Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1
27 treff
Sorter etter Dato
 • Foreslå kandidater til våre nye styrer

  Forskningsrådet skal oppnevne medlemmer til nye styrer. Har du forslag til kompetente personer?

  Publisert: 14.12.2018
 • Forsker i nettverk med penger fra EU

  Professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger fikk fire millioner kroner fra MSCA RISE til utveksling i sitt konsortium. I desember kommer ny utlysning for deg som vil søke.

  Publisert: 22.11.2018
 • Høring om anbefalinger for instituttpolitikken

  Forskningsrådet ønsker kommentarer til ny synteserapport om instituttpolitikken. Rapporten blir et innspill til regjeringens gjennomgang av instituttpolitikken. 

  Publisert: 09.11.2018
 • EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

  To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet.

  Publisert: 15.10.2018
 • 977 søknader til oktoberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for nesten tre milliarder kroner. Søknader til forskningsinfrastrukter og innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor dominerte denne søknadsrunden.

  Publisert: 11.10.2018
 • – Vi må bli meir tydelege på kva vi forventar av forskarskolane

  Dei nasjonale forskarskolane er verdifulle for det nasjonale samarbeidet om doktorgradsutdanninga, viser ei ny evaluering. Ein har derimot ikkje funne målbar effekt for gjennomføringstid og gjennomføringsgrad hos stipendiatane.

  Publisert: 31.08.2018
 • Første store tildeling i forsknings- og innovasjonsprogram for kommunene

  Åtte nye prosjekter som ledes av kommuner har fått tildelt midler gjennom programmet FORKOMMUNE.

  Publisert: 23.08.2018
 • Husk skissefrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Forskningsrådet lyser ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.

  Publisert: 10.08.2018
 • Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

  Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.

  Publisert: 28.06.2018
 • Forskningsrådets årsrapport 2017

  Mandag 9. april presenterte Forskningsrådet Årsrapport 2017 for statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Rapporten viser at Forskingsrådet leverer godt på sine oppgaver, men at det også er områder hvor det er rom for forbedring. 

  Publisert: 10.04.2018
 • Ny satsing på brannsikkerhet

  I 2018 vil Forskningsrådet lyse ut 40 millioner kroner til forskning og innovasjon for økt brannsikkerhet.

  Publisert: 16.02.2018
 • Fem norske får ERCs Consolidator Grant

  Tre forskere fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo har sikret seg svært prestisjefylt europeisk finansiering de neste fem årene.

  Publisert: 05.12.2017
 • Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

  Et prosjekt ledet av UiB skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder.

  Publisert: 01.12.2017
 • Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

  En rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 deler sine beste råd og tips med nye søkere.

  Publisert: 16.11.2017
 • – Få med folk som har erfaring

  Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020 etter initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet.

  Publisert: 10.11.2017
 • Gode nyheter for MSCA-stipendiater

  MSCA-stipendiater kan fra 2018 jobbe deltid med sitt MSCA-stipend og beholde det hvis man søker og får ERC-tildeling i samme periode.

  Publisert: 31.10.2017
 • Nytt H2020-kurs for forskere og rådgivere

  Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til EUs rammeprogram Horisont 2020.

  Publisert: 17.10.2017
 • Endringer i Forskningsbudsjettet

  Forslaget til statsbudsjettet for 2018 innebærer 600 millioner i realkutt og flere omdisponeringer i forskningsinvesteringene. De samlede offentlige FoU-bevilgningene er på 35,4 milliarder kroner. Tross i realnedgang i forskningsbudsjettet, når regjeringen fortsatt sitt mål om én prosent av BNP innen 2018.

  Publisert: 16.10.2017
 • Realnedgang i forskningsbudsjettet for 2018 – men viktige prioriteringer er på plass

  Etter flere år med realvekst kommer det i 2018 en realnedgang til forskning på om lag 600 millioner kroner. Dermed blir de samlede offentlige FoU-bevilgningene på 35,4 milliarder kroner. Tross i realnedgang i forskningsbudsjettet, når regjeringen fortsatt sitt mål om én prosent av BNP innen 2018.

  Publisert: 12.10.2017
 • 50 millioner kroner til utvikling av helseanalyseplattform

  Forskningsrådet støtter første fase i utviklingen av en ny helseanalyseplattform med femti millioner kroner. Plattformen skal legge til rette for sikre, effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.

  Publisert: 21.09.2017
 • Dra ut så tidlig du kan

  Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.

  Publisert: 15.09.2017
 • Forskningsrådets terningkast over regjeringens forskningsinnsats

  Regjeringen har snakket varmt om forskning og innovasjon gjennom hele regjeringsperioden, og har styrket forskningen på mange felt. For å synliggjøre at alle ministrene er forskningsministre på sine felt, har Forskningsrådet gått gjennom og gitt terningkast til de ulike departementenes forskningsinnsats.

  Publisert: 08.09.2017
 • Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

  35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.

  Publisert: 29.08.2017
 • På CV-en: Søke penger fra EU

  28 kandidater har våren 2017 fullført tilleggsutdanning i å søke penger fra EUs finansieringsprogrammer. Nord universitet tilbyr kurset på nytt våren 2018.

  Publisert: 23.08.2017
 • Er du interessert i forskningsetiske spørsmål?

  De nasjonale forskningsetiske komiteer trenger nye ledere, nestledere, medlemmer og varamedlemmer for perioden 2018 til 2021. Nå har du muligheten til å engasjere deg aktivt i forskningsetikk. Både forskere og andre interesserte oppfordres til å sende inn en søknad.

  Publisert: 03.07.2017
 • Så enkelt søker du Forskningsrådet om støtte til å skrive EU-søknader

  Planlegger du å søke om EU-midler fra Horisont 2020, har Forskningsrådet midler du kan motta (PES2020). Du kan få økonomisk støtte til å finne både partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden.

  Publisert: 08.06.2017
 • Liten bedrift med stor rolle

  Gode nettverk er gull verdt i EU-prosjekter. Det tre mann store selskapet Hafenstrom i Svolvær leder to av arbeidspakkene i et prosjekt om praktisk bruk av tingenes internett og har trukket inn Tromsø kommune som bruker.

  Publisert: 01.03.2017
1