Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1207 treff
Sorter etter Dato
 • Hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor høsten 2019

  Høsten 2019 har vi en ledig hospitantstilling ved vårt kontor i Brussel for deg som er interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid og spesielt for deg som har erfaring med Horisont 2020.

  Publisert: 15.04.2019
 • Gode resultater i Horisont 2020 fremheves i Styrets beretning

  Forskningsrådets målrettede innsats for internasjonalisering og samspill med øvrig nasjonalt støtteapparat, gir resultater. I Styrets beretning for 2018 konstateres det at norske aktører i Horisont 2020 får tilgang på forsknings- og innovasjonsbasert kunnskap for nærmere 50 mrd. kroner.

  Publisert: 19.03.2019
 • Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

  En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.

  Publisert: 25.02.2019
 • Ung forsker med suksess i Horisont 2020

  For to år siden hadde ikke Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning hørt om Horisont 2020. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og forsker i et tredje.

  Publisert: 11.02.2019
 • Launch of international call on Climate, Environment and Health

  Belmont Forum has launched a call for transdisciplinary research on the pathways between climate, environment and health. The Research Council of Norway is participating in this call.

  Publisert: 11.02.2019
 • Stor felles utlysning av inntil 100 millioner kroner til innovative anskaffelser

  I 2019 samarbeider Innovasjon Norge og Forskningsrådet om å lyse inntil 100 millioner kroner til to ulike former for innovative offentlige anskaffelser: innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Alle som ønsker å konkurrere om disse prosjektmidlene, må sende inn en skisse på maksimalt 5 sider innen 10.april. Alle skisser skal kun sendes til Innovasjon Norge

  Publisert: 08.02.2019
 • JPI Mat og helse lyser ut midler

  Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.

  Publisert: 06.02.2019
 • Ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  Minst ti nye sentre for forskningsdrevet innovasjon kan starte opp høsten 2020.

  Publisert: 19.12.2018
 • Lansering av nytt program for utenriksforskning

  Er vi forberedt på det uforutsette? Hva trenger vi av forskning for å kunne navigere i en ustabil verden? Forskningsrådet lanserer programmet UTENRIKS som skal bidra til en kunnskapsbasert utenrikspolitikk og informert samfunnsdebatt.

  Publisert: 17.12.2018
 • Norsk petroleumsindustri er for forsiktige med å ta i bruk ny teknologi

  Industrien må utvikle, kvalifisere, og ta i bruk ny teknologi raskere enn tidligere. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra OG21.

  Publisert: 29.11.2018
 • Nesten 100 millioner kroner til mikroplastforskning

  JPI Oceans lyser ut 9,2 millioner euro til nye forskningsprosjekter om mikroplast I havet. Prosjektene skal belyse kilder, fordeling og betydningen av mikroplast i marine miljøer.

  Publisert: 22.11.2018
 • Skal forske på matsikkerhet og miljøbelastninger

  Nå forener forskere fra Norge og Kina sine krefter for å utvikle kunnskap om hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og hvordan økosystemene blir påvirket av endringer i miljø og klima.

  Publisert: 20.11.2018
 • To minutters pitch ga plass blant de beste i Europa

  Norge har sikret seg plass i EUs nye nettverk av Digital Innovation Hubs som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Rett mann på rett plass fikk ballen til å rulle, med assistanse fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

  Publisert: 16.11.2018
 • Norges første forskningssenter for klinisk behandling tildelt

  Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.

  Publisert: 12.11.2018
 • Nytt senter for forskning på brannsikkerhet

  Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre", ledet av RISE Fire Research i Trondheim.

  Publisert: 06.11.2018
 • Anbefaler endringer i støtteordninger for økt EU-deltakelse

  Forskningsrådets to viktigste virkemidler for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er evaluert. Evalueringen anbefaler å styrke ordningen STIM-EU men å endre prosjektetableringsstøtten (PES2020).

  Publisert: 10.10.2018
 • Emerging Leaders for unge forskere med interesse for Arktis

  Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge talenter innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning en unik anledning til å møtes og etablere nettverk for Arktis.

  Publisert: 19.09.2018
 • Formidlingspris til klimaforsker

  Forskningsrådets formidlingspris for 2018 er tildelt Bjørn Samset ved CICERO senter for klimaforskning.

  Publisert: 18.09.2018
 • Innovasjonspriser til Interwell og Typhonix

  Interwell og Typhonix er vinnere av de to innovasjonsprisene som ble delt ut under ONS i dag. Begge har mottatt både forsknings- og piloteringsstøtte fra Forskningsrådet til å utvikle de innovative teknologiene.

  Publisert: 28.08.2018
 • Ny teknologi gir lavere utslipp fra norsk sokkel

  Forskningsrådet har bevilget nesten 1 milliard kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan gi lavere utslipp fra norsk sokkel når teknologien tas i bruk.

  Publisert: 28.08.2018
 • Snart klart for havforskningskonferanse

  Programmet spenner fra forskningspolitikk til forskerstafett når Forskningsrådet inviterer til havforskningskonferanse på Lillestrøm i oktober.

  Publisert: 16.08.2018
 • Alle SFF-ene som er midtveisevaluert får videre finansiering

  Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent.

  Publisert: 26.06.2018
 • Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

  Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.

  Publisert: 09.06.2018
 • Nytt forskningssenter skal redusere klimagassutslipp på norsk sokkel

  Neste år opprettes det et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel.

  Publisert: 15.05.2018
 • Viktige debatter på dagsorden

  HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

  Publisert: 19.04.2018
 • Forskningsrådet inviterer til nasjonal diskusjon om 'missions' i EUs neste rammeprogram

  I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, som er oppfølgeren til Horisont 2020, blir såkalte 'missions' eller oppdrag et nytt virkemiddel. Forskningsrådet har nylig sendt en høringsrapport til EU om utforming av 'missions', og ønsker nå en nasjonal diskusjon om 'missions' som virkemiddel.

  Publisert: 16.04.2018
 • Nytt program for utenriksforskning

  Denne våren lanserer Forskningsrådet programmet UTENRIKS som skal bidra til en kunnskapsbasert utenrikspolitikk og informert samfunnsdebatt. Første utlysning har frist 24. april.

  Publisert: 23.03.2018
 • Ny periode for SAMRISK-programmet

  Forskningsrådets program for forskning om samfunnssikkerhet (SAMRISK) går nå inn i sin tredje programperiode. Neste utlysning vil ha søknadsfrist i september, og foreløpig utlysning legges ut i løpet av april.

  Publisert: 23.03.2018
 • Satser videre på Latin-Amerika

  Latin-Amerika programmets tiårige periode er over, men fremover vil det finnes finansieringsmuligheter for Latin-Amerika forskere på flere arenaer.

  Publisert: 23.03.2018
 • Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter fungerer – og må videre

  Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har lyktes godt med kompetansebygging og forskerrekruttering på områder av stor betydning for norsk næringsliv, ifølge en fersk evaluering. Bedriftene er svært fornøyde, men evalueringen peker på at SFIene bør videreutvikles for mer innovasjon og internasjonalisering, og på potensialene knyttet til omstilling og digitalisering.

  Publisert: 23.03.2018