Gå direkte til innhold
 

Arrangementer

31 treff
KommendeAlle
Sorter etter Dato
 • Informasjonsmøte om innovasjonsprosjekter i næringslivet

  Velkommen til informasjonsmøte om årets utlysning! Vi gjennomgår det nye søknadsskjemaet, ny mal for prosjektbeskrivelse og forklarer hvordan vi vurderer søknader.

  Starter: 15.08.2018
 • Forskningsrådet på Nor-Fishing 2018

  På Nor-Fishing 2018 vil Forskningsrådet være en del av samarbeidsprosjektet Forskningstorget – Forskning og innovasjon, som samler åtte institusjoner rundt et felles torg for presentasjoner og møter om marin forskning og innovasjon.

  Starter: 21.08.2018
 • ONS Innovation Park 2018

  Forskningsrådet presenterer 18 bedrifter med sterke, innovative teknologier på årets ONS Innovation Park. Alle har fått forsknings- og innovasjonsmidler fra Forskningsrådet til å utvikle teknologiene.

  Starter: 27.08.2018
 • Søkeverksted - Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Programmene HELSEVEL, FINNUT, FORKOMMUNE, TRANSPORT lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 10. oktober 2018. Vi inviterer potensielle søkere fra offentlig sektor til et søkeverksted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker den 30. august fra kl 10.00 – 15.00.

  Starter: 30.08.2018
 • Helse i Horisont 2020 - Europeisk prosjekt- og partnersøkkonferanse i Oslo

  Jobber du med helseprosjekter og er interessert i EU-finansiering? Da anbefaler vi deg å delta på dette arrangementet. Du vil få informasjon om kommende helseutlysninger, mulighet til å presentere prosjektideen din og finne fremtidige samarbeidspartnere.

  Starter: 03.09.2018
 • Proposal Development - Focus Impact

  Kurs i Kristiansand: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 04.09.2018
 • Humaniora og samfunnets utfordringer

  Universitetet i Agder og Forskningsrådet inviterer til konferanse om humanioras samfunnsmessige betydning. Konferansen er en respons på regjeringens humanioramelding.

  Starter: 06.09.2018
 • Evaluering av innovasjon: Fordeler og ulemper ved å bruke økonometrisk metode

  Økonometriske analyser er en velbrukt metode for å måle effekter av forskning og innovasjon. Forskningsrådet inviterer i samarbeid med EVA-forum og evalueringsforeningen til et "Gå hjem-møte" i september der vi setter søkelyset på styrker og begrensninger ved metoden.

  Starter: 06.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 11.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 12.09.2018
 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 18.09.2018
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo for ansatte ved UiO: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 20.09.2018
 • H2020: Fransk-norsk seminar om kunstig intelligens og bærekraftig utvikling

  Forskningsrådet og den franske ambassaden inviterer til fransk-norsk match-making seminar om kunstig intelligens og bærekraftig utvikling. Seminaret finner sted i Paris og er åpent for alle.

  Starter: 24.09.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 25.09.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 26.09.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 27.09.2018
 • Drift og økonomi i et EU-prosjekt

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

  Starter: 02.10.2018
 • Horisont 2020 - Konsortieavtalen

  Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

  Starter: 04.10.2018
 • Horisont 2020: Norsk-bayersk workshop om energi, klima og miljø

  Jobber du med energi, klima og miljø og er interessert i internasjonalt samarbeid innen forskning og innovasjon? Da er denne workshopen som Forskningsrådet og Bavarian Research Alliance arrangerer noe for deg.

  Starter: 23.10.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course for the University of Oslo: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 24.10.2018
 • Hold av datoen: Forskningsrådets havforskningskonferanse

  24.-25. oktober er det klart for Forskningsrådets havkonferanse. Et rent og rikt hav er av grunnleggende betydning for så vel klima og miljø som økonomisk vekst. Vi er i starten av havets tiår og oppmerksomheten på hav blir bare større og større. På konferansen ser vi på forskningens rolle og hva den sier om status og framtid for havet.

  Starter: 24.10.2018
 • Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

  Kurs i Trondheim: Forskningsrådet tilbyr et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Starter: 25.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Bergen: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 30.10.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

  Kurs i Stavanger: Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

  Starter: 31.10.2018
 • Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?

  Forskningsrådet inviterer til workshop for å vurdere om Norge har behov for bedre eller flere data om sosial ulikhet i helse, utdanning, velferd og demokratisk deltakelse.

  Starter: 07.11.2018
 • Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

  Kurs i Bergen: Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  Starter: 13.11.2018
 • Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

  Kurs i Bergen: Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

  Starter: 14.11.2018
 • Horisont 2020 - Budsjettering 1

  Kurs i Oslo: Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

  Starter: 15.11.2018
 • Horizon 2020 - Financial Management and Consultancy

  Course in Stavanger: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Tailormade agenda, including a 1-day or 2-day intensive training course on the financial rules of H2020, reflecting to the organisations administrative and fiscal protocol(s); and a 1 or 2-day Consultancy session, including a H2020 project mock audit, system-level audits and consultancy on the Horizon 2020 costs allocations and reporting of the Beneficiary.

  Starter: 27.11.2018
 • OG21-forum 2018

  Temaet for årets OG21-forum er: Hvordan offensive teknologivalg skaper verdier. Kom på OG21-forum for å høre, og bli med i diskusjonen.

  Starter: 28.11.2018