Gå direkte til innhold
 

Nyheter

823 treff
Sorter etter Dato
 • Ung forsker med suksess i Horisont 2020

  For to år siden hadde ikke Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning hørt om Horisont 2020. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og forsker i et tredje.

  Publisert: 11.02.2019
 • JPI Mat og helse lyser ut midler

  Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.

  Publisert: 06.02.2019
 • Hva skjer med norske deltakere i Horisont 2020 ved Brexit?

  Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til Horisont 2020 bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere. Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter.

  Publisert: 21.01.2019
 • Flere ERC Consolidator Grant enn noen gang

  Ni forskere fra seks norske institusjoner får Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC.

  Publisert: 18.12.2018
 • Forsker i nettverk med penger fra EU

  Professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger fikk fire millioner kroner fra MSCA RISE til utveksling i sitt konsortium. I desember kommer ny utlysning for deg som vil søke.

  Publisert: 22.11.2018
 • Nye COST-forskernettverk

  Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter våren 2019.

  Publisert: 20.11.2018
 • To minutters pitch ga plass blant de beste i Europa

  Norge har sikret seg plass i EUs nye nettverk av Digital Innovation Hubs som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Rett mann på rett plass fikk ballen til å rulle, med assistanse fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

  Publisert: 16.11.2018
 • Næringsliv-suksess i EUs Horisont 2020

  Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer er attraktive i EU. Norsk næringsliv har til nå konkurrert seg til EU-prosjekter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.

  Publisert: 09.11.2018
 • Profesjonaliserer mottak av stipendiater

  Flere akademiske institusjoner har opprettet EURAXESS-kontor for å hjelpe utenlandske stipendiater med å finne seg fort til rette og begynne arbeidet.

  Publisert: 06.11.2018
 • Åsgard: Ny søknadsfrist for norske søkere som vil reise til Frankrike

  Norske søkere fra forskning, innovasjon og teknologioverføring som vil reise til Frankrike, er nå invitert til å søke innen 15. desember 2018. Åsgard ordningen fortsetter å være en del av samarbeidet mellom Norge og Frankrike etter avviklingen av Fransk-norsk stiftelse (FNS).

  Publisert: 02.11.2018
 • En oppskrift for ERC-suksess

  Fire ERC Starting Grant gikk i år til forskere ved UiOs Samfunnsvitenskapelig fakultetet, to av dem ved Psykologisk institutt. Hvorfor lyktes de så godt?

  Publisert: 29.10.2018
 • Norge med i europeisk spleiselag om tungregning

  Sammen med en rekke andre europeiske land har Norge blitt med i et felleseuropeisk initiativ for utvikling og anskaffelse av såkalte tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC).

  Publisert: 18.10.2018
 • EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

  To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet.

  Publisert: 15.10.2018
 • Anbefaler endringer i støtteordninger for økt EU-deltakelse

  Forskningsrådets to viktigste virkemidler for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er evaluert. Evalueringen anbefaler å styrke ordningen STIM-EU men å endre prosjektetableringsstøtten (PES2020).

  Publisert: 10.10.2018
 • Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt

  EU vil prøve ut hvordan vindkraft kan brukes smartere til å produsere og lagre hydrogen. Hvordan klarte den lille kommunen å sikre Finnmark et EU-prosjekt til 50 millioner kroner?

  Publisert: 09.10.2018
 • – Kan ikke tenke meg forskerlivet uten å delta i nettverk

  For professor Pia Lane er det å delta aktivt i nettverk en naturlig del av forskerlivet. Hun har deltatt i flere, nå gjennom COST.

  Publisert: 27.08.2018
 • Største norske ERC-fangst i Horisont 2020

  Ti unge forskere ved norske institusjoner får Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC. Det er tidenes beste uttelling for Norge.

  Publisert: 21.08.2018
 • – Erfarne forskere må få de unge med i COST

  Den erfarne kjemikeren og forskeren Mats Tilset mener det er en plikt for de etablerte å få med yngre forskere i COST-nettverk.

  Publisert: 12.06.2018
 • Smarte muligheter i H2020

  Ønsker du å søke midler fra Horisont 2020? Møt rådgivere fra Forskningsrådet og bli kjent med noen av Smart City-mulighetene. En workshop for byer og regioner, selskaper, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer.

  Publisert: 08.06.2018
 • Deltok i COST og ble forsker

  For Lone Ross Gobakken var et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Nye COST-nettverk starter i sommer og høst.

  Publisert: 04.06.2018
 • Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

  Norge møter regjeringens ambisjon og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. kroner og over to prosent av de konkurranseutsatte midlene hittil i EUs 8 rammeprogram, Horisont 2020. Den samlede verdien på Horisont 2020 prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 39 mrd. kroner.

  Publisert: 02.05.2018
 • Forskningsrådet inviterer til nasjonal diskusjon om 'missions' i EUs neste rammeprogram

  I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, som er oppfølgeren til Horisont 2020, blir såkalte 'missions' eller oppdrag et nytt virkemiddel. Forskningsrådet har nylig sendt en høringsrapport til EU om utforming av 'missions', og ønsker nå en nasjonal diskusjon om 'missions' som virkemiddel.

  Publisert: 16.04.2018
 • Får 2,5 millioner euro hver fra ERC

  To norske forskere får Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. De to leder hvert sitt Senter for fremragende forskning (SFF).

  Publisert: 16.04.2018
 • Universiteter rekrutterer talenter gjennom Horisont 2020

  Norske universiteter bruker Horisont 2020 systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av flere MSCA IF-stipendiater.

  Publisert: 11.04.2018
 • Tenk strategisk når du søker Horisont 2020

  Balpreet Singh Ahluwalia har fått penger to ganger fra ERC. Nå ser han til Samfunnsutfordringer-pilaren i Horisont 2020. Der er mulighetene til å lykkes større – og finansieringen god.

  Publisert: 10.04.2018
 • Forskningsrådets årsrapport 2017

  Mandag 9. april presenterte Forskningsrådet Årsrapport 2017 for statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Rapporten viser at Forskingsrådet leverer godt på sine oppgaver, men at det også er områder hvor det er rom for forbedring. 

  Publisert: 10.04.2018
 • Hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor høsten 2018

  Høsten 2018 har vi en ledig hospitantstilling ved vårt kontor i Brussel for deg som er interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid og spesielt for deg som har erfaring med Horisont 2020.

  Publisert: 23.03.2018
 • Forskere fra Norge kan nå søke sveitsiske forskningsmidler

  Det sveitsiske forskningsrådet Swiss National Science Foundation (SNSF) har etter avtale med Forskningsrådet åpnet sine utlysninger for norske deltagere.

  Publisert: 14.03.2018
 • Norsk-fransk avtale signert

  Forskningsrådet har signert en samarbeidsavtale med vitenskapsseksjonen til den franske ambassaden. Avtalen skal styrke FoU-samarbeidet mellom Norge og Frankrike, og bidra til flere søknader til Horisont 2020.

  Publisert: 08.03.2018
 • Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

  Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram.

  Publisert: 07.03.2018