Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1381 treff
Sorter etter Dato
 • 107 nye FRIPRO-prosjekter

  Forskningsrådet deler ut 870 millioner kroner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til 107 prosjekter som skal starte i 2019.

  Publisert: 06.12.2018
 • 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

  Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid rettet mot åtte prioriterte land utenfor Europa.

  Publisert: 30.11.2018
 • Forsker i nettverk med penger fra EU

  Professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger fikk fire millioner kroner fra MSCA RISE til utveksling i sitt konsortium. I desember kommer ny utlysning for deg som vil søke.

  Publisert: 22.11.2018
 • Innspillsrunde om Plan S

  Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S, kommer innen utgangen av november med en veileder for hvordan planen skal implementeres. Veilederen vil være et utgangspunkt for konsultasjoner og innspill både internasjonalt og nasjonalt. Innspillsrunden starter rundt 1. desember.

  Publisert: 15.11.2018
 • Søke forskningsmidler i 2019?

  I 2019 har de fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner frist 10. april. Utlysningene er nå publisert i foreløpige versjoner.

  Publisert: 12.11.2018
 • Norges første forskningssenter for klinisk behandling tildelt

  Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.

  Publisert: 12.11.2018
 • Næringsliv-suksess i EUs Horisont 2020

  Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer er attraktive i EU. Norsk næringsliv har til nå konkurrert seg til EU-prosjekter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.

  Publisert: 09.11.2018
 • Åsgard: Ny søknadsfrist for norske søkere som vil reise til Frankrike

  Norske søkere fra forskning, innovasjon og teknologioverføring som vil reise til Frankrike, er nå invitert til å søke innen 15. desember 2018. Åsgard ordningen fortsetter å være en del av samarbeidet mellom Norge og Frankrike etter avviklingen av Fransk-norsk stiftelse (FNS).

  Publisert: 02.11.2018
 • Nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika

  Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har fått utarbeidet et veikart som oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særskilt aktuelle for samarbeid i årene fremover. Forsøpling i havet og smeltende ispoler er noen av våre felles samfunnsutfordringer som ønskes løst med forskningssamarbeid.

  Publisert: 30.10.2018
 • En oppskrift for ERC-suksess

  Fire ERC Starting Grant gikk i år til forskere ved UiOs Samfunnsvitenskapelig fakultetet, to av dem ved Psykologisk institutt. Hvorfor lyktes de så godt?

  Publisert: 29.10.2018
 • 196 millioner til forskning på IKT-sikkerhet

  Forskningsrådet gir støtte til 11 forskningsprosjekter som skal redusere digital sårbarhet i samfunnet.

  Publisert: 26.10.2018
 • Ny norsk-kinesisk samarbeidsavtale gir drahjelp til norsk næringsliv

  Forskningsrådet signerte denne uken en samarbeidsavtale med Kinas departement for vitenskap og teknologi. Avtalen omfatter næringsrettede samarbeidsprosjekter innen temaene miljøvennlig energi og digitalisering. Flere konkrete utlysninger er under planlegging.

  Publisert: 17.10.2018
 • EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

  To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet.

  Publisert: 15.10.2018
 • 977 søknader til oktoberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for nesten tre milliarder kroner. Søknader til forskningsinfrastrukter og innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor dominerte denne søknadsrunden.

  Publisert: 11.10.2018
 • Anbefaler endringer i støtteordninger for økt EU-deltakelse

  Forskningsrådets to viktigste virkemidler for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er evaluert. Evalueringen anbefaler å styrke ordningen STIM-EU men å endre prosjektetableringsstøtten (PES2020).

  Publisert: 10.10.2018
 • Endringer i søknadsfrister og søknadsbehandling i 2019

  Skal du søke om midler til forskerprosjekt eller samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling i 2019, er fristen 10. april.

  Publisert: 04.10.2018
 • Oppdaterte eksempler på samarbeidsavtaler

  I juni 2018 oppdaterte Forskningsrådet de generelle vilkårene for FoU-prosjekter. Nå er også eksemplene på samarbeidsavtaler oppdatert slik at de gjenspeiler de nye generelle vilkårene.

  Publisert: 03.10.2018
 • Husk søknadsfristen 10. oktober

  Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 10. oktober kl. 13.00.

  Publisert: 28.09.2018
 • Norsk senter for molekylærmedisin evaluert

  Evalueringskomiteen gir senteret svært god skår for fagleg forsking, for god rekruttering og for godt internasjonalt samarbeid for å styrke den pasientnære forskinga.

  Publisert: 28.09.2018
 • 795 søknader til septemberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for drøyt 1,4 milliarder kroner. Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet sto for det aller fleste innsendte søknadene.

  Publisert: 13.09.2018
 • 70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

  Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.

  Publisert: 07.09.2018
 • Europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning

  Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020. Dermed får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk.

  Publisert: 04.09.2018
 • – Vi må bli meir tydelege på kva vi forventar av forskarskolane

  Dei nasjonale forskarskolane er verdifulle for det nasjonale samarbeidet om doktorgradsutdanninga, viser ei ny evaluering. Ein har derimot ikkje funne målbar effekt for gjennomføringstid og gjennomføringsgrad hos stipendiatane.

  Publisert: 31.08.2018
 • Første store tildeling i forsknings- og innovasjonsprogram for kommunene

  Åtte nye prosjekter som ledes av kommuner har fått tildelt midler gjennom programmet FORKOMMUNE.

  Publisert: 23.08.2018
 • Største norske ERC-fangst i Horisont 2020

  Ti unge forskere ved norske institusjoner får Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC. Det er tidenes beste uttelling for Norge.

  Publisert: 21.08.2018
 • Få råd og veiledning til innovasjonsprosjekter

  Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Vil du ha tips og råd før du sender inn søknad, kan du først sende inn en skisse. Fristen er 29. august.

  Publisert: 14.08.2018
 • Zivid fikk Forskningsrådets innovasjonspris for 2018

  Prisen går i år til teknologibedriften Zivid, som utvikler og produserer "robotøyne". Næringsministeren delte ut prisen under Arendalsuka 14. august.

  Publisert: 14.08.2018
 • Økt finansiering av utfordringsdrevet humanistisk forskning

  Humanistisk forskning er viktig for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Forskningsrådet har derfor satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022.

  Publisert: 02.07.2018
 • Alle SFF-ene som er midtveisevaluert får videre finansiering

  Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent.

  Publisert: 26.06.2018
 • Nytt i søknadsskjemaet

  Neste gang du oppretter en søknad til Forskningsrådet kan det være flere nye ting i søknadsskjemaet du må ta stilling til. Opprett derfor søknaden i god tid før søknadsfristen, slik at du vet hvilken informasjon du trenger for å fylle ut skjemaet.

  Publisert: 25.06.2018