Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

45 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Proposal Development - Focus Impact

  Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs som gir deg praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 29.05.2018
 • Åpen dag

  Åpen dag for næringslivet er en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 29.05.2018
 • Horizon 2020 - Master of Finance and EC Audits

  Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

  Starter: 29.05.2018
 • Kom på Energiforskningskonferansen 30. mai

  Forskningsrådet inviterer til årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi. Kom og bli oppdatert på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet.

  Starter: 30.05.2018
 • Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs på Kjeller: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 31.05.2018
 • Lansering av kartlegging av norsk forskning på antibiotikaresistens

  På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt norsk FoU og forskningsbasert innovasjon innenfor antimikrobiell resistens.

  Starter: 04.06.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 05.06.2018
 • Åpen dag Stavanger

  Åpen dag for næringslivet er en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 05.06.2018
 • Åpen dag Ålesund

  Åpen dag for næringslivet er en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 05.06.2018
 • Åpen dag Bergen

  Åpen dag for næringslivet er en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 05.06.2018
 • Fagseminar - Hva er konsekvensene av 1,5 og 2 grader oppvarming?

  I dag har vi en global oppvarming på oppunder en grad fra før-industriell tid. Resultatene presenterer vi i et fagseminar som tar utgangspunkt i en global oppvarming mellom 1,5 - 2 C. Spørsmålet er: Tåler vi en grad til?

  Starter: 05.06.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Trondheim: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 06.06.2018
 • Åpen dag Oslo (Lysaker)

  Åpen dag for næringslivet er en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 06.06.2018
 • Åpen dag Moss

  Åpen dag for næringslivet er en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 07.06.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Trondheim: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 07.06.2018
 • Informasjonsdag om EØS-midlene

  De nye avtalene om EØS-midlene (EEA/ Norway grants) med de 15 mottakerlandene åpner store muligheter for samarbeidsprosjekter innen utdanning, forskning og innovasjon i alle partnerlandene.

  Starter: 08.06.2018
 • ERC Starting Grant og Consolidator Grant skrivekurs i Bergen

  Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

  Starter: 13.06.2018
 • Åpen dag Trondheim

  Åpen dag for bedrifter og offentlig sektor i Trondheim er en del av en serie mobiliseringsarrangementer over hele landet våren 2018.

  Starter: 13.06.2018
 • Informasjonsmøte om høstens Infrastruktur-utlysning

  I forbindelse med Forskningsrådets utlysning av midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur arrangerer vi et informasjonsmøte for søkere. Søknadsfrist er 10. oktober.

  Starter: 13.06.2018
 • Kurs i Trondheim – hvordan søke ERC Starting Grants

  Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

  Starter: 18.06.2018
 • Forskningsfrokost: Hva vet vi om pensjon?

  Pensjonsreformen skal motivere til arbeid og samtidig fremme likhet. I hvilken grad nås disse målene? Hør hva de fremste forskerne på feltet sier om dette.

  Starter: 19.06.2018
 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 19.06.2018
 • Lansering av forsknings- og utdanningsevalueringer innenfor samfunnsvitenskapene

  Forskningsrådet og NOKUT inviterer til lanseringsseminar for evalueringene av samfunnsvitenskapelig forskning, samfunnsvitenskapelig utdanning og samspillet mellom forskning og utdanning.

  Starter: 19.06.2018
 • Informasjonsmøte om ny utlysning på utdanningsfeltet

  Programmet for utdanningsforskning (FINNUT) skal lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Velkommen til informasjonsmøte om utlysningen.

  Starter: 20.06.2018
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 21.06.2018
 • ONS Innovation Park 2018

  18 bedrifter er nå klare til å vise fram sine sterke, innovative teknologier under årets ONS. Du treffer bedriftene og Forskningsrådet på ONS Innovation Park.

  Starter: 27.08.2018
 • Næringslivsdagen 2018: Kommer!

  Næringslivsdagen 2018 blir i år arrangert til høsten. Tid og sted kommer senere. Følg med!

  Starter: 01.09.2018
 • Proposal Development - Focus Impact

  Kurs i Kristiansand: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 04.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 11.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 12.09.2018