivillige organisasjoner, Forskningsrådet og forskningsmiljøene om mulighetene for påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering.

  Starter: 24.01.2019
 • Webinar for instituttsektoren: nye søknadstyper og utlysninger i 2019

  Vi inviterer til webinar der du kan få svar på spørsmål om endringene til neste år. Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra primærnæring, miljø og andre naturvitenskapelige institutter.

  Starter: 25.01.2019
 • BlueBio nettverksmøte – brokerage event

  Er du forsker eller ansatt i en bedrift som er potensiell søker til BlueBio? Da inviteres du til nettverksmøte – brokerage event – som arrangeres i Forskningsrådets lokaler 30. januar 2019.

  Starter: 30.01.2019
 • Dialogmøte om Forskningsrådets stimuleringsordninger for EU-deltakelse

  Forskningsrådet har gjennomført en evaluering av de to største stimuleringsordningene (PES2020 og STIM-EU). Vi ønsker innspill på hvordan disse ordningene best bør utformes for å dekke norske søkeres behov knyttet til deltakelse i EUs nye rammeprogram, Horisont Europa.

  Starter: 31.01.2019
 • Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima

  Kunnskapen om jorden og skogens betydning for klima øker. Forskningsrådet arrangerer et fagseminar om økosystemene på land og deres betydning for klima; for karbonlagring, utslipp eller opptak av karbon.

  Starter: 05.02.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 05.02.2019
 • Horisont 2020 - Project Management and Finance

  To-dagers kurs på Lysaker: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 05.02.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 06.02.2019
 • Norsk-japansk akademisk nettverksseminar

  Interessert i forskningssamarbeid med Japan? Bli med på vårt nettverksevent der du blant annet får presentert mulighetene for forskningsutveksling med Japan.

  Starter: 06.02.2019
 • Lanseringskonferanse for UTENRIKS programmet

  Er vi forberedt på det uforutsette? Hva trenger vi av forskning for å kunne navigere i en ustabil verden? Forskningsrådet er glade for å kunne invitere til UTENRIKS-konferansen - kunnskap som sikrer norske interesser, der både utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil delta.

  Starter: 08.02.2019
 • Informasjonsmøte om UTENRIKS-programmets utlysninger våren 2019

  UTENRIKS programmet avholder i forlengelse av lanseringskonferansen for programmet, et informasjonsmøte om programmets utlysninger med søknadsfrist 10. april 2019.

  Starter: 08.02.2019
 • Horisont 2020 - Project Management and Finance

  To-dagers kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 12.02.2019
 • Horisont 2020 Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Bergen: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 12.02.2019
 • MarTERA nettverksmøte – brokerage event

  Er du forsker i en bedrift om er potensiell søker til MarTERA? Da inviteres du til nettverksmøte – brokerage event – som arrangeres i Forskningsrådets lokaler 13. februar 2019.

  Starter: 13.02.2019
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Trondheim: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 14.02.2019
 • Horisont 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course only for UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

  Starter: 26.02.2019
 • Horisont 2020 Proposal Writing workshop - Thematic Focus

  Course in Bergen: A Level-2 Horizon 2020 workshop intended for those who know about the H2020 programme, its funding schemes and have already submitted at least one H2020 proposal as a partner or as a coordinator.

  Starter: 05.03.2019
 • ERC Advanced Grant skrivekurs i Bergen

  Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant med søknadsfrist 29.08.2019

  Starter: 13.03.2019
 • Næringslivsdagen 2019 i ny drakt

  Næringslivsdagen er tilbake i 2019 i ny drakt. Sett av datoen og følg med utover!

  Starter: 20.03.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 27.03.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 28.03.2019
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

  To-dagers kurs i Oslo: Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

  Starter: 09.04.2019
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 11.04.2019
 • Getting Ready for Horizon Europe

  Workshop in Oslo for Directors and Senior Research Support Staff.

  Starter: 09.05.2019