Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1198 treff
Sorter etter Dato
 • Norsk petroleumsindustri er for forsiktige med å ta i bruk ny teknologi

  Industrien må utvikle, kvalifisere, og ta i bruk ny teknologi raskere enn tidligere. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra OG21.

  Publisert: 29.11.2018
 • Nesten 100 millioner kroner til mikroplastforskning

  JPI Oceans lyser ut 9,2 millioner euro til nye forskningsprosjekter om mikroplast I havet. Prosjektene skal belyse kilder, fordeling og betydningen av mikroplast i marine miljøer.

  Publisert: 22.11.2018
 • Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

  Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.

  Publisert: 20.11.2018
 • To minutters pitch ga plass blant de beste i Europa

  Norge har sikret seg plass i EUs nye nettverk av Digital Innovation Hubs som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Rett mann på rett plass fikk ballen til å rulle, med assistanse fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

  Publisert: 16.11.2018
 • Norges første forskningssenter for klinisk behandling tildelt

  Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.

  Publisert: 12.11.2018
 • Nytt senter for forskning på brannsikkerhet

  Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre", ledet av RISE Fire Research i Trondheim.

  Publisert: 06.11.2018
 • Anbefaler endringer i støtteordninger for økt EU-deltakelse

  Forskningsrådets to viktigste virkemidler for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er evaluert. Evalueringen anbefaler å styrke ordningen STIM-EU men å endre prosjektetableringsstøtten (PES2020).

  Publisert: 10.10.2018
 • Emerging Leaders for unge forskere med interesse for Arktis

  Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge talenter innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning en unik anledning til å møtes og etablere nettverk for Arktis.

  Publisert: 19.09.2018
 • Formidlingspris til klimaforsker

  Forskningsrådets formidlingspris for 2018 er tildelt Bjørn Samset ved CICERO senter for klimaforskning.

  Publisert: 18.09.2018
 • Innovasjonspriser til Interwell og Typhonix

  Interwell og Typhonix er vinnere av de to innovasjonsprisene som ble delt ut under ONS i dag. Begge har mottatt både forsknings- og piloteringsstøtte fra Forskningsrådet til å utvikle de innovative teknologiene.

  Publisert: 28.08.2018
 • Ny teknologi gir lavere utslipp fra norsk sokkel

  Forskningsrådet har bevilget nesten 1 milliard kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan gi lavere utslipp fra norsk sokkel når teknologien tas i bruk.

  Publisert: 28.08.2018
 • Snart klart for havforskningskonferanse

  Programmet spenner fra forskningspolitikk til forskerstafett når Forskningsrådet inviterer til havforskningskonferanse på Lillestrøm i oktober.

  Publisert: 16.08.2018
 • Alle SFF-ene som er midtveisevaluert får videre finansiering

  Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent.

  Publisert: 26.06.2018
 • Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

  Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.

  Publisert: 09.06.2018
 • Nytt forskningssenter skal redusere klimagassutslipp på norsk sokkel

  Neste år opprettes det et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel.

  Publisert: 15.05.2018
 • Viktige debatter på dagsorden

  HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

  Publisert: 19.04.2018
 • Forskningsrådet inviterer til nasjonal diskusjon om 'missions' i EUs neste rammeprogram

  I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, som er oppfølgeren til Horisont 2020, blir såkalte 'missions' eller oppdrag et nytt virkemiddel. Forskningsrådet har nylig sendt en høringsrapport til EU om utforming av 'missions', og ønsker nå en nasjonal diskusjon om 'missions' som virkemiddel.

  Publisert: 16.04.2018
 • Nytt program for utenriksforskning

  Denne våren lanserer Forskningsrådet programmet UTENRIKS som skal bidra til en kunnskapsbasert utenrikspolitikk og informert samfunnsdebatt. Første utlysning har frist 24. april.

  Publisert: 23.03.2018
 • Ny periode for SAMRISK-programmet

  Forskningsrådets program for forskning om samfunnssikkerhet (SAMRISK) går nå inn i sin tredje programperiode. Neste utlysning vil ha søknadsfrist i september, og foreløpig utlysning legges ut i løpet av april.

  Publisert: 23.03.2018
 • Satser videre på Latin-Amerika

  Latin-Amerika programmets tiårige periode er over, men fremover vil det finnes finansieringsmuligheter for Latin-Amerika forskere på flere arenaer.

  Publisert: 23.03.2018
 • Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter fungerer – og må videre

  Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har lyktes godt med kompetansebygging og forskerrekruttering på områder av stor betydning for norsk næringsliv, ifølge en fersk evaluering. Bedriftene er svært fornøyde, men evalueringen peker på at SFIene bør videreutvikles for mer innovasjon og internasjonalisering, og på potensialene knyttet til omstilling og digitalisering.

  Publisert: 23.03.2018
 • 100 millioner til bioøkonomiforskning

  Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter innenfor bioøkonomi der både biologiske, teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger ønskes belyst. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

  Publisert: 19.03.2018
 • Forskere fra Norge kan nå søke sveitsiske forskningsmidler

  Det sveitsiske forskningsrådet Swiss National Science Foundation (SNSF) har etter avtale med Forskningsrådet åpnet sine utlysninger for norske deltagere.

  Publisert: 14.03.2018
 • Ny senterordning for klinisk behandlingsforskning

  Forskningsrådet lyser ut midler til et Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) innenfor alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet. Dette er den første utlysning i en ny senterordning.

  Publisert: 14.03.2018
 • Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

  Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram.

  Publisert: 07.03.2018
 • Pasienter, pårørende og andre brukere fikk reell innflytelse

  "Behovsidentifisert forskning om CFS/ME" har vært en lærerik prosess og svart på konkrete forskningsbehov formulert av pasienter og pårørende. Det er konklusjonen fra Forskningsrådets egen vurdering av pilotprosjektet BEHOV-ME.

  Publisert: 24.02.2018
 • Nye kurs gir deg fortrinn når du søker Horisont 2020

  Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis kurs om Horisont 2020, både på nybegynner-  og viderekomment nivå. Enten du jobber med et prosjektforslag til Horisont 2020 eller er i driftsfasen med ditt Horisont 2020-prosjekt, gir kursene deg mange nyttige tips og praktiske råd om hva EU ser etter.

  Publisert: 21.02.2018
 • Halte i land Norges nest største EU-prosjekt

  En norsk industrigruppe har sikret seg EU-finansiering til å bli Europas nye storleverandør av sjeldne jordarter. SINTEFs nettverk og erfaring i EU-systemet var en av suksessfaktorene.

  Publisert: 20.02.2018
 • Har bygget Latin-Amerika-kunnskap i Norge

  Forskningsrådets Latin-Amerika program er i sluttfasen og har nylig blitt evaluert. Evalueringen konkluderer med at programmet har oppnådd målet om å øke kunnskap om Latin-Amerika i Norge ved å støtte forskning av høy kvalitet.

  Publisert: 19.02.2018
 • Benytt deg av all støtte du kan få

  Universitetet i Agder lyktes med en Horisont 2020-prosjektsøknad om konflikter i Europa. Råd nummer én: Les arbeidsprogrammet.

  Publisert: 12.02.2018