Gå direkte til innhold
 

Nyheter

671 treff
Sorter etter Dato
 • Foreslå kandidater til våre nye styrer

  Forskningsrådet skal oppnevne medlemmer til nye styrer. Har du forslag til kompetente personer?

  Publisert: 14.12.2018
 • 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

  Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid rettet mot åtte prioriterte land utenfor Europa.

  Publisert: 30.11.2018
 • Norsk petroleumsindustri er for forsiktige med å ta i bruk ny teknologi

  Industrien må utvikle, kvalifisere, og ta i bruk ny teknologi raskere enn tidligere. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra OG21.

  Publisert: 29.11.2018
 • Veileder til implementering av Plan S er nå klar

  Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har nå offentliggjort en veileder til hvordan planen skal settes ut i live. Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen legges nå frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt, med frist 1.februar.

  Publisert: 27.11.2018
 • 20 forskningsministre må jobbe sammen

  – Norge har 20 forskningsministre. De må alle følge opp den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for at Norge skal lykkes med morgendagens utfordringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. I sitt budsjettforslag for 2020 har Forskningsrådet konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.

  Publisert: 20.11.2018
 • Innspillsrunde om Plan S

  Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S, kommer innen utgangen av november med en veileder for hvordan planen skal implementeres. Veilederen vil være et utgangspunkt for konsultasjoner og innspill både internasjonalt og nasjonalt. Innspillsrunden starter rundt 1. desember.

  Publisert: 15.11.2018
 • Norges første forskningssenter for klinisk behandling tildelt

  Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.

  Publisert: 12.11.2018
 • Høring om anbefalinger for instituttpolitikken

  Forskningsrådet ønsker kommentarer til ny synteserapport om instituttpolitikken. Rapporten blir et innspill til regjeringens gjennomgang av instituttpolitikken. 

  Publisert: 09.11.2018
 • Næringsliv-suksess i EUs Horisont 2020

  Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer er attraktive i EU. Norsk næringsliv har til nå konkurrert seg til EU-prosjekter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.

  Publisert: 09.11.2018
 • Kom med innspill til policy for åpen forskning

  Åpen forskning har stått høyt på den internasjonale og nasjonale politiske agendaen i mange år. Forskningsrådet vil nå lage en helhetlig policy for åpen forskning, og vi ønsker innspill om åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og citizen science. Frist for å gi innspill er 1. februar.

  Publisert: 01.11.2018
 • Nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika

  Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har fått utarbeidet et veikart som oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særskilt aktuelle for samarbeid i årene fremover. Forsøpling i havet og smeltende ispoler er noen av våre felles samfunnsutfordringer som ønskes løst med forskningssamarbeid.

  Publisert: 30.10.2018
 • Norge med i europeisk spleiselag om tungregning

  Sammen med en rekke andre europeiske land har Norge blitt med i et felleseuropeisk initiativ for utvikling og anskaffelse av såkalte tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC).

  Publisert: 18.10.2018
 • 977 søknader til oktoberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for nesten tre milliarder kroner. Søknader til forskningsinfrastrukter og innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor dominerte denne søknadsrunden.

  Publisert: 11.10.2018
 • Viktige opptrappingsplaner på plass i langtidsplanen

  Regjeringen foreslår viktige opptrappingsplaner i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Samtidig er forskningsbudsjettet for 2019 nøkternt. 

  Publisert: 08.10.2018
 • Endringer i søknadsfrister og søknadsbehandling i 2019

  Skal du søke om midler til forskerprosjekt eller samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling i 2019, er fristen 10. april.

  Publisert: 04.10.2018
 • Nå kan du nominere kandidater til vårt hovedstyre

  I år skal Kunnskapsdepartementet utpeke nytt hovedstyre for Forskningsrådet. Nå kan alle foreslå kandidater som skal sitte fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

  Publisert: 01.10.2018
 • Husk søknadsfristen 10. oktober

  Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 10. oktober kl. 13.00.

  Publisert: 28.09.2018
 • 795 søknader til septemberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for drøyt 1,4 milliarder kroner. Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet sto for det aller fleste innsendte søknadene.

  Publisert: 13.09.2018
 • Zivid fikk Forskningsrådets innovasjonspris for 2018

  Prisen går i år til teknologibedriften Zivid, som utvikler og produserer "robotøyne". Næringsministeren delte ut prisen under Arendalsuka 14. august.

  Publisert: 14.08.2018
 • Spill inn til ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

  Forskningsrådets nåværende "Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon" skal fornyes. Forskningsmiljøer og andre inviteres nå til å komme med innspill til dette arbeidet.

  Publisert: 29.06.2018
 • Nytt i søknadsskjemaet

  Neste gang du oppretter en søknad til Forskningsrådet kan det være flere nye ting i søknadsskjemaet du må ta stilling til. Opprett derfor søknaden i god tid før søknadsfristen, slik at du vet hvilken informasjon du trenger for å fylle ut skjemaet.

  Publisert: 25.06.2018
 • Vi oppdaterer de generelle vilkårene for nye FoU-prosjekter

  Standardvilkårene for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, "Generelle vilkår for FoU-prosjekter", kommer i ny versjon. De oppdaterte vilkårene gjelder prosjekter vi finansierer på grunnlag av søknader mottatt fra og med 1. juli 2018.

  Publisert: 08.06.2018
 • Forskningsrådet signerer DORA-erklæringen

  Forskningsrådet signerer nå DORA-erklæringen. Dermed stiller Forskningsrådet seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer.

  Publisert: 22.05.2018
 • 2151 søknader til aprilfristen

  Søknadsfristen 25. april var den største noensinne, med 2,1 milliarder i utlyste midler. Vi fikk inn 2151 søknader, som også er det største antallet vi har mottatt noen gang.

  Publisert: 09.05.2018
 • Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

  Norge møter regjeringens ambisjon og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. kroner og over to prosent av de konkurranseutsatte midlene hittil i EUs 8 rammeprogram, Horisont 2020. Den samlede verdien på Horisont 2020 prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 39 mrd. kroner.

  Publisert: 02.05.2018
 • Skal foreslå forbedringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem

  HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren. Nå settes det i gang et arbeid for å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden.

  Publisert: 30.04.2018
 • Konsept for norsk helseanalyseplattform er bestemt

  Helsedataprogrammet anbefaler å utvikle en plattform for analyse av helsedata som er stegvis, gir verdifulle tjenester underveis og er egnet til å bygge videre på.

  Publisert: 27.04.2018
 • Muligheter og utfordringer for tverrfaglig forskning

  Forskningsrådet har fått utarbeidet en gjennomgang av tverrfaglig forskning i Norge basert på case studier. Parallelt har vi undersøkt om tverrfaglige prosjektsøknader diskrimineres innenfor vår åpne konkurransearena for forskning – Fri prosjekstøtte (FRIPRO).

  Publisert: 24.04.2018
 • Vil ha mer forskningssamarbeid med Kina

  Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

  Publisert: 17.04.2018
 • Forskningsrådet lanserer kjønnsbalansebarometer

  Forskningsrådet presenterer nå statistikk over kjønnsfordelingen i søknadene vi får inn og i våre tildelinger. Statistikken gir også oversikt over kjønnsfordelingen i søknadene fra de institusjonene som sender inn flest søknader til oss.

  Publisert: 12.04.2018