Gå direkte til innhold
 

Nyheter

62 treff
Sorter etter Dato
 • Støtteordningen for åpen publisering utvides med tre år

  Forskningsrådet forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) til 2022. – Det skal gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot implementeringen av Plan S, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

  Publisert: 19.02.2019
 • Hjelp oss å gjøre de nye nettsidene bedre

  Forskningsrådet får nye nettsider i løpet av våren. Vi har nå åpnet beta.forskningsradet.no for publikum og vi trenger tilbakemeldinger fra dere.

  Publisert: 19.02.2019
 • Over 50 kommuner får tidenes største tildeling av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Vi deler ut 130 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der offentlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskerne.

  Publisert: 17.02.2019
 • 50 millioner til transportinnovasjoner

  Ni bedrifter vil få tilbud gjennom Pilot-T om til sammen 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene vil gi innovasjon og nyskaping innenfor transportsektoren, og sikre at ny teknologi raskere blir tatt i bruk.

  Publisert: 15.02.2019
 • Forskningsrådet og KS vil styrke samarbeidet mellom forskerne og kommunesektoren

  Forskningsrådet og KS har signert en avtale om forskning og innovasjon for å løse utfordringene kommunene og fylkeskommunene står overfor. Ambisjonen er å styrke kunnskapsutviklingen for kommunene og få flere kommuner til å bruke forskning i sitt utviklingsarbeid.

  Publisert: 12.02.2019
 • Ung forsker med suksess i Horisont 2020

  For to år siden hadde ikke Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning hørt om Horisont 2020. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og forsker i et tredje.

  Publisert: 11.02.2019
 • Pre-announcement of international call on Climate, Environment and Health

  Belmont Forum will launch a call for transdisciplinary research on the pathways between climate, environment and health. The Research Council of Norway is participating in this call.

  Publisert: 11.02.2019
 • Gir 4,5 milliarder i skattefradrag til forskning

  Nye tall viser at regjeringen gir norske bedrifter skattefradrag på 4,5 milliarder kroner for 2018, for at de skal satse på forskning og utvikling. Det er Forskningsrådet som administrer Skattefunnordningen, og i 2018 godkjente Forskningsrådet over 3300 nye søknader fra bedrifter som søkte om skattefradrag for å drive med forskning.

  Publisert: 09.02.2019
 • Stor bredde i innspillene til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  Totalt 74 innspill har kommet fra forskningsinstitusjonene til Forskningsrådets arbeid med policy for åpen forskning. Policyen tar for seg tre temaområder: åpen innovasjon (18 innspill), åpne forskningsprosesser (39 innspill) og folkeforskning (Citizen Science, 17 innspill). Totalt 47 institusjoner har sendt innspill, de fleste på institusjonsnivå.

  Publisert: 08.02.2019
 • Nær 50 innspill om implementeringen av Plan S

  Fristen for innspill til veilederen for implementering av Plan S var 1. februar. Innspillene belyser blant annet hva fagmiljøene opplever Plan S vil bety for norsk forskning og hvilke tiltak som blir viktige i overgangen til åpen tilgang.

  Publisert: 06.02.2019
 • JPI Mat og helse lyser ut midler

  Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.

  Publisert: 06.02.2019
 • Transportsektoren de neste tiårene

  Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk overlevert Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for transportforskning i Trondheim 04. februar. Rapporten viser oversikt over transportsektorens forskningsaktiviteter samt veien videre for utvikling av transport og mobilitet innenfor vei, bane, sjø og luft.

  Publisert: 05.02.2019
 • Jakten på det nye Norge

  Hva skal til for å skape nye suksesshistorier i det nye Norge? Det er temaet for Lerchendalkonferansen som pågår i Trondheim i dag og i morgen. Se videoforedrag og delta i samtalen om det nye Norge.

  Publisert: 04.02.2019
 • 250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

  Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon. Søknadsfristen er 10. april.

  Publisert: 28.01.2019
 • Største norske ERC-fangst i Horisont 2020

  Ti unge forskere ved norske institusjoner får Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC. Det er tidenes beste uttelling for Norge.

  Publisert: 21.08.2018
 • Primærnæringsinstitutta er ein viktig nøkkel til berekraft

  Forskingsrådets evaluering av primærnæringsinstitutta viser at dei har stor og stadig meir betydning nasjonalt og internasjonalt. Med sin høge kompetanse, kan dei bidra enda meir til omstillingane i norsk økonomi og til å utvikle meir berekraftige primærnæringar. Evalueringsutvalet meiner også at sjølve basisfinansieringa bør endrast.

  Publisert: 20.06.2018
 • Utlysningen fra PILOT-E er publisert

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.

  Publisert: 19.06.2018
 • Norsk samfunnsvitskap har god kvalitet, men få verdsleiande miljø

  Norsk samfunnsvitskapleg forsking er evaluert i regi av Forskingsrådet. Kvaliteten på forskinga er jamt over god til svært god, men forskarane kan bli betre på å utvikle forskingsfeltet og å nå ut internasjonalt.

  Publisert: 19.06.2018
 • Får 2,5 millioner euro hver fra ERC

  To norske forskere får Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. De to leder hvert sitt Senter for fremragende forskning (SFF).

  Publisert: 16.04.2018
 • 100 millioner til bioøkonomiforskning

  Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter innenfor bioøkonomi der både biologiske, teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger ønskes belyst. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

  Publisert: 19.03.2018
 • Noen justeringer i FRIPRO mobilitetsstipend

  Fra og med årets søknadsfrist gjelder to endringer for søknader til FRIPRO mobilitetsstipend.

  Publisert: 13.03.2018
 • Behøver ikke perfekt CV for å søke ERC

  Jill Walker Rettberg får to millioner euro for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi.

  Publisert: 06.02.2018
 • Banebrytende forskning ble belønnet

  Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.

  Publisert: 08.01.2018
 • Fem norske får ERCs Consolidator Grant

  Tre forskere fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo har sikret seg svært prestisjefylt europeisk finansiering de neste fem årene.

  Publisert: 05.12.2017
 • Seks får ERC-finansiering – fem kvinner

  Seks forskere fra norske institusjoner får ERCs Starting Grant i år. For første gang er kvinnene i flertall.

  Publisert: 26.09.2017
 • Norsk humaniora er i god form, men treng betre styring

  I regi av Forskingsrådet er norsk humanioraforsking evaluert, og for første gong på over 30 år er heile feltet sett under eitt. Det er også første gong humanioras samfunnsbidrag og forskingas bidrag i utdanningane blir evaluert.

  Publisert: 21.06.2017
 • Lavutslipp 2030: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

  Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

  Publisert: 10.05.2017
 • En industrimelding for nyskaping

  Industrimeldingen regjeringen la frem legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

  Publisert: 31.03.2017
 • To forskere får ERCs Advanced Grant

  To forskere ved norske universiteter får over 20 millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERC. ERC støtter de beste forskerne som har svært gode og gjerne grensesprengende prosjekter.

  Publisert: 29.03.2017
 • Dei samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta er ein stor verdi for Noreg

  Ei evaluering av institutta viser at dei står for viktige bidrag til politisk og sosial utvikling innanfor fleire tematiske område. Institutta er gode på å samarbeide med, og å forstå, oppdragsgivarane og brukarane sine.

  Publisert: 16.02.2017